Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg de Zondagdienst Volg de Zondagdienst
 
 
Eerst volgende uitzending, zondag 28 mei 2023, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Pinksteren
 
Deze Zondag

Deze Zondag
Pinksteren

‘Wij zijn allemaal in een taal gaan spreken van economen, managers en bestuurskundigen’, aldus Herman Tjeenk Willink vorige week in Buitenhof. En de oorzaak daarvan zou nog weleens kunnen zijn dat wij geen inhoudelijk ijkpunt meer hebben. Het zoeken naar visie en richting heeft plaats moeten maken voor een rendementsdenken dat mensen vervreemdt van zichzelf en van elkaar. En de taal die overblijft is een kil, abstract en onverstaanbaar taaltje dat van elke menselijkheid gespeend is. We noemen het ook wel een Babylonische spraakverwarring.

Over die ‘Babylonische spraakverwarring’ vertelt Genesis een uiterst actueel verhaal. Men wilde een stad bouwen met een toren tot in de hemel. Zo hoog mogelijk. ‘Opklimmen’ was het devies. Naam maken. Maar hoe hoger men kwam, hoe minder men elkaar kon verstaan. De spraakverwarring was compleet en Babel werd een feit. Babel betekent zoiets als ‘mengelmoes’: beeld van een geërodeerde samenleving vol dolende individuen, zonder inhoudelijk ijkpunt.

Met Pinksteren gebeurt het exacte tegendeel. Daar waait het adem van geest. Een stem van liefde overmeestert een stel ontheemde mensen. Het is de stem die zegt: voor de vrijheid zijn jullie bedoeld. Niet om torens te bouwen die tot in de hemel reiken, niet om elkaar weg te concurreren, maar om vol vertrouwen elkaar tegemoet te treden als naasten. En die stem splitste zich in zeventig talen, zo wil de Joodse traditie. Opdat iedereen van deze bevrijding uit angstland kan horen in zijn eigen taal. Die stem maakt dat wij zelf spreken kunnen in een taal die ons uitleidt uit de vervreemding en ons verbindt aan elkaar.

Daarover gaat het zondag. En we gaan er een feestje van maken. Met Niki Jacobs die met haar Jiddische liedjes de vredesengelen tevoorschijn zal zingen. En met Joël Boone die vol op het orgel gaat. Met daarna een zonnig plein om even iets te proeven van die verbinding.

Dat de Pinkstergeest maar stevig zal waaien!

Ad van Nieuwpoort
 
lees meer »
 
Duinzichtgesprekken

Duinzichtgesprekken
Op zondag 11 juni gaat Ad van Nieuwpoort in zijn serie Duinzichtgesprekken in gesprek met rabbijn Awraham Soetendorp. Soetendorp verwierf in zijn leven internationale faam als vertegenwoordiger van het liberaal-joodse gedachtegoed en zijn inzet voor verzoening en vrede. Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag verscheen Levenslessen van een RABBIJN, een co-productie van Soetendorp samen met Annemiek Leclaire. In dit boek gaat het naar aanleiding van zijn eigen biografie over de vraag wat een moedig en hoopvol leven betekent voor jezelf en voor de ander. Het gaat over verlies, verzet en verzoening. Naar aanleiding van dit boek spreekt Ad van Nieuwpoort met hem over wat hem vormde en staande heeft gehouden in zijn leven. En vanzelfsprekend ook over de betekenis van de Joodse traditie voor het leven van nu. Dit Duinzichtgesprek vindt plaats op zondag 11 juni om 16 uur in de Duinzichtkerk. Met na afloop Meet&Greet en boekverkoop. Met Koen van der Linden achter de vleugel. Toegang: uw gift. 
 
Expositie

Expositie

 
 
Great Books School

Great Books School
Kijk hier de slotavond terug.
 
 
Huub Oosterhuis Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis gedenken
 

Op 15 april besteedt tv-programma Petrus in het land in een speciale aflevering aandacht aan de (muzikale) erfenis van dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Kijk hier de aflevering terug


De teksten van Huub Oosterhuis, die afgelopen paaszondag overleed, zijn voor veel mensen van grote betekenis. Zo ook voor dominee Ad van Nieuwpoort, voor wie de dichter een grote inspiratiebron was.

In deze special, opgenomen in de Duinzichtkerk - met de titel 'Blijf zingen' - vertellen diverse mensen een persoonlijk verhaal bij een lied van Oosterhuis. Er klinken verschillende van zijn liederen die worden uitgevoerd door de Petrus-band.

Boek Uittocht
De laatste maanden sprak Ad van Nieuwpoort met Huub Oosterhuis. Deze gesprekken over het leven met een aantal prachtige Oosterhuis-gedichten zijn gebundeld in het boek Uittocht dat vrijdag 21 april 2023 verschijnt.


 

 
Pasen in de Duinzichtkerk Pasen in de Duinzichtkerk
Afgelopen week heeft de Duinzichtkerk met de Stille Week toegeleefd naar het Paasfeest op zondag 9 april. Met Vespers op maandag, dinsdag en woensdag.  Op Witte Donderdag het avondmaal in de kerkzaal,

gebedintenties en de koralen uit de Johannes Passie op Goede Vrijdag

en de nieuwe Paaskaars die op Stille Zaterdag de kerk werd binnengedragen.

En dan Pasen. Een bomvolle kerk, met orgel en trompet, een seiderschotel en het paasverhaal.


U kunt het terugkijken en (her) beleven:
Kijk hier Witte Donderdag
Kijk hier Goede Vrijdag
Kijk hier Stille Zaterdag
Kijk hier Pasen
 
Paasfeest ONS Paasfeest ONS
Vandaag kwam de Oranje Nassau School het Paasfeest vieren in de Duinzichtkerk. Dominee Ad van Nieuwpoort nam de overvolle zaal met kinderen en ouders mee in het Paasverhaal en de traditie van de Seiderschotel. Peterselie, Zoutwater, Ei, Mierikswortel, Radijs, Lamsbot en de Matses kwamen allemaal aan de orde en er werd ook geproefd.
De kinderen mochten ook een kaars aansteken en daarbij een gebedsintentie uitspreken. 
Het was een feest!
 
Terugblik Duinzichtgesprek met Oek de Jong Terugblik Duinzichtgesprek met Oek de Jong

                                                                                                                                            Fotos: Michiel Goudswaard
Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Oek de Jong, zondag 2 april 2023 in de Duinzichtkerk. Leve de verbeelding!

   Ook deze keer speelt Koen van der Linden op de vleugel prettige muziek ter omlijsting van het gesprek.
   Ad start met Oek te vragen over zichzelf en zijn achtergrond te vertellen. Hij komt uit een gereformeerd gezin. Daarvan heeft hij, ouder geworden, wel enige last gehad, maar anders dan zovele generatiegenoten -  en schrijvers als Wolkers en ’t Hart  - heeft hij zich er niet rigoreus van afgekeerd; hij is niet rancuneus. Hij heeft er vijftien jaar over gedaan om dat verleden te “verwerken”. Wat hielp is dat zijn ouders cultureel geinteresseerd waren en niet alleen maar in een benauwde wereld leefden. Maar ook Oek’s eigen instelling niet antiautoritair te zijn is van invloed geweest, zeker toen hij later in het rebelse Amsterdam van de jaren ’60 ging studeren waar hij niets van de rellen moest hebben. Al met al heeft hij zijn  gereformeerde opvoeding als vormend ervaren; bijbelkennis komt van pas, moet je niet willen weggooien.

   Hoe ontdek je je schrijverschap, vraagt Ad. Al als puber voelde Oek die drang om te schrijven. Het kwam eruit toen hij in Amsterdam woonde. Al op jonge leeftijd schreef hij in Hollands Maandblad, soms in “barre eenzaamheid”. Door te schrijven begeef je je in de buitenwereld. Als het over de schrijver zelf gaat, onderscheidt hij het moi social en het moi profond. Die moi social is het masker van de schrijver, de persoon zoals de buitenwereld die ziet. Het moi profond, dat zijn onbewuste krachten. Als ik met een boek begin heb ik wel iets van een globale opzet in mijn hoofd, maar waar ik uitkom weet ik niet. Je wordt, aldus Oek, gestuurd vanuit verschillende werelden elk met verschillende lagen. Dit proces kan je mensvorming noemen.

   Is er nog toekomst voor de roman? Jazeker, de concurrentie met Netflix zal de roman doorstaan. De roman  daalt in de hoofden van de personages af, waardoor de lezer zijn eigen werkelijkheid creeert. Leve de verbeelding! Die intimiteit schept film niet. Natuurlijk moet er meer gelezen worden, al helemaal door de jeugd. Oek ziet dit niet hopeloos in. Daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig, die al zichtbaar is. Prachtig immers, die scholen die het meenemen van smartphones in de klas verbieden, wat de leerlingen nog prima vinden ook. We missen in ons land de waardering voor gezag en autoriteit die deze boodschap – lees eens een boek in plaats van je scherm – vertolken. En bovendien: analfabetisme kan een samenleving zich niet permitteren. Het vergroot ook ontvankelijkheid voor allerlei desinformatie, wat politiek risicovol is.

   Met een citaat uit eigen werk laat Oek zien hoe door de hele verschrikkelijke geschiedenis van verbranding, vernietiging en verboden van boeken en hele bibliotheken de literatuur toch overleeft. Een lange keten van mensen zal die wereld blijvend willen instappen door de betovering van het woord.

Jan Suijver

Kijk hier het Duinzichtgesprek met Oek de Jong terug
 
 
Duinzichtkerk in de media Duinzichtkerk in de media
Zangeres en actrice Gerda Havertong trekt samen met presentator Christon Kloosterboer in het programma De Troubadours door Den Haag: de stad waar zij geboren en getogen is. Tijdens deze dag schrijven ze een nieuw lied, dat uiteindelijk live wordt gespeeld en opgenomen. Gerda Havertong begon haar Nederalandse leven op 19-jarige leeftijd op de Van Soutelandelaan. De Duinzichtkerk roept bij haar dierbare en emotionele herinneringen op. 

Kijk hier de aflevering van de Troubadour met Gerda Havertong

Luister hier het liedje dat aan het einde van de aflevering live is opgenomen in de Duinzichtkerk
 
Terugblik Duinzichtgesprek met Ernst Hirsch Ballin Terugblik Duinzichtgesprek met Ernst Hirsch Ballin


                                                                                                                                            Fotos: Michiel Goudswaard
Ad van Nieuwpoort in Duinzichtgesprek met Ernst Hirsch Ballin, Duinzichtkerk 19 februari 2023

   Waakzaam burgerschap, dat is de titel van het in 2022 verschenen boek van Hirsch Ballin en de aanleiding tot dit gesprek. Een gesprek op hoog niveau voor een ademloos luisterende volle kerkzaal, omlijst met ontspannende pianomuziek gespeeld door Koen van der Linden.
   Het boek is niet autobiografisch, maar wel beïnvloed door zijn jeugd met een Amsterdamse moeder uit een katholiek-sociaal milieu en vader een in 1939 uit Wiesbaden gevluchte liberaal-joodse jurist.
Van het levensverhaal van zijn vader heeft hij geleerd dat in de jaren ’20 en’30 in Duitsland en daarbuiten onvoldoende waakzaamheid bestond jegens ontwikkelingen die toen onvoorstelbaar werden geacht. Is het nu anders?
    Waakzaam burgerschap benoemt zichzelf tot gids voor wie in verwarring is. Verwarring is een veelvoudig begrip. Het houdt in verlies van betrokkenheid bij de rechtsstatelijke instituties, vernauwing, verangstiging in intermenselijke betrekkingen in het algemeen, geen medeverantwoordelijkheid willen dragen voor staat en recht. Veel mensen zijn afgehaakt. Afhaken leidt tot aanhaken bij extreem rechtse ideologieen en tot verdeeldheid en vijandschap. Kijk naar de opvattingen over mensenrechten. Vaak worden die begrepen als egorechten, wat polarisatie met zich mee kan brengen. Mensenrechten gaan dieper, gaan over het levensperspectief van mensen, over de toekomst van klimaat, milieu etc. Je kan  ze beter medemensenrechten noemen. Zo dienen wij permanent waakzaam te zijn voor het behoud van de democratische rechtsstaat.  Laten we het gemeenschappelijke erkennen en overeind houden en sluit je niet op in je eigen superieure en dus anderen uitsluitende club. Dat laatste is een verkeerd soort individualisering.
   Hoe doe je dat, waakzaam zijn? Door goed op te letten. Voor politici ook: eerst onderzoeken, dan de opvatting. Niet marchanderen met het recht, geen geitenpaadjes zoeken en niet partijpolitiek het ethos van de democratische rechtsstaat laten overstijgen. En voor de gewone burger: denk na (is er niet te veel immigratie? is woke gevaarlijk? is de pers voldoende waakzaam? te veel partijen in de Tweede Kamer? allemaal vragen uit de zaal waarop Hirsch Ballin antwoordt: analyseer waar je het precies over hebt en dan is het antwoord genuanceerd). De burger kan aan waakzaamheid ook bijdragen door niet te zwijgen waar stemverheffing gewenst is.
   Hirsch Ballin sluit af met een verwijzing naar Levinas: beperkt onze onoplettendheid onze verantwoordelijkheid, zijn wij voldoende oplettend en waakzaam, zijn wij als mensen genoeg mensen?

Jan Suijver

Kijk hier het Duinzichtgesprek met Ernst Hirsch Ballin terug
Luister hier de podcast op Spotify
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

kijk hier meelezen terug

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Eerstvolgende Meelezen: 
woensdag 24 mei 14.00 uur

Genesis 11

1)        De gehele aarde was één van spraak
            de woorden waren enerlei.
2)        Toen zij opbraken naar het oosten
            vonden zij een vallei in het land Sinear
            en zij woonden daar
3)        Zij zeiden, ieder tot zijn naaste:
                       Kom op
                       laten wij tichels tichelen
                       en ze met brand branden.
            De tichelsteen was hun tot bouwsteen
            en het leem was hun tot lijm.
4)        Zij zeiden:
                       Kom op
                       laten wij ons een stad bouwen
                       en een toren met zijn top in de hemel
                       en laten wij ons een naam maken
                       anders worden wij verstrooid
                        over het aangezicht van de gehele aarde.
5)        En JHWH daalde af
            om de stad en de torens te zien
            die de zonen van de mens bouwden.
6)        JHWH zei:
                       Zie, één volk
                       en één spraak voor allen
                       dit is wat zij beginnen te doen.
7)                    Kom op
                       laat ons afdalen
                       en daar hun spraak vermengen,
                       zodat zij niet meer horen
                       ieder de spraak van zijn naaste. 
8)        JHWH verstrooide hen vandaar over de gehele aarde.
            Zij hielden op de stad te bouwen.
9)        Daarom noemt men haar Babel. 'Mengelmoes'
            want daar heeft JHWH vermengd
            de spraak van de gehele aarde
            vandaar verstrooide JHWH hen over de gehele aarde. 

woensdag 7 juni 1400 uur

woensdag 14 juni 1400 uur

woensdag 21 juni 1400 uur

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
 
Bijbeltafel 2023

Bijbeltafel 2023
Bijbeltafel

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Met aan het einde een glas en ter afsluiting een eten met lievelingsgedichten.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdag 30 maart, 25 mei en 22 juni 2023, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk. En daarna nog een zomers diner met gedichten. 

De grootte van de groep is beperkt, meldt u snel aan tot uiterlijk 24 februari bij info@duinzichtkerk.nl 
 
The Great Books School

The Great Books School

The Great Books School leest in de Duinzichtkerk:

Vasili Grossman – Leven en lot

Wat doet een verwoestende oorlog met mensen? Het is helaas nog altijd een zeer actuele vraag. Juist daarom leest de Great Books School dit jaar de roman Leven en Lot van Vasili Grossman uit 1959 – een meeslepend epos over de slag bij Stalingrad, over het communisme, maar vooral over mensen: over hun banale lafheid, zwakte, liefde en verraad.

De filosofie achter de Great Books School is het zelf lezen van de 'belangrijke boeken' van de westerse beschaving. Voor elke avond moet een gedeelte van het boek vantevoren worden gelezen (ca 200 pagina's per keer). Op de avond zelf zal er een aantal bladzijden uit het betreffende gedeelte worden gekozen voor close reading. Zo hopen we in vijf avonden door het boek heen te kruipen. We denken dat het goed is om eerst zelf de tekst te lezen en met elkaar over de betekenis ervan te discussiëren. Op de laatste avond zal Michel Krielaars (NRC-redacteur en schrijver van 'Alles voor het moederland' over Babel en Grossman) zijn licht laten schijnen over Grossmans meesterwerk en ingaan op de vragen die we in de voorafgaande vier avonden verzameld hebben.

De leesavonden zijn reeds vol geboekt. Wel kunt u de slotavond op dinsdag 23 mei met Michel Krielaars in de kerkzaal van de Duinzichtkerk bijwonen. 

Voor meer informatie: elbersmirjam@gmail.com.

 
Terugblik Kerstfeest 2022 Terugblik Kerstfeest 2022
Wat een feest was het om op de vroege Kerstavond al ons plein te zien vollopen met nieuwsgierige wijkgenoten. Het was voor het eerst dat we het deden, dus reuze spannend of het een beetje zou aanslaan. Maar wat een overweldigende belangstelling!

Dat klassieke draaiorgeltje met de in Dickens sferen gehulde draaiorgelman begroette vele nieuwe gezichten. De kraampjes met Glühwein, chocola, poffertjes, koekjes en warmtedekens konden op grote belangstelling rekenen. De Kerststal had dit jaar wel een heel vrolijke Jozef en Maria en de boom werd volgehangen met prachtwensen. En dan speciaal voor deze gelegenheid natuurlijk het Kerstkoor dat de samenzang begeleidde en het Kerstverhaal door de Commissaris van de Koning: het is het begin van, laten we hopen, een geweldig samenbindende traditie. Mooi om zo herberg te kunnen zijn in tijden waarin mensen smachten naar een beetje licht in donkere tijden. 

Na het kerstfeest op het kerkplein stroomde de kerk overvol voor de nachtdienst met een betoverend beeld.


Op kerstochtend mocht de Duinzichtkerk weer overvol gevuld gemeenteleden en wijkgenoten ontvangen voor de kerstdienst. Met een geheel eigen kerstspel dat dominee Ad van Nieuwpoort met de kinderen improviseerden.

 
 
Duinzichtgesprekken Esther van Fenema

Duinzichtgesprekken Esther van Fenema

Kijk en luister hier het gesprek terug

Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Esther van Fenema op 11 december 2023

   Esther is psychiater, schrijfster, en ook nog violiste (elke dag toonladders spelen geeft structuur en voorkomt verveling). Onlangs verscheen van haar hand Het verlaten individu, waarom voelen we ons zo leeg? Dit boek is het thema van het gesprek. Maar eerst vraagt Ad naar haar achtergronden.  Esther heeft een Joodse moeder - lijdende aan de druk van de herinneringen aan de Holocaust –, haar vader Christelijk. Haar ouders zochten een protestants huis dat ze nooit echt hebben gevonden. Ze heeft op die zoektocht vele kerken van binnen gezien. Maakte haar nieuwsgierig. Die ervaringen klinken ook door in Het verlaten individu, waarin menigmaal naar de Bijbel wordt verwezen. Ze moest presteren. Geneeskunde en conservatorium. Een bevlogen mens gezegend met talenten. Haar nieuwsgierigheid maakte haar psychiater, die immers zijn/haar patiënten steeds maar vraagt waarom, waarom. Zij werkt nu deels in de crisisopvang deels in een eigen praktijk voor high performers zoals musici;  aan het LUMC heeft zij een muziekpoli opgericht.
   Ad: waarom begin je het boek met Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Esther: omdat het gaat om verlatenheid, om leegte. God is een metafoor. Wij hebben God verlaten en wanen onszelf God. Het boek komt vooral voort uit de gesprekken in mijn spreekkamer. Wij lijden aan eenzaamheid, verwardheid, vertwijfeling. Esther benoemt deze leegte als achtste hoofdzonde. Omdat we eenzaam zijn, missen we de beschermende werking van de groep. Hoe stel je je daartegen te weer? Door verantwoordelijkheid te nemen, door zorgzaam leiderschap.
   Telkens met verwijzingen naar Bijbelverhalen behandelt het boek de zeven hoofdzonden en hoe die de mensheid tot verlaten individuen hebben gemaakt. We bepalen zelf wat goed en kwaad is, we ontberen een “handleiding” en beseffen niet genoeg dat we elkaar nodig hebben (“verbinding”, niet als de sleetse gemeenplaats van vandaag de dag maar als echte interactie tussen individu en de buitenwereld, het omgekeerde eigenlijk van optimale zelfverwezenlijking. Citaat uit het boek:” Leegte is de ultieme hoofdzonde van onze tijd omdat we de groep hebben losgelaten en onszelf als middelpunt van het universum zijn gaan zien”. Veel leegte ziet Esther in haar praktijk: “wat ik zie sluimert in de samenleving, zo zoverre is de psychiater de kanarie in de kolenmijn”.
   Is er geen enkel lichtpunt? Ja hoor, de mens vindt altijd weer zijn weg uit de ellende, dat zit nou eenmaal  zijn genen, citeert Esther de hersenonderzoeker Swaab.
Wat of wie inspireert je het meest, vraagt Ad. Ester: vooral gewone mensen.
Zij besluit het gesprek met lezing vanaf de kansel van 1 Kor. 13.

JS

Omdat deze samenvatting geen volledig recht kan doen aan het gesprek en a fortiori aan het boek, kunt u het boek het beste gewoon zelf lezen.

 
Duinzichtgesprek met Rosanne Hertzberger

Duinzichtgesprek met Rosanne Hertzberger

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

Op zondag 20 november ging Ad van Nieuwpoort in gesprek met Rosanne Hertzberger in het kader van de Duinzichtgesprekken. Het hoofdthema van de middag was 

Geloof in de wetenschap

De regen die middag heeft een groot getal toehoorders niet weerhouden de Duinzichtkerk te vullen. Allen nieuwsgierig naar wat Rosanne Hertzberger, microbiologe, schrijfster en NRC-columniste, zou gaan zeggen. Haar columns zijn immers vaak dwars, kritisch en prikkelend. Ze kiest voor optimisme. Ze is Joods maar heeft ervoor gekozen antisemitische dreigingen niet te voelen. Ze vindt haar vak, microbiologie, fascinerend omdat het leven om chemie draait. Rosanne beoefent het vak één dag in de week; daarnaast schrijft ze en neemt ze deel aan maatschappelijke debatten waarbij de wetenschap betrokken is.

Ad vraagt: als we niet in de wetenschap geloven, wat dan wel? Rosanne meent dat je niet van een vertrouwenscrisis kan spreken. Zeker, er is veel desinformatie, maar de wetenschap wint ondanks alles. Natuurlijk moet je niet ongerechtvaardigd hoog vertrouwen in de wetenschap hebben (ze staaft dit met voorbeelden uit het Covid-beleid van de regering, haar vak als het gaat om virussen en besmetting). Ze is niet altijd even betrouwbaar. Je kan er je eigen gelijk mee bewijzen. Je kan er van alles mee beïnvloeden, zoals levensstijl en overheidsbeleid. We misbruiken soms de wetenschap (zoals in de stikstofdiscussie).

Daarom moeten we kritischer kijken. Wetenschap is toe aan vernieuwing. Meer zaken als peer review, elkaar checken, kennis delen, kritische zelfkennis, uit de tunnelvisie komen, andere wijsheid zoeken, zijn nodig. Naar aanleiding van de klimaatconferentie licht ze dit toe: ze mist de inbreng van de fossiele industrie in het publieke debat juist omdat naar haar mening fossiel de transitie te zeer vertraagt. Geluid en tegengeluid zijn essentieel.
 
Haar slotakkoord is dan ook: hoed je voor te veel specialisme in je lekkere bubbel, leve het generalisme. Wetenschap, kom uit je warme bad en zoek andere inzichten uit verschillende vakgebieden op. Zo kom je dichter bij wat waar is.
    
Meer info:www.duinzichtkerk.nlvoor vragen: 070 3245778

 
The Great Books School

The Great Books School
Op de laatste avond van de Great Book School serie over Joseph Roth ging Mirjam Elbers op dinsdag 15 november om 20.00 uur in de grote kerkzaal van de Duinzichtkerk in gesprek met vertaalster Els Snick als afronding van deze derde reeks GBS, waarin het boek Radetzkymars van Joseph Roth centraal staat.

De Joods-Oostenrijkse schrijver Joseph Roth. Hij werd geboren in 1894 nabij Lviv. In 1932 zag zijn belangrijkste boek ‘Radetzkymars’ het licht, een boek over de ondergang en het verlies van een vertrouwde wereld, het Habsburgse rijk. Een wat onbekendere titel wellicht, maar een echte ‘klassieker’ en kroniek van een bepalende wending in de Europese geschiedenis.

Het boek past daarom goed in de doelstelling van de Great Books School om de klassieke boeken van de westerse cultuur zélf te lezen – boeken die inmiddels onderdeel van ons cultureel vocabulaire, maar vaak niet (meer) gelezen worden.
Els Snick vertaalde Roths roman Radetzkymars in 2020. Zij is literair en journalistiek vertaalster (Duits-Nederlands), docent aan de universiteit van Gent en oprichter van het Joseph Roth Genootschap.

Kijk hier de lezing terug

 
 
Duinzichtgesprek Jan Anthonie Bruijn

Duinzichtgesprek Jan Anthonie Bruijn

Kort verslag van het Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, op zondag 16 oktober 2022 in de Duinzichtkerk.
Kijk- en luister hier het hele gesprek terug.

Met mooie pianomuziek gespeeld door Reinout Jongsma wordt het interview ingeleid. Het gesprek draait om de vraag: is ons land nog bestuurbaar? En dan die ruwe en onbetamelijke omgangsvormen, wat moeten we daarmee?  Vragen die bij vele, niet in de politiek ingevoerde gewone mensen leven en hen doen afkeren van de politiek.
Bruijn benadert deze vragen enerzijds vanuit zijn persoonlijke drijfveer in de parlementaire democratie voor de gehele samenleving werkzaam te zijn, en anderzijds vanuit de parlementaire historie. Versplintering in zo vele fracties, verhoging van de kiesdrempel, zelfs slechte omgangsvormen zijn in zekere zin van  alle tijden. Als voorzitter van een volksvertegenwoordigend orgaan moet je telkens op de punt van je stoel zitten om de grenzen van het betamelijke te bewaken. Natuurlijk is dat zorgelijk, maar het Reglement van Orde geeft de vergadervoorzitter voldoende houvast. Bruijn is niet voor limitering van het aantal fracties. Het wezen van de democratie is dat een ieder een politieke partij moet kunnen oprichten en bovendien: wat vandaag een splinter is kan morgen een grote fractie zijn en omgekeerd.
 
Wat vindt Bruijn van alle politieke schandalen, zoals de toeslagenaffaire, Groningen, stikstof, asielopvang enz? Heeft dat te maken met de onbestuurbaarheid van ons land? Bruijn betwist dat. De Eerste Kamer behandelt 300 wetsvoorstellen per jaar en kijkt terdege naar de uitvoerbaarheid, maar je moet naar zijn mening het aantal mislukkingen relativeren. Veel gaat wel goed. Wat niet wegneemt dat de politicus zich de mislukking  behoort aan te trekken en er lering uit moet trekken.
Dit gebeurt ook. Bruijn vindt daarom dat Nederland intensief en goed wordt bestuurd. Als er maar voldoende vertrouwen in de politiek bestaat dat crises worden overwonnen. Uiteindelijk bestaat dat vertrouwen.

Wat Bruijn wel kwetsbaar acht is dat de hele politiek zwaar rust op politieke partijen, waarvan de aanhang steeds zwakker wordt. Het is zaak de jongere garde op te roepen politiek actief te worden. Nadenken dus over hoe het in de toekomst moet. Meer politiek debat digitaliseren, het Huis van Thorbecke herinrichten nu Europa zo belangrijk geworden is? Actief zoeken naar nieuwe wegen om  mensen te interesseren in de politiek.

In het vragenrondje komt de vraag op: moet de Eerste Kamer niet prominenter in het nieuws zijn over haar hoofdtaak, nl de bewaking van de kwaliteit van wetgeving? Bruijn: ja, en ook om de levende democratie daadwerkelijk te tonen. Maar die kwaliteitstoets van de wetten blijft de hoofdtaak van de Eerste Kamer en er is zijns inziens eerder behoefte aan een Derde Kamer dan aan slechts één Kamer der Staten-Generaal.

Bruijn’s verhaal is er een van het positieve: niet alleen de mislukkingen zien of zorgen hebben (die er allemaal zijn en waaruit we moeten leren). Relativeren en kennis van de parlementaire geschiedenis veraangenamen het politieke en publieke debat.

Jan Suijver
 

 
Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprekken: Ad van Nieuwpoort in gesprek met Barbara Baarsma op zondag 18 september 2022.

Felle buien die zondagmiddag, maar toch een volle kerk die geinteresseerd is in Groene Groei, de titel van het boek van Barbara Baarsma. Het gesprek wordt prachtig ingeleid met pianomuziek van Martijn Pranger.

   Baarsma, als econome verbonden aan de Rabo-bank en hoogleraar toegepaste economie aan de UvA alsook veelgevraagde deelneemster aan het publieke debat, introduceert zichzelf door te zeggen dat zij geen politieke standpunten bepleit, maar met economische feiten een bijdrage wil leveren aan het debat over de maatschappelijke uitdagingen. Er is behoefte aan feiten en kennis, zodat men beter kan oordelen.

   Op de vraag van Ad hoe de politiek reageert op die waaier aan uitdagingen antwoordt Baarsma dat ze op zichzelf respect heeft voor de oplossingen (zoals de bestrijding van de armoede als gevolg van de energieprijzen, het integraal zorgakkoord), maar dat die te veel “pleisters plakken” zijn. Het grote verhaal ontbreekt. Dit komt enerzijds door het korte-termijn-denken van de overheid, zelden verder dan vier jaar, terwijl grote vraagstukken een lange-termijn-benadering vragen,  maar anderzijds en misschien wel vooral door de vertrouwenscrisis die de politiek op dit ogenblik kenmerkt.

   Hoe keer je die, vraagt Ad. Lange adem. Hiervoor zijn leiderschap en moed nodig. Moeilijke boodschappen aan het electoraat overbrengen (inleveren, minderen, andere levensstijl) en niet gefocust zijn op politiek gewin bij de volgende verkiezingen. Politieke idealen op de langere termijn. Nog niet eens zoveel langer. Hoe betalen we onze welvaart in 2040 als tegenover twee AOWérs één werkende staat? Baarsma keert zich overigens tegen te veel pessimisme en doemdenken. Anders dan de sociale media doen geloven is er een grote zwijgende meerderheid die constructief nadenkt en werkt aan oplossingen voor de toekomst.

   In haar boek Groene Groei betoogt Baarsma dat groei nodig is om onze publieke voorzieningen op peil te houden. Dus ook groei in de belastingopbrengsten. Groene groei met duurzame investeringen en een bedrijfsleven dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kent. Op een vraag of haar eigen bank dat voldoende doet – die zou immers teveel niet-groene investeringen in de agrarische sector zouhebben gestimuleerd – merkt Baarsma op dat de Rabo “net de samenleving” is, 40000 medewerkers met verschillende opvattingen. Toch is de bank wel degelijk op de goede weg; alleen vindt zij  dat het sneller zou moeten.

  Heel veel vragen. Twee die u het meest interesseren. Als Baarsma minister van financien zou zijn, zou ze als eerste het belastingstelsel aanpakken: arbeid minder, rendement uit vermogen meer belasten, minder ingewikkeld en meer stimulansen die het bedrijfsleven sterker de groene kant op sturen. Over al dan niet doorgeschoten marktwerking (bij de zorg) vindt zij dat je niet moet generaliseren. Hangt erg af van de desbetreffende markt. Een goede mix tussen een sterke overheid en een sterke overheid, daar komt het op aan.

   Zij besluit met een citaat uit een toespraak van Roosevelt die een samenvatting van deze samenvatting is: veel critici staan wel te brullen langs de lijn, maar de goede politici doen hun best, tonen moed en kijken verder dan hun electorale neus lang is.

 

Jan Suijver

 
Credo voor Beginners

Credo voor Beginners
Credo voor beginners

Over wie hebben wij het als we het over ‘God’ hebben? Is geloven hetzelfde als vertrouwen? Is bijbels gesproken de schepping hetzelfde als de natuur en is Jezus iemand uit het verleden? Al dit soort vragen en vele anderen komen aan de orde in de zesdelige cursus ‘Credo voor beginners’. Een cursus onder leiding van Ad van Nieuwpoort bedoeld voor mensen die meer willen weten over de grondslagen van het christelijk geloof. Én voor wie overweegt om belijdenis te gaan doen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis en bijbelse fragmenten proberen we op het spoor te komen van een eeuwenlange kerkelijke traditie om vervolgens met elkaar te spreken over wat dit voor vandaag zou kunnen betekenen. De cursus wordt afgesloten met een kloosterweekend.

Informatie over de Credo cursus bij info@duinzichtkerk.nl