Welkom Welkom


                                                                                                                                foto: 070fotograaf
De Duinzichtkerk is al meer dan tachtig jaar een vertrouwd adres in het groene Benoordenhout. Zo willen wij een plek zijn van inspiratie en ontmoeting, op zoek naar oude en nieuwe manieren van geloven. Voor iedereen die een gastvrij huis zoekt en met een open blik zich wil verdiepen in de belangrijke dingen van het leven.
 
Volg de zondagsdienst Volg de zondagsdienst

 
Eerstvolgende uitzending:
Zondag 7 maart 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort 
 
Deze zondag

Deze zondag

De wereld op zijn kop.

‘Ik weet niet hoe ik mij in het Uur U zal gedragen. Nu zitten we nog allemaal in het verzet. Ik ook natuurlijk. Maar als er morgen opeens een groep vluchtelingen bij mij aanbelt laat ik ze mooi niet binnen. Want dan komen er vlekken op mijn fraaie kleed. En een vlek op je kleed is een vlek op je ziel. Zo moedig en fatsoenlijk ben ik dus, als het er echt op aankomt. Al hoop je anders…’, aldus Adriaan van Dis in een recent interview in NRC Handelsblad. Voor velen herkenbaar, denk ik. Ook voor mij. We houden prachtige verhalen over de vreemdeling in onze poort, maar als het erop aankomt, kijken we vaak een andere kant op.

In het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus wordt ons een ongemakkelijke spiegel voorgehouden. Want dat heerlijk stralend rijke leven van ons wordt verstoord door een arme Lazarus die op onze stoep wordt gelegd. Het is degene aan wie wij liever voorbijgaan, als het erop aankomt. Want die Lazarus willen we helemaal niet. Ook al zegt de Joodse traditie dat het in die vreemdeling in onze poort nog weleens om de Messias zou kunnen gaan.

Toch is dit opmerkelijke verhaal niet in de eerste plaats een oproep om wat meer aan armenzorg te doen. De naam Lazarus is afgeleid van Eleazar, dat letterlijk ‘Gods hulpe’ betekent. En met die naam wil gezegd worden dat we het zonder die Lazarus niet redden. Dat we zijn hulp heel hard nodig hebben. En dat we onszelf dus tekortdoen als we met een boog om hem heenlopen. Niet wij hebben hem wat te brengen in de eerste plaats, zo blijkt, maar het kon nog weleens zo zijn dat we zonder hem helemaal niet kunnen worden die wij zijn.

In die arme Lazarus uit de schoot van Abraham gaat het om onze troost in leven en sterven. Het is de vreemdeling die lijkt op de God van de bijbel. Hij die niet samenvalt met ons zelfvoldane leventje, maar ons wakker schudt uit onze bubbel om ons attent te maken op waar het om gaat in het leven.

Lazarus gaat ons voor komende zondag. De lijdende knecht is onze redding. Ga er maar aan staan. Gelukkig zal de engelenmuziek van Paganini ons naar de schoot van Abraham dragen, als bron van alle menselijkheid.

Voor wat nieuwe inspiratie. Hard nodig deze dagen…

Ad van Nieuwpoort

 
Uit het corona-crisisteam

Uit het corona-crisisteam
Op woensdag 3 maart 2021 heeft het crisisteam vergaderd over het advies van de PKN om de coronamaatregelen iets te versoepelen. Het crisisteam heeft unaniem besloten om door te gaan op de ingeslagen weg. Dat wil zeggen: kerkdiensten met 10 bezoekers plus kinderen en medewerkers. Ook voor wat betreft de gemeentezang gaan we door op de ingeslagen weg. Niet zingen dus, maar luisteren naar cd's.

Een nadere toelichting vindt u via 'Lees meer'.
 
lees meer »
 
Opgeven voor de kerkdienst

Opgeven voor de kerkdienst

Wilt u graag een keer naar de kerk? Iedereen kan zich aanmelden voor de wachtlijst op onze website. U wordt gebeld als u aan de beurt bent:  iedere zondag 10 mensen. Lukt het aanmelden niet? Bel dan met Jenny du Pon 06 37242168.Let op: de Apple-browser Safari heeft wat moeite met laden. Wilt u zich inschrijven met een Apple-apparaat, klik dan hier

Via 'lees meer' leest u meer informatie over het aanmelden voor de wachtlijst.
 
lees meer »
 
Veertigdagenkalender

Veertigdagenkalender
Vanaf 17 februari, Aswoensdag, ontvangen de abonnees van de nieuwsbrief ook de digitale veertigdagenkalender: tot aan Pasen iedere dag een tekst, een gedicht, een filmpje of een muziekstuk. Bijdragen van gemeenteleden voor gemeenteleden die troost bieden, aanzetten tot denken en ontroeren. 

Abonneer u hier op de veertigdagenkalender en/of de nieuwsbrief:


 
Tegengif 18 Tegengif 18
Iedere week spreekt Ad van Nieuwpoort stadsgenoten vanuit de Duinzichtkerk over leven in schrale tijden, ter bemoediging en inspiratie. 

In deze aflevering spreekt Ad van Nieuwpoort met cabaretier Freek de Jonge. Over het niet kunnen spelen en daar alternatieven voor vinden en over zijn aanstaande politieke voorstelling op 13 maart a.s.
 
Deze weken... Deze weken...
Groot interview in Den Haag Centraal met Ad van Nieuwpoort.
Lees het interview hier
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 
Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

Meelezen op woensdag is op:
                                 
Woensdag 3 maart 2021, 14.00 uur: Lukas 16 : 19 - 31

Tekst (vertaling AvN):
Lukas 16 : 19 – 31

19)      Er was eens een rijk mens,
            hij kleedde zich in purper en fijn linnen
            en hij verheugde zich dagelijks stralend.
20)       Een arme, genaamd Lazarus (Gods hulpe)
             lag bij zijn poort, vol zweren.
21)      Hij verlangde ernaar verzadigd te worden met wat er van de tafel van de rijke viel.
            Maar alleen de honden kwamen om aan zijn zweren te likken.
22)      Het geschiedde
dat de arme stierf:
            door engelen werd hij weggedragen
            naar de schoot van Abraham.
            Ook de rijke stierf en werd begraven.
23)      En in de onderwereld, aan folteringen ten prooi, sloeg hij zijn ogen op,
            en zag Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.
24)      Hij riep:
                        Vader Abraham,
                        ontferm u over mij 
en stuur Lazarus,
                        dat hij het uiterste van zijn vinger in water doopt
                        om mijn tong te verkoelen,
                        want ik word gekweld in deze vlam.
25)      Maar Abraham zei:
                        Kind,
                        gedenk dat jij het goede hebt ontvangen tijdens je leven,
                        en Lazarus op dezelfde manier het kwade.
                        Nu wordt hij hier vertroost
                        en jij wordt gekweld.
26)                  En in dit alles staat tussen ons en jullie een grote kloof:
                        zelfs wie willen zijn niet in staat
                        van hier naar jullie over te steken,
                        evenmin kan men van daar naar ons overtrekken.
27)      Hij zei:
                        Maar dan vraag ik u dan vader,
                        dat gij hem stuurt naar het huis van mijn vader,
28)                  want ik heb vijf broers,
                        zodat hij hun tot getuigenis is,
                        dat zij niet ook terchtkomen in deze plaats van foltering.
29)      Maar Abraham zei:
                        Zij hebben Mozes en de profeten,
                        laten zij naar hèn horen!
30)      Maar hij zei:
                        Nee, vader Abraham,
                        maar als iemand uit de doden optrekt tot hen,
                        zullen zij zich bekeren.
31)      Hij zei tot hem:
                        Als zij naar Mozes en de profeten niet horen,
                        zullen zij zich ook niet laten gezeggen 
                        als iemand opstaat uit de doden.
            
                       

Woensdag 10 maart 2021, 20.00 uur: Lukas 19: 1 - 11

Vanwege de Corona beperkingen kunt u het Meelezen alleen volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
lees meer »
 
Van het corona-crisisteam

Van het corona-crisisteam
Na iedere persconferentie van het kabinet komt het corona-crisisteam bij elkaar om te bespreken welke gevolgen de aangekondigde maatregelen hebben voor onze diensten en activiteiten.

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 14 december jl. hebben wij drie aanscherpingen.  Deze aanscherpingen gelden in ieder geval voor de komende vijf weken. 
- het kerkgebouw gaat dicht met uitzondering van de zondagsdiensten. Dit geldt tot zeker 19 januari 2021.
- meelezen op woensdag is alleen digitaal te volgen.
- een zeer beperkt aantal mensen mag de zondagsdienst bijwonen. Aanmelden kan voor de wachtlijst via het gebruikelijke systeem. Ga naar aanmelden voor de wachtlijst.
 
lees meer »
 
Corona-proof naar de kerk?

Corona-proof naar de kerk?
Ook na de aanscherping van de maatregelen door het kabinet op 28 september? Wij geloven dat het kan. Alleen samen krijgen we dat voor elkaar!

Daarom vragen wij u deze omgangsvormen goed te lezen en ze – nog belangrijker! – op te volgen. Voor ons aller gezondheid is het van het grootste belang om hier nog scherper op te letten.
 
lees meer »
 
Geven met de Givt-app

Geven met de Givt-app

Tijdens of na de dienst kunt u aan de collecte geven via uw smarthone. Zo kunt u ook geven als u geen contant geld bij u hebt. We gebruiken hiervoor de Givt-app. U kunt de app ook gebruiken als u niet in de kerk bent. Download de app via deze link of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.
 

lees meer »
 
'Dit is de Zondag' met Ad van Nieuwpoort 'Dit is de Zondag' met Ad van Nieuwpoort
Op zondag 30 augustus sprak ds. Ad van Nieuwpoort in Dit is de Zondag op Radio 1 over zijn nieuwste boek: 'Leven! zonder oplossing'. 

Het boek 'Leven! zonder oplossing: de parabel Job als levensles' gaat over hoe de coronacrisis duidelijk maakt dat het leven niet maakbaar is en lijden en verlies ons zomaar kunnen overvallen.
U kunt hier de uitzending terugluisteren.