Vieringen op anderhalve meter

Vieringen op anderhalve meter
Op 7 mei heeft het kabinet enkele versoepelingen in de maatregelen in verband met het Corona-virus aangekondigd. Op 19 mei heeft het kabinet deze maatregelen bekrachtigd. Voor de kerken wordt meer mogelijk: vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn.

Anderzijds is het coronavirus nog altijd onder ons. Reden dus om zorgvuldig te werk te gaan. Wij hebben gemeten hoeveel mensen op anderhalve meter in onze kerk passen: inclusief het gebruik van het balkon is er plaats voor 60 personen.

Langzaam opbouwen
Vanaf 1 juni willen we weer naar diensten waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Dit doen we via een opbouwmodel, waarbij het aantal aanwezigen geleidelijk wordt uitgebreid. Dit geeft ons de gelegenheid om te experimenteren met het gebruiksplan dat we hebben ontwikkeld om de vieringen op anderhalve meter mogelijk te maken. Dit betekent dat u in de maanden juni en juli één of misschien tweemaal een kerkdienst kunt bijwonen.

Vanaf 1 juni
Op zondag 7 juni beginnen we op proef met 15 gemeenteleden (inclusief predikant, twee ambtsdragers, de organist en de koster en commissielid van ontvangst). Op 14 juni gaan we naar 20, op 21 juni naar 25 aanwezigen en op 28 juni naar 30 aanwezige gemeenteleden.

Vanaf 1 juli
In juli bouwen we het aantal aanwezigen verder uit. Op 5 juli gaan we naar 40 aanwezigen en op 12 juli naar 50. Op 19 juli en op 26 juli zitten we op het maximum van 60 aanwezige gemeenteleden. 
Dit alles uiteraard onder het voorbehoud dat alles goed blijft gaan en deze verruiming mogelijk blijft.

Gemeentezang
Met de uitbreiding van het aantal aanwezigen zetten we vanaf 1 juni de eerste stappen op de weg naar ‘normale’ kerkdiensten. We zijn echter terughoudend waar het de zang betreft. De PKN raadt gemeentezang vooralsnog af, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat dit een bron van besmetting is. Daarom zal er zeker in juni nog niet worden gezongen. Dat is pijnlijk, maar wij hopen ook binnen deze richtlijnen voluit kerk te kunnen zijn. Het crisisteam denkt na over alternatieven.

Aanmelden voor de dienst
Als u de kerkdienst wilt bezoeken, dan moet u zich daarvoor aanmelden. Dat kan alleen op de zaterdag voor de zondagse dienst van 10.00 - 12.00 uur bij Marijke Mootz. U kunt haar  Bij uw aanmelding zal Marijke u vragen stellen over uw gezondheid. Bij te veel aanmeldingen kunt u het de zondag daarop opnieuw proberen. 

De aanmeldingen gaan volgens het principe van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Daarnaast zorgen we uiteraard voor een eerlijke verdeling over de kerkdiensten. Dit betekent dat u, als u een dienst heeft bijgewoond, weer een aantal zondagen moet wachten totdat u weer aan de beurt bent. Op lijsten wordt bijgehouden wie wanneer een viering heeft bijgewoond.

Placering
Wij vragen u om ruim op tijd naar de kerk te komen. U wordt opgewacht door een lid van de commissie van ontvangst en naar een zitplaats begeleid. Dit doen we om onnodige (passeer)bewegingen in de kerk te voorkomen. De ambtsdragers zitten gedurende de hele dienst op het liturgisch centrum.

Basisregels
  • Als u hoest, verkouden bent, koorts heeft, benauwd bent of zich niet lekker voelt, blijft u thuis, ook al heeft u zich succesvol aangemeld. U hoeft dan niet af te zeggen. Ook uw huisgenoten blijven thuis.
  • Volg in en rond de kerk de aanwijzingen van de commissie van ontvangst
  • Houd anderhalve meter afstand (dit geldt niet voor gezinnen en partners)
  • Denk aan goede handhygiëne
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Geen handen schudden
  • Geen garderobe
  • Geen koffiedrinken
  • Liever geen toiletbezoek
terug