Vacature cantor-organist

Vacature cantor-organist
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks  nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk.

In verband met de pensionering op 18 april 2022 van onze cantor-organist zijn wij op zoek naar een cantor-organist die zich thuis voelt bij onze kerkelijke gemeente, daar graag onderdeel van wil uitmaken en de muzikale aspecten van de eredienst op hoogwaardig niveau verzorgt en ondersteunt.

We zoeken iemand die: 
 • in het bezit is - dan wel binnen afzienbare termijn zal zijn - van het conservatorium bachelor diploma orgel (tweedegraads bevoegdheid), gecombineerd met de studie kerkmuziek.
 • een sfeermaker die op goede en inspirerende wijze de gemeentezang kan begeleiden, daarbij dienstbaar is aan de gemeente en bij voorkeur kerkelijk meelevend is.
 • enthousiasmerend leiding geeft aan de cantorij, nieuwe zangers aantrekt en ook eisen stelt aan de zangkwaliteit van de cantorijleden.
 • bekend is met de ontwikkelingen op het terrein van de liturgie en kerkmuziek en daarover als actief lid van de commissie-eredienst meedenkt en adviseert.
 • (pro)actief is en met energie en de nodige gedrevenheid nieuwe initiatieven ontwikkelt.
 • goed communiceert en samenwerkt met de predikant en andere ‘drijvende krachten’.
 • flexibel is in het bespelen van orgel en piano en affiniteit heeft met verschillende muziekstijlen en openstaat voor zowel klassieke als meer moderne kerkmuziek alsook voor eventuele experimenten en liederen van buiten het Liedboek.
 • contacten kan leggen met andere musici om hun medewerking aan diensten te regelen.
 • de organisatie op zich neemt van orgelconcerten en andere muzikale evenementen.
We bieden:
 • een tweeklaviers Van Vulpen-orgel met vrij pedaal dat in 1968 in gebruik werd genomen in een mooie kerk die werd gebouwd in 1935.
 • een enthousiaste en muzikale gemeente.
 • een aanstelling en honorering volgens de Generale Regeling voor Kerkmuziek van de PKN, functieniveau 2.
 • een aanstelling voor 8 uur per week en voor 1 jaar met zicht op een aanstelling voor onbeperkte tijd.

U kunt uw interesse kenbaar maken door middel van een motivatiebrief met curriculum vitae via het mailadres info@duinzichtkerk.nl of per post, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage. U kunt uw brief richten aan de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Sam Boelens, 06 - 41 06 29 65.

De sluitingstermijn is 28 januari 2022.
 

terug