Deze Zondag

Deze Zondag
Uit je bubbel

Hoe kom je uit je bubbel? In onze welvarende streken ervaren mensen hun leven vaak als een project waarin zoveel mogelijk eigen plannen en wensen tot vervulling moeten komen. Er worden zelfs lijstjes gemaakt van stappen die gezet moeten worden, wil het leven een beetje geslaagd zijn. Werkgevers werken daar maar al te graag aan mee. Het is immers een goed middel om mensen aan je te binden. Maar hoezeer kunnen die plannen en stappen niet ook worden tot een kooi waar je jezelf in opsluit? En blijken die plannen vaak helemaal geen eigen plannen te zijn, maar eerder algemeen wenselijke draaiboeken waaraan je jezelf hebt onderworpen? Elke verrassing is een storing en als een plan mislukt, breekt een existentiële crisis uit.

De Jozef uit het evangelie naar Matteüs had ook een plan. Aanvankelijk natuurlijk een heel mooi plan: samenleven met zijn Maria. Hoe kan het mooier? Maar dan gaat het mis. Het loopt anders. Maria blijkt zwanger. Hoogst opmerkelijk, want zijn zaad is er niet aan te pas gekomen. In zijn voorgeschiedenis is het wel meer misgegaan, zo suggereert de verteller. Maar dit moet omzeild worden, want het past niet. Het voldoet niet.

Als Jozef echter op het punt staat zijn Maria weg te zenden, ‘omdat hij haar niet te schande wilde maken’, gebeurt er iets van een andere orde. Jozef droomt. En in die droom wordt er ingebroken in zijn bubbel, zou je kunnen zeggen. Er gebeurt iets dat hij zelf niet gepland had en niet voor mogelijk had kunnen houden. Iets uit de hemel. Een ondenkbaar geheim dient zich aan.

Hoezeer hij ook is uitgeschakeld als verwekker: hij krijgt ineens een rol te spelen die hij nooit voor mogelijk had kunnen houden. Hij krijgt een beslissende rol te spelen in een geschiedenis die een bevrijdingsgeschiedenis zal blijken te zijn.

Advent leert ons ontvankelijk te worden voor het onvoorziene en het ongeplande. Bij uitstek een tijd om eens even uit je bubbel te breken. Er is namelijk iemand op komst die ook wel ‘bevrijder van mensen’ wordt genoemd.

Ad van Nieuwpoort
 
terug