Een nieuwe paaskaars

Een nieuwe paaskaars
Op Paaszondag is de nieuwe Paaskaars ontstoken, het licht dat ons in alle diensten in onze Duinzichtkerk in het komend jaar zal begeleiden. Wat niet zichtbaar was voor degenen die de kerkdienst online bekeken of beluisterden, was een kort ritueel dat aan de uitzending voorafging.

Ds. Jaap van de Meent en de ouderling en de diaken van dienst hebben de kaars samen op de standaard geplaatst, met de woorden: 'Het was avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. De Heer is waarlijk opgestaan! 
Daarna is de Paaskaars ontstoken. 
terug