Wat doet de diaken? Wat doet de diaken?

Van oudsher richten wij ons als diaconie op de materiële en sociale noden van mensen. Daarbij is de diaconie niet alleen dienend (het Griekse diakonein betekent dienen), maar ook beschermend en verbindend. Dat betekent: diegenen beschermen die geen bescherming hebben en mensen bij elkaar brengen. We hebben elkaar immers nodig en kunnen veel van elkaar leren.

In de wijk ontplooit de diaconie binnen en buiten de wijkgemeente activiteiten om mensen samen te brengen en te ondersteunen. Daarnaast steunen wij projecten van de Protestantse Diaconie Den Haag in andere wijken, onder meer door geld en goederen in te zamelen. Voor enkele projecten werken we samen met de diaconie van de Christus Triumfatorkerk. Ten slotte ondersteunen we de wereldwijde activiteiten van Kerk in Actie.

Giften om het werk van de diaconie te ondersteunen zijn van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie NL63 INGB 0000 3115 17.
Contact: diaconie@duinzichtkerk.nl

Giften voor de Oekraine
NL63 INGB 0000 3115 17 tnv Duinzichtkerk Diaconie ovv Oekraine.7500 euro voor noodhulp Oekraïne!

Onze financiële actie voor noodhulp Oekraïne tijdens de veertigdagentijd heeft geresulteerd in een eindbedrag van ruim 7500 euro. Dit bedrag is door de centrale diaconie verdubbeld. Namens de wijkdiaconie hartelijk dank voor uw bijdragen!
 

terug