Bijbeltafel

Bijbeltafel
Afgelopen jaar zijn we begonnen met een Bijbeltafel voor wie benieuwd is wat die aloude verhalen voor ons vandaag zouden kunnen betekenen. Dit gaan we -als corona het weer toelaat- ook weer doen in het voorjaar van 2022.  We lezen bekende en minder bekende bijbelverhalen en spreken met elkaar over waar die verhalen ons raken in het leven van alledag. Met ‘beginners’ bedoelen we mensen die niet zo vertrouwd zijn met de bijbel én mensen die het bijbelverhaal met nieuwe ogen willen lezen. We lezen deze verhalen in een vertaling die heel dicht tegen het Hebreeuws aanzit, om de eigen taal en metaforiek op het spoor te komen. Tegelijk gaat het ook om de ontmoeting rondom deze aloude teksten en om de vraag wat er gebeurt als je deze teksten anno 2022 leest.

Dit voorjaar start een nieuwe Bijbeltafel.
Donderdag 31 maart 2022, 20.00 uur
Donderdag 28 april 2022, 20.00 uur
In de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

 U kunt opgeven  bij het kerkelijk bureau op  info@duinzichtkerk.nl
terug