Onderweg Onderweg


Onderweg, het kerkblad van de Protestantse wijkgemeente Archipel/Benoordenhout, verschijnt 6 maal per jaar.

De Onderweg ontvangen
Wilt u de Onderweg ontvangen? Stuur dan een bericht aan het Kerkelijk Bureau: info@duinzichtkerk.nl.

Aanleveren kopij
U kunt uw kopij sturen of mailen naar onderweg@duinzichtkerk.nl.

Uw bijdrage voor Onderweg overmaken?
U kunt uw jaarlijkse bijdrage voor de Onderweg overmaken naar bankrekening NL69 INGB 0000 2461 28 van de Stichting Duinzichtkerk onder vermelding van “bijdrage Onderweg".

en

door te klikken op de knop ONDERWEG op de homepage van de website van de Duinzichtkerk (rechtsonder in de rode letters).
 

terug