Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

kijk hier meelezen terug

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Eerstvolgende Meelezen: 
Woensdag 20 september, 14.00 uur

Genesis 4

1)         De mens bekende Eva zijn vrouw.
            Zij werd zwanger en baarde Kaïn,
            zij zei:
                        Gegrondvest (kaniti) heb ik een man, met JHWH.
2)         Zij ging voort met baren: zijn broeder Abel.
            Abel werd herder van het kleinvee
            Kaïn werd een dienstknecht van de akker.
3)         En het geschiedde na verloop van dagen
            Dat Kaïn van de vrucht van de akker een gave bracht aan JHWH.
4)         En Abel, ook hij bracht er een,
            van de eerstelingen van zijn kleinvee en hun vet.
            JHWH keek naar Abel en zijn gave
5)         naar Kaïn en zijn gave keek hij niet.
            Toen werd Kaïn zeer toornig en boog zijn aangezicht neer.
6)         JHWH zei tot Kaïn:
                        Waarom ben je toornig?
                        Waarom is je aangezicht neergebogen?
7)                    Is het niet zo:
                        als je goed doet, hef het op;
                        als je niet goed doet,
                        dan lig je aan de deur van de zonde.
                        Op jou is hij gericht
                        En jij zult over hem heersen.
8)         En Kaï sprak tot Abel, zijn broeder.
En het geschiedde toen zij op het veld waren
            Dat Kaïn opstond tegen Abel, zijn broeder,
            en hem doodde.
9)         JHWH zei tot Kaïn:
                        Waar is Abel, je broeder?
            Hij zei:
                        Ik weet het niet,
                        ben ik mijn broeders hoeder, ik?
10)       Hij zei:
                        Wat heb je gedaan!
                        De stem van het bloed van je broeder schreeuwt tot mij vanuit de akker!
11)                   En nu?
                        Vervloekt ben je vanuit de akker
                        die zijn mond opensperde
                        om het bloed van je broeder uit jouw hand te ontvangen.
12)                  Al dien je de akker,
                        hij zal je voortaan zijn kracht niet meer geven.
                        Dwalend en dolend ben je op aarde.
13)       Kaïn zei tot JHWH:   
                        Te groot om te dragen is mijn schuld.
14)                  Zie!
                        Gij verdrijft mij vandaag van het aangezicht van de akker,
                        Voor uw aangezicht moet ik mij verbergen,
                        dwalend en dolend ben ik op aarde.
                        Het zal geschieden:
                        ieder die mij vindt, zal mij doden.
15)       JHWH zei tot hem:
                        Welnu dan, wie ook maar Kaïn doodt,
                        hem zal het zevenvoudig worden gewroken.
            JHWH merkte Kaïn met een teken
            opdat niet, wie hem ook maar vond, hem zou neerslaan.
16)       En Kaïn trok uit
            weg van het aangezicht van JHWH
            en hij woonde in het land Nod, Dwaaloord,
            ten oosten van Eden.
17)       Kaïn bekende zijn vrouw
            zij werd zwanger en baarde Henoch.
            Hij bouwde een stad
            en riep de naam van de stad naar zijn zoon: Henoch.
                       
           Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
terug