Deze Zondag Deze Zondag
Geloof

Vorige week ging het over roeping, op deze zondag gaat het over wat het betekent om te geloven te midden van de realiteit zoals die is. In twee verhalen waarin het water ( de zee) zich van zijn bedreigende kant laat zien horen we over Gods overmacht tegenover de krachten van de chaos.  Eerst lezen we Jona 1 en een deel uit 2, waarna we de rest van het verhaal van Jona’s redding samen bezingen in de woorden van lied 155. Het evangelie klinkt op uit Lucas 8: 22- 25. Er is een bepaalde samenhang tussen deze verhalen, maar bovenal verkondigen beide verhalen ons dat alleen  God een woord spreekt, dat zo diep gaat, dat het de zee stilt en de zee, de dood zijn overmacht ontneemt. Lucas laat ons zien dat Jezus dat woord, dat tegelijkertijd daad is, met gezag op zich neemt. En ons wordt geloof gevraagd. Een waagstuk.

Ik hoop u zondag te ontmoeten!

Ds. Erwin de Fouw, bijstand in het pastoraat in de Duinzichtkerk
terug