Deze Zondag

Deze Zondag
Bar/Batmistwa

Als in de sjoel iemand twaalf jaar is, wordt dat gemarkeerd met een rite de passage. Zo iemand viert dan zijn eerste stap naar volwassenheid en wordt bar- of bat-mitswa. Letterlijk betekent dat: hij of zij wordt zoon of dochter van de wet. Het kind is inmiddels zo toegerust dat hij zijn eigen stappen kan zetten. Hij/zij kan zelfstandig de bijbel lezen en daar de wijsheid voor zijn leven uithalen. Wij zouden vandaag zeggen: het kind weet al een beetje waar hij zijn morele kompas kan vinden.

Op school wordt natuurlijk de overstap naar de middelbare school ook gevierd. En het lijkt ons nu zo aardig om met die aloude traditie van de sjoel dit moment in de kerk ook inhoudelijk kracht bij te zetten. Voor het eerst in hun leven mogen de jonge tieners de kansel van de Duinzichtkerk op om hun favoriete bijbelverhaal voor te lezen. En daarna gaan we daar kort over in gesprek onder de kansel. Waarom deze keuze? En wat zegt dat verhaal hem of haar? Wat neem je daaruit mee? Vervolgens vragen wij de ouders om een brief aan hun zoon of dochter voor te lezen. Wat willen zij meegeven? Wat zijn hun wensen en wat is hun hoop?

Daarna stappen ze letterlijk door de zee heen van Kinderkring naar Tienergroep en laten ze op het plein de duiven los. Zoals de duiven uitvliegen om de vrede aan te kondigen, zo vliegen ook zij uit de wijde wereld in. Maar niet zonder rugzakje vol goede woorden die de richting wijzen op de weg naar de menselijkheid.

We maken er een mooi feestje van aanstaande zondag. Met heerlijke liedjes van Troubadour Jan van Til en natuurlijk de liederen die wijzelf mee zullen zingen om de zomer in te luiden.

Een dienst voor jong en natuurlijk voor oud. Leeftijden vallen weg. Geen preek maar wel goede verhalen van hoop.

Mis het niet!

Ad van Nieuwpoort

Met Troubadour Jan van Til: 
terug