Deze zondag Deze zondag

Op zondag 5 september lezen we uit Deuteronomium en uit het Marcusevangelie. 

Uit Deuteronomium (4: 1 - 2 en 10-20) lezen we woorden uit de toespraak van Mozes tot het volk Israël bij de Jordaan. Mozes geeft de leefregels mee aan zijn volk opdat het zich teweer kan stellen tegen de verleidingen die opnieuw onvrij kunnen maken, in “het land aan de overkant”. Ook voor ons is de vraag: hoe gaan we om met de vrijheid die door God gegeven is? Hierbij is traditie, overlevering nodig. Niet uit conservatisme, maar omwille van de vrijheid.

In Marcus 8: 27-9: 1 staat de vraag naar wie Jezus is centraal. Petrus denkt het te weten: “u bent de Messias!”. Jezus ontkent die belijdenis niet, maar verbiedt toch om erover te spreken. Dat lijkt merkwaardig, want het evangelie moet toch de wereld in? Iedereen moet dan toch juist weten dat Jezus de Christus is. Het wordt bemoeilijkt door de vraag hóe Jezus dat zal zijn. Er vallen over en weer harde woorden.

Het blijft ook voor ons de vraag: hoe kan nu juist deze mens, die zo geleden heeft en gekruisigd werd, de messias zijn? En toch kunnen we alleen maar wijzen naar Jezus, in navolging van het Evangelie en van de eerste christenen. Deze mens hebben wij te volgen: juist in hem worden Gods bedoelingen zichtbaar, ook al lijkt hij machteloos te zijn. In de woorden van lied 533, met die prachtige tekst van Karel Deurloo: 

Daar komt een man uit Nazareth. Zijn naam is: Hij die mensen redt, en met de minsten wil hij zich verbinden; zijn naam is bij vergetenen te vinden.”

Daar hebben we hem dus te zoeken: bij de mensen die vergeten worden. Waarvandaan ze ook komen. 

Graag tot zondag!

Erwin de Fouw, bijstand in het pastoraat

terug