Leerhuis Navolging anno 2020 Leerhuis Navolging anno 2020
In onze lezingenreeks ‘Navolging anno 2020’ (september 2019 – mei 2020) stellen we ons in een viertal bijeenkomsten de vraag: wat is ‘Navolging van Jezus’ anno 2020 ? Ligt hier mogelijk ook de uitdaging om dat ‘brandend hart in ons’ (Emmaüs) te hervinden? In september was er een boeiende lezing van Leo Fijen in onze kerk, gevolgd door een inspirerende lezing over Thomas à Kempis door ds. Hans Tissink in november.

Het vervolg start op donderdag 20 februari. Dan is  prof. dr. Jenny Gierveld in onze kerk te gast. Jenny Gierveld is socioloog en demograaf en emeritus hoogleraar aan de Afdeling Sociologie en Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Zij spreekt boeiend over ouder worden, sociale contacten, eenzaamheid en vitaliteit. U bent van harte welkom om 20.00 uur in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89 Den Haag.

De laatste leerhuisavond van dit seizoen is op maandag 20 april. Dan gaat het over de vraag of je voor de navolging van Jezus de kerk nodig hebt. Er zijn twee sprekers voor die dag uitgenodigd: dr. Ad van der Helm (rooms-katholiekk theoloog) en Elsa Eikema-Voorberg (theologe - bewust 'kerkloos'). Zij gaan o.l.v. Robin ten Hoopen in gesprek over de vraag hoe de kerk kan helpen met spiritualiteit en in het geloof en waar is het belemmerend.
 
terug