Actie Kerkbalans Duinzichtkerk / Bijdrage Onderweg

Lopende Actie

Ieder jaar start in januari de financiële Actie Kerkbalans ten behoeve van de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel.