Vakantie Vakantie
Ds. Jaap van de Meent is van 3-12 augustus 2020 afwezig. Hij is dan niet bereikbaar. Ds. Van de Meent zal in deze periode worden vervangen door ds. Peter Bakker (3-7 augustus) en ds. Geertje Zomer (9-12 augustus). In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba of met een van de ouderlingen van onze wijkgemeente.

Het kerkelijk bureau is in deze periode gesloten.
terug