Onderweg in 2021 Onderweg in 2021
Wat kunt u aan leesgeld ONDERWEG bijdragen voor 2021?
Het richtbedrag tot nog toe is tenminste de kostprijs van ONDERWEG. In geval van bezorging van het blad aan uw huis door vrijwilligers: € 15. In het geval van verzending per post: € 25.

Maar u hoeft u niet te beperken tot de richtbedragen!

Hoe kunt u bijdragen?
Door overmaking op bankrekening NL69 INGB 0000 2461 28 van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel onder vermelding van “bijdrage Onderweg 2021” en door te klikken op de knop ONDERWEG op de homepage van de website van de Duinzichtkerk.


Bij voorbaat dank voor betaling,
namens de Beheersstichting van de Duinzichtkerk,
Yvonne de Boer
terug