Blijf onze collectedoelen steunen!

Blijf onze collectedoelen steunen!

Collecte op 5 juli voor vakantiebonnen

De collecte van zondag 5 juli is bestemd voor de aanschaf van 400 vakantiebonnen van € 10 per stuk. Deze bonnen gaan naar kinderen van ouders die naar de Voedselbank in Den Haag gaan. De bonnen worden op 16 juli, via de diaconale werker op de locatie, uitgedeeld. Het zijn bonnen van een speelgoedwinkel. Bij het inleveren van de speelgoedbon krijgen de kinderen een kleurplaat en kunnen zij meedoen aan een prijsvraag. Er zijn twee steps te winnen! 
Dus, Geef! Extra giften zijn ook van harte welkom. 
 
terug