Deze Zondag

Deze Zondag
Bar/Bat Mitswa

Wanneer in de joodse traditie een kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, wordt hij of zij ‘een zoon of een dochter van het gebod’, zoals ‘Bar/Bat Mitswa’ letterlijk betekent. Ze gaan een nieuwe levensfase in. Met ook eigen verantwoordelijkheden. En dat kunnen ze omdat ze voldoende bagage hebben meegekregen door haar ouders en de tora-lessen.

Die mooie traditie lenen we graag aanstaande zondag van de synagoge. David Ruys, Christiaan Barthel, Claartje van Beijma Thoe Kingma en Carijn Kerstens zullen voor het eerst in hun leven de kansel beklimmen om hun favoriete bijbelverhaal voor te lezen. Daarna spreken we onder de kansel over waarom nou juist dat verhaal en hoe ze uitkijken naar de tijd die komen gaat. Vervolgens zullen de ouders een brief voorlezen waarin zij hun hoop en goede wensen voor hun kinderen proberen taal te geven.

Een speelse zomerdienst zal het worden waarin het kind centraal staat. Geen preek dus, maar wel mooie verhalen, muziek van de Oekraïense zangeresYuliia Marchenko met haar pianist Biëlla en duiven op het plein.

Een belangrijk moment voor onze kinderen en voor wie het kind in zichzelf is kwijtgeraakt.

Ad van Nieuwpoort
 
terug