Deze Zondag

Deze Zondag
Paasleven uit liefde

‘Met de oorlog in Oekraïne staat ook onze vrijheid op het spel’, aldus onze minister Ollongren onlangs voor een zaal vol studenten. Hoe waar ook, dat roept wel de vraag op naar wat die vrijheid dan behelst. Is dat de vrijheid om drie keer per jaar op ski-vakantie te gaan? Of om zomaar te kunnen roepen wat je wilt roepen? Wat zijn vandaag de dag onze waarden waar we voor zouden willen vechten? Bij deze vragen staan we vaak wat verweesd te kijken. Niet bepaald een thema voor Tik-Tok. Hoe was het ook alweer? We zoeken naar een handleiding. Maar waar vinden we die? Wie het weet mag het zeggen.

In het Paasverhaal van Johannes zien we Maria staan in de graftuin. ‘Toen het nog duister was’, tekent de verteller er veelzeggend bij aan. Alles waar zij voor leefde is weggevallen. En niets lijkt meer te herinneren aan wat er was. Haar referentiekader is weg. Het graf is leeg. Net als haar hart en haar ziel. Haar oorsprong en haar doel. Daar staat ze. Totaal verweesd en alleen. Vrienden van Jezus komen kijken en gaan ook weer terug naar waar ze waren. Maar Maria blijft achter.

Daar staat ze. Maria als beeld van een verweesde samenleving. Maar dan is daar iemand die haar tranen ziet. Haar gemis. Haar doelloosheid en haar leegte. Een stem vraagt: Waarom ween je? Wat zoek je? En dan ineens klinkt daar in die godverlaten tuin haar naam. Maria! Iemand kent haar naam, blijkbaar. Zij is niet vergeten. Iemand weet wat zij is kwijtgeraakt. Iemand weet wat zij nodig heeft. En dan ineens begint het te dagen. Wie zij verloor is niet weg. Hij is er om haar uit de anonimiteit van haar bestaan weg te trekken. En haar te wijzen op de grote uittocht uit haar benauwende leegte. Haar te wijzen op wat ware vrijheid is: leven vanuit de liefde.

In Maria worden wij op de Paasochtend aangesproken. Onze verloren ziel wordt gevonden in een tuin. Een nieuw menslievend referentiekader dient zich aan. Opdat wij opstaan en onze uitweg uit de benauwende leegte hervinden.

Zo wordt het komende zondag Pasen en worden wij, als het even meezit, Paaskinderen. Vier het mee komende zondag met trompetgeschal dat al vroeg begint vanaf de toren. Vrolijk Pasen!

Ad van Nieuwpoort
 
terug