Kinderkring Kinderkring

Op het niveau van kinderen wordt tijdens de kerkdienst een bijbelverhaal verteld en uitgewerkt. Vaak zal dat hetzelfde verhaal zijn dat voor volwassenen aan de orde is in de kerk. We beginnen allemaal samen in de kerk. Na het eerste begin vraagt de dominee de kinderen naar voren voor een korte inleiding. Dan gaan de kinderen met hun eigen 'paaskaars' naar de kinderkring. Zij komen dan tegen het eind van de dienst weer terug in de kerk. Tijdens de schoolvakanties is er geen uitgebreide kinderkring, maar wel opvang voor kinderen tot 12 jaar.

De kinderkring organiseert bijzondere activiteiten rond Kerstmis. In de weken voorafgaand aan het Kerstfeest wordt tijdens de kerkdiensten met de kinderen een kerstspel ingestudeerd, dat op kerstmorgen in de dienst in de kerk wordt uitgevoerd. 'Het kerstspel' is ieder jaar weer een geweldige happening in onze beide kerken.

Op Palmzondag gaan de kinderen met hun palmpasenstokken vanuit de kerk 'op bezoek' in het Bronovo ziekenhuis. Voorafgaand aan die zondag worden de stokken versierd en klaargemaakt (houd voor de details de agenda in de gaten).

De kinderkringen draaien geheel op vrijwilligers. De leiding houdt een emailbestand bij van ouders die geïnteresseerd zijn. Wilt u op de hoogte blijven, of vrijwilliger worden dan kunt u zich melden bij het kerkelijk bureau van de Duinzichtkerk via info@duinzichtkerk.nl of 070 - 324 57 78.

terug