Predikant

Predikant
ds. Ad van Nieuwpoort
Telefoon: 06 - 29346365
E-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl
 
Bijstand in het pastoraat Bijstand in het pastoraat
Erwin de Fouw
Telefoon: 06 - 20 77 51 45
E-mail: erwindefouw@duinzichtkerk.nl
Aanwezig dinsdag, donderdag en vrijdag
(eerste en derde vrijdag in de maand vrij)
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Eef Siekman-Freling 
Telefoon: 070 - 324 57 78 
E-mail: info@duinzichtkerk.nl 
 
Koster Koster
Sylvia Huijboom
Telefoon: 070 - 324 57 74
E-mail: kosterij@duinzichtkerk.nl
 
Kerkenraad

Kerkenraad
U kunt de Kerkenraad bereiken via de scriba, Jan Suijver, email: scriba@duinzichtkerk.nl 
 
Opbouwwerker Opbouwwerker
Maja Postma
Telefoon: 06 - 58 07 13 46
E-mail: mpostma@stekdenhaag.nl
 
Pastorale Ouderlingen

Pastorale Ouderlingen
Zoekt u contact, ondersteuning, gesprek, dan kunt u contact opnemen met uw ouderling of predikant. Pastorale ouderlingen zijn beschikbaar om u tot steun te zijn en helpen de gemeente naar elkaar om te zien. Op de ledenpagina vindt u de contactgegevens. U kunt ook een e-mail sturen naar ouderlingen@duinzichtkerk.nl. 

Uw ouderlingen: Jan Willem Siekman (voorzitter kerkenraad), Monique de Kruijf, Geran Kaai, Jan Willem Thijs, Henriette Lameris-van de Berg. Op de foto met predikant Ad van Nieuwpoort en Erwin de Fouw (bijstand in het pastoraat).
 
 
Diakenen

Diakenen

Als diaconie richten wij ons op de materiële en sociale noden van mensen binnen en buiten onze wijk. Onze gegevens vindt u op de ledenpagina. U kunt ook mailen naar diaconie@duinzichtkerk.nl.
Uw diakenen:
Ada Bosman-Veersma, Ido Bosman, Anne-Helene Borgts-Kooijmans, Madelief Hohé, Pauline Kuipers, Pieter Kuipers, Willemien de Vlieger-Moll, Ite van Dijk en Geertje Standhardt.

 
Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
U kunt de kerkrentmeesters bereiken via kerkrentmeesters@duinzichtkerk.nl.

Yvonne de Boer, voorzitter en fondswerving; Gerda de Kleijn, secretaris en personeel, Pieter Boot, penningmeester;  Corinne Weeda Fondswerving (niet op foto)