Corona-proof naar de kerk?

Corona-proof naar de kerk?
Ook na de aanscherping van de maatregelen door het kabinet op 28 september? Wij geloven dat het kan. Alleen samen krijgen we dat voor elkaar!

Daarom vragen wij u onderstaande omgangsvormen goed te lezen en ze – nog belangrijker! – op te volgen. Voor ons aller gezondheid is het van het grootste belang om hier nog scherper op te letten.

Zo zijn onze manieren:
 
  • Heeft u of één van uw gezinsleden corona-gerelateerde klachten? Blijf thuis en vier de dienst zo mogelijk online mee.
  • Houd bij het wachten buiten én in de kerk steeds 1,5 meter afstand.
  • Volg de aanwijzingen van de Commissie van Ontvangst op. Zij begeleiden u naar uw zitplaats en ook weer de kerk uit. U kunt niet zelf een zitplaats uitkiezen, maar u krijgt een plaats aangewezen. Blijft u daar alstublieft zitten tot u een teken krijgt dat u de kerk weer kunt verlaten. 
  • U moet uw jas meenemen naar uw plaats of aanhouden nu het wat kouder wordt. Voor de ventilatie in de kerk blijven de deuren open staan.
  • Reinig uw handen bij binnenkomst en pak zelf een liturgie. Neem de liturgie ook weer mee naar huis.
  • Kom alstublieft ruim op tijd. Het begeleiden van alle kerkgangers naar een plek kost tijd.
  • Vermijd zo mogelijk toiletbezoek.
  • Het staat u vrij om een mondkapje te dragen, maar dit is niet verplicht.
  • Tenslotte: de aangescherpte maatregelen gelden voor de komende drie weken. Religieuze bijeenkomsten zijn uitgezonderd van het maximumaantal van 30 personen in een publieke binnenruimte. In de buitenruimte mogen 40 personen tegelijk op 1,5 meter aanwezig zijn. Daarom hebben wij het pijnlijke besluit genomen om in ieder geval de komende drie weken geen koffie te drinken op het kerkplein. Wij zijn daar immers met meer dan 40 personen én het blijkt heel moeilijk om daarbij de 1,5 meter-afstand te waarborgen. 

Alleen samen kunnen we verantwoord vieringen blijven houden in onze Duinzichtkerk.

Namens het corona-crisisteam
Anne-Helene Borgts en Jenny du Pon
 
terug