Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg de Zondagdienst Volg de Zondagdienst
 
 
Eerst volgende uitzending, zondag 3 december, zondagsdienst met ds Ad van Nieuwpoort aanvang: 10 uur


Wat fijn dat u online meekijkt. Met veel aandacht en zorg maken wij de zondagse dienst. Wilt u hieraan bijdrage? klik hier
 
Deze Zondag

Deze Zondag
Hoe hou je wat hoop deze dagen? En mocht je nog wat hoop hebben, waar hoop je dan op? De vele onzeker geworden kiezers hoopten deze week op gouden bergen maar zullen zwaar teleurgesteld worden. En vandaag spreek ik een in Nederland geboren moslima die mij met tranen in de ogen vertelt dat zij zich ineens een tweederangsburger voelt. Ze kijkt ineens heel anders naar haar buren. Ben ik ongewenst? Waar hoopt zij op? En vorige week vertelt een joodse vriend mij dat hij zich voor het eerst sinds vele jaren echt onveilig voelt. Waar hoopt hij op? ‘Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt’, zo moet Vaclav Havel ooit eens gezegd hebben. Maar de grote vraag is dus: waarop hopen wij? Is mijn hoop dat ik als eerste aan de beurt kom? Dat anderen moeten wijken voor mijn eigen belang? Is dat onze hoop? Of wordt onze hoop gevoed door een visioen dat verder reikt dan onze voorkeuren, mogelijkheden en wensen? De filosoof Ernst Bloch schrijft ergens dat het uiteindelijke object van hoop niets minder is dan het hoogste goed. Maar wat is het hoogste goed?
lees meer »
 
Preek Preek

Preek zondag 26 november 2023

Ezechiel 37 en Openbaring 21
Wat gebeurt er met je als iemand die jou zeer dierbaar is, sterft? Daarover kunnen we natuurlijk nooit in het algemeen spreken. Elke situatie is uniek. Het hangt van zoveel af. Is iemand zomaar plotseling weggevallen? Is er een sterfbed geweest? Een periode van afscheid nemen, laatste woorden uitwisselen? Hoe was de relatie? Open en eerlijk? Of misschien moeizaam en vol onbesproken teleurstellingen. Was het je moeder, je vader? Of je partner waar je een leven lang mee hebt opgetrokken? Je broer, je zus, je zwager. Of was het je kind dat niet tot volle bloei kon komen?

lees meer »
 
Gezamenlijke maaltijd Gezamenlijke maaltijd
Kerstdiner
Op maandag 11 december organiseert de wijkdiaconie een gezamenlijke maaltijd die in het teken staat van het kerstdiner. U bent van harte uitgenodigd!
Inschrijven kan via de lijst onder de Toren of via diaconie@duinzichtkerk.nl
 
Kinderkerstkoor 2023

Kinderkerstkoor 2023
 
Terugblik Duinzichtgesprek Ron Fresen Terugblik Duinzichtgesprek Ron Fresen
            

Op zondag 12 november sprak Ad van Nieuwpoort met Ron Fresen in de serie Duinzichtgesprekken. Een inkijkje in de wereld van de politieke journalistiek en duiding van het politieke klimaat in Nederland in aanloop naar de verkiezingen op 22 november. Kijk hier het Duinzichtgesprek terug.

Het huidige politieke landschap en de verkiezingen van 22 november 2023.

12 november 2023, Ad van Nieuwpoort in gesprek met Ron Fresen,oud politiek verslaggever van het NOS Journaal.Op een zowaar droge zondag beleefde een opnieuw goed gevulde kerk een boeiend gesprek van Ad met Ron Fresen.

lees meer »
 
Terugblik Bart Chabot in Duinzichtgesprekken

Terugblik Bart Chabot in Duinzichtgesprekken
Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Bart Chabot, zondag 29 oktober 2023 in de Duinzichtkerk

   Bart Chabot is schrijver, dichter, wijkgenoot en zelfs Benoordenhouter want hier geboren en getogen. En bovenal een hoogst geanimeerd en geestig spreker. Het kost wel energie om zijn spraakwaterval te volgen. Maar moeite wordt beloond. Het gesprek valt niet in een verslag samen te vatten. Kijkt u hier het op Youtube. Toch een poging om er enkele punten uit te halen.

 
lees meer »
 
In de Media

In de Media
Nieuw boek 'Jezus, waarom?' 

Kijk hier het interview bij OP1 terug, bij minuut 36.54

God, de Bijbel en Jezus. Het zijn eeuwenoude raadsels, maar waar komen ze vandaan? En waarom zijn de verhalen ook in deze tijd waardevol? Voor zijn nieuwe boek ‘Jezus, waarom?’ dook Bas Ragas samen met predikant Ad van Nieuwpoort de bijbel in, op zoek naar antwoorden. De schrijver, die het resultaat omschrijft als een soort bijbel voor dummies, vertelt vanavond samen met Van Nieuwpoort over het boek.

Lees hier het interview over het boek Jezus, waarom? in het Nederlands Dagblad zaterdag 21 oktober 2023.
 
Terugblik Duinzichtgesprek met Renée Jones - Bos

Terugblik Duinzichtgesprek met Renée Jones - Bos
Kijk hier het Duinzichtgesprek terug
Terugblik op het Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Renée Jones-Bos over de nieuwe wereldorde,  zondag 17 september 2023 in de Duinzichtkerk

   Renée Jones heeft bij Buitenlandse zaken gewerkt en is o.m. Secretaris-Generaal bij dit ministerie, ambassadeur in Washington en Moskou geweest, en daarmee bij uitstek gesprekspartner om over de nieuwe wereldorde van gedachten te wisselen. Hoe zij deze tijd, na de inval van de Russen in Oekraïne,  beleeft, is de eerste vraag.
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Rabbijn Soetendorp

Terugblik Duinzichtgesprek Rabbijn Soetendorp

Verslag van het gesprek van Ad van Nieuwpoort met rabbijn Soetendorp, 11 juni 2023 Duinzichtkerk,  met vooraf en in de pauze prettige pianomuziek van Koen van der Linden.

Verhaal van hoop

   Gevraagd naar wat Soetendorp heeft gevormd, vertelt hij zijn levensverhaal dat in 1943 begon; hij was toen drie maanden oud. Bij een razzia vond de SS het gezin. Een SS-er boog zich over de wieg, keek het kind in de ogen, werd ontroerd en gaf met een smoes – om zich groot te houden jegens zijn kompanen – uitstel: we komen jullie morgen halen. Zo kon de jonge Soetendorp gered en ondergebracht worden bij een gezin in Velp, waar hij de oorlog overleefde.

   Dit is een van de hoogst persoonlijke, pastorale verhalen in zijn  recente boek Levenslessen van een rabbijn.

lees meer »
 
Terugblik Bar/Bat Mitswa Terugblik Bar/Bat Mitswa

Zondag 2 juli gingen twee groep 8 kinderen voor in de Bar/ Bat mitswa dienst in de Duinzichtkerk. Deze dienst markeert de overgang van kinderkring naar tienergroep. Met hun favoriete bijbelverhaal voorgelezen op de kanzel, een gesprek met de voorganger Ad van Nieuwpoort en lieve woorden van ouders, om vervolgens onder het grote doek verwelkomt te worden bij de tieners. Troubadour Jan van Til zong de liedjes er bij. En op het plein lieten de twee hun witte duiven vliegen en kregen iedereen de zegen. Na de zomer komen deze twee bij de Bijbel met Friet in de tienergroep. Maar eerst.... vakantie! 

 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat.

Eerstvolgende Meelezen: 
Woensdag 6 december, 14 uur

 

lees meer »
 
Bijbeltafel 2023

Bijbeltafel 2023
Bijbeltafel

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdagen 7 september, 5 oktober en 2 november 2023, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

De grootte van de groep is beperkt, meldt u snel aan tot uiterlijk medio augustus bij info@duinzichtkerk.nl 
 
The Great Books School

The Great Books School
Op de laatste avond van de Great Book School serie over Joseph Roth ging Mirjam Elbers op dinsdag 15 november om 20.00 uur in de grote kerkzaal van de Duinzichtkerk in gesprek met vertaalster Els Snick als afronding van deze derde reeks GBS, waarin het boek Radetzkymars van Joseph Roth centraal staat.
Kijk hier de lezing terug
lees meer »
 
Credo voor Beginners 2024

Credo voor Beginners 2024
Credo voor beginners

Over wie hebben wij het als we het over ‘God’ hebben? Is geloven hetzelfde als vertrouwen? Is bijbels gesproken de schepping hetzelfde als de natuur en is Jezus iemand uit het verleden? Al dit soort vragen en vele anderen komen aan de orde in de zesdelige cursus ‘Credo voor beginners’. Een cursus onder leiding van Ad van Nieuwpoort bedoeld voor mensen die meer willen weten over de grondslagen van het christelijk geloof. Én voor wie overweegt om belijdenis te gaan doen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis en bijbelse fragmenten proberen we op het spoor te komen van een eeuwenlange kerkelijke traditie om vervolgens met elkaar te spreken over wat dit voor vandaag zou kunnen betekenen. De cursus wordt afgesloten met een kloosterweekend.

Een nieuwe cursus Credo is voorzien in 2024 op 30 januari (1), 13 februari (2), 27 februari (3), 16 en 17 maart (kloosterweekend), 26 maart (4), 16 april (5), 7 mei (6) en Belijdenis met Pinksteren (19 mei)

Heeft u intresse neem dan contact op met onze predikant Ad van Nieuwpoort via info@duinzichtkerk.nl