Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad

Op voordracht van de beroepingscommissie heeft onze wijkkerkenraad besloten u zijn voornemen bekend te maken, ds. A. van Nieuwpoort te beroepen als predikant van de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout. Ds. Van Nieuwpoort is thans verbonden als predikant aan de Protestantse gemeente Bloemendaal-Overveen. Evenals de voordracht van de beroepingscommissie, was het besluit van de kerkenraad en de algemene kerkenraad unaniem.

Op 10 maart a.s. om 20.00 uur zal in de Duinzichtkerk een gemeentebijeenkomst worden gehouden, waarin voordracht en voornemen zullen worden toegelicht en besproken. Tevens kunt u in deze bijeenkomst kennis maken met ds. Van Nieuwpoort. Hierna zal een stemming worden gehouden waarin de aanwezige leden zich kunnen uitspreken over het voornemen van de wijkkerkenraad om ds. Van Nieuwpoort te beroepen. De leden van onze wijkgemeente worden hierbij van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Foto: Jaap van Werkhoven
terug