Deze zondag

Deze zondag

Thema: Opnieuw een zomergast met een Bijbels verhaal over crisis en de weg vooruit

De vakantietijd is aangebroken. Een tijd voor zomergasten. In de kerk en op de buis. Ook een tijd om na te denken. Om te leren omdenken. Om daarna door te kunnen bewegen naar een betere toekomst, zonder angst voor de verandering die daarvoor nodig is.
De eerste VPRO-zomergast van dit jaar op TV was rijksbouwmeester Floris Alkemade. Hij onderstreepte de noodzaak van verandering. Volgens hem is verbeeldingskracht nodig om de grote vragen van onze tijd te beantwoorden. Om een toekomstbeeld te vormen waar we naar kunnen verlangen. Met alleen politieke taal kom je er niet. Alkemade ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor kunst en wetenschap: Wetenschappers moeten twijfelen aan wat ze zeker weten, kunstenaars moeten zeker weten waaraan ze twijfelen. Zo ga je vindingrijker om met de toekomst.  
Het meest verrassend in de uitzending was het fragment dat Alkemade liet zien van het spelprogramma ‘Wedden dat ik het kan’. Daarin kreeg Amber, een meisje van 8 à 10 jaar oud, het voor elkaar om meer dan 15 keer een handstand te maken in een kliko. Daarvoor is, volgens Alkemade, verbeelding nodig. Dat je in staat bent om in een onmogelijke positie een andere weg te vinden. Van de paters leerde hij dat het gaat over geloven, niet over zeker weten.
Deze zondagmorgen gaan we het in de Duinzichtkerk ook hebben over geloven zonder zeker weten en over het vinden van een andere weg. Niet over de handstanden van Amber, maar over Petrus wandelend over het water. Min of meer ook als vervolg op uw zomergast van vorige week. Met lezingen uit Hebreeën 11 en Matteüs 14. Ik kijk ernaar uit om deze zondag als zomergast bij u voor te mogen gaan.

Ds. Henk Steinvoort

 

terug