Protestantse Gemeente Den Haag Protestantse Gemeente Den Haag
 
De protestantse kerk in Den Haag is in de stad verspreid over verschillende plekken waar mensen met elkaar "kerk" zijn. Je kent misschien het kerkgebouw bij jou in de buurt, waar mensen op zondag bij elkaar komen om te bidden, te zingen en te luisteren naar een preek. Elke kerk heeft zijn eigen tradities en sfeer. De laatste jaren zijn er ook nieuwe manieren van kerk-zijn ontstaan. In Den Haag is een aantal pioniersplekken en kennen we buurt-en-kerkhuizen. Op al deze plekken geven mensen vorm aan hun geloof. Kijk op de pagina Kerk in de stad om meer te lezen over de verschillende plekken van de Protestantse Kerk Den Haag en kom een keer langs om kennis te maken.

https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/
 

STEK – stichting voor stad en kerk – in Den Haag wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Stek zet zich in opdracht van de Protestantse Kerk Den Haag met professionals en vrijwilligers in voor mensen in de marge van de samenleving.

Stek kent locaties in buurten en wijken, diverse maatjesprojecten en diaconaal opbouwwerk. Stek zet zich ook in voor de zorg voor kinderen in Moerwijk, begeleiding van scholieren in Transvaal en ondersteuning van het werk van verschillende uitdeelpunten van Voedselbank Haaglanden. Stek stimuleert zingeving, sociale cohesie, het doorbreken van isolement en het gezamenlijk optrekken van buurt en kerk.

https://www.stekdenhaag.nl/ 
terug