MeekijkBijdrage

Lopende Actie

Wat fijn dat u op afstand mee kijkt naar de diensten van de Duinzichtkerk en op deze manier verbonden met ons bent.

Met veel aandacht, zorg en plezier komen de zondagse diensten tot stand in het team van predikant, ouderling, diaken, organist, cantorij, koster en kerkelijk bureau. Wij zijn u zeer erkentelijk als u ons werk als vriend financieel wilt ondersteunen. U kunt ons steunen met een vrijwillige bijdrage, klik hier

Hartelijk dank!

bekijk >>
 
Vrijwillige bijdrage Duinzichtkerk / Bijdrage Onderweg

Lopende Actie

Jaarlijks ontvangt u in januari de uitnodiging van de kerkrentmeesters om uw vrijwillige bijdrage voor de Duinzichtkerk over te maken. Dit kan gemakkelijk via deze website. klik hier

Stichting Duinzichtkerk draagt alle kosten voor het onderhoud, gebruik, energie van het gebouw maar ook traktementen en salarissen van de predikant, pastorale ondersteuning, organist, cantrix, koster en kerkelijk bureau. Deze kosten stijgen ieder jaar. Daarbij ontvangt de Duinzichtkerk geen financiele ondersteuningen van de Protestantse Kerk Nederland en geen subsidies voor het onderhoud, renovatie of verduurzaming ook al is de Duinzichtkerk een rijksmonument.

De inkomsten komen van de leden en de mensen die zich met de Duinzichtkerk verbonden voelen. Om het werk van de Duinzichtkerk voor te kunnen zetten, is uw bijdrage hard nodig. Een ieder zal naar eigen draagkracht en wens willen bijdragen, waarbij het spreiden van een bijdrage door het jaar via een (maandelijkse) overboeking kan helpen. Maar ook een periodieke overeenkomst waaraan een belastingvoordeel is verbonden kan uw bijdrage vergemakkelijken. Met elkaar kunnen we de Duinzichtkerk haar rol laten vervullen als plek voor de wekelijkse ontmoeting, bemoediging, inspiratie en reflectie.

Mocht u vragen hebben over wat voor u de beste manier is om bij te dragen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau, info@duinzichtkerk.nl of 070-324 57 78 of lees hier onder verder.

bekijk >>