Deze Zondag

Deze Zondag
Grenzen aan de groei

‘De roeping van de mens is mens te zijn’, zo schreef Multatuli ooit. Maar een mens word je niet zomaar. Er is van alles in ons bestaan en in onze wereld dat ons verhindert om optimaal te worden die we zijn. Tal van omstandigheden kunnen onze menswording blokkeren. Ook het idee dat we almaar groter zouden moeten worden en succesvoller kan onze menswording ernstig bedreigen. Zeker, de bedoeling van een mens is niet dat hij/zij klein blijft, maar dat hij/zij groot wordt. Maar als hij vervalt in grenzeloosheid, dan is het gedaan met de mens en de menselijkheid. De humaniteit is gebaat bij grenzen aan de groei.

In het verhaal van Jozef gaat het ook over menswording. De bijbel noemt dat het ‘groot worden van de gezegende’. In zijn menswording gaat het alleen niet om individuele groei, maar om het groot worden ten bate van de menselijkheid. Jozef wordt groot niet ten koste van zijn medemensen maar ten bate van de broederschap die in geen velden of wegen te bekennen is. En om die broederschap te kunnen dienen zal hij moeten ontdekken dat er een grens is aan de groei.

Het denken in termen van ‘The sky is the limit’, heeft destructief uitgewerkt, zo zien wij deze dagen op tal van fronten. Op de eerste bladzijden van de bijbel wordt er ook al voor gewaarschuwd. En daarom begint het verhaal van Jozef ook in die put. Om hem te laten ontdekken dat zijn leven niet maakbaar is. Dat hij ten diepste een kwetsbaar mensje is dat zonder een ander tot niets in staat is. Daarom moet hij eerst de doodsheid van het bestaan achter zich laten en ontdekken dat er een vreemde naam is die hem draagt. Met vier onuitsprekelijke medeklinkers wordt die naam aangeduid. Iemand die zegt: ‘Ik ben met jou. Jij bent niet bedoeld voor de put, maar voor het leven’. Die naam maakt dat Jozef ontdekt dat zijn ‘grootworden’ heilzaam begrensd is.

In dat verhaal gaan we aanstaande zondag Carmen van Oord onderdompelen. We halen haar door de put heen, om haar net als Jozef te laten proeven dat haar leven gedragen wordt door iemand die wil dat zij wordt wie zij is. Een teken van leven en menselijkheid in een wereld vol dreiging.

Opdat wij onszelf allemaal leren ontdekken in die Jozef die afdaalde in het doodsland om ons het leven te bereiden.

Ad van Nieuwpoort
terug