Deze Zondag Deze Zondag
“Midden onder U staat Hij die gij niet kent”
Zondag 9 januari is de 1e zondag na Epifanie: de verschijning van de Heer in deze wereld. In de traditie van de kerk der eeuwen wordt op deze zondag verhaald over de doop van Jezus door Johannes de Doper. Dit jaar lezen we het in de versie van Lukas: Lukas 3: 1-22. Wat opvalt is dat met name Lukas de doop van Jezus als het ware tussen neus en lippen door vertelt. Niemand lijkt het in de gaten te hebben dat hier de gezalfde van de Heer, de Messias, te midden van mensen verschijnt en gedoopt wordt. Jezus lijkt volledig op te gaan in de menigte dopelingen. “Midden onder u staat HIJ, die gij niet kent” zingen we met woorden van Oosterhuis (lied 528). Het tekent Jezus in zijn volstrekte solidariteit met mensen. In Hem verbindt God zich onlosmakelijk met mensen om ons mee te nemen op zijn weg van redding en bevrijding, op zijn weg naar een samenleving, waarin mensen niet langer verdrinken in ellende, maar tot hun recht komen in volle menswaardigheid. HIJ die wij leren kennen uit de Schrift als Messias, is voor ons te vinden overal waar mensen solidair zijn en zich daadwerkelijk verbinden met mensen die onder het leven door (dreigen te) gaan met het oog op een menswaardig bestaan.

Olivier Elseman 

terug