Terugblik 12 jaar moment

Terugblik 12 jaar moment

Op zondag 3 juli 2022 beklommen vier tieners dapper de kansel om hun favoriete bijbelverhaal voor te lezen aan de gemeente. De Duinzichtkerk leent deze traditie uit de Synagoge waar 12 jarige hun Bar/Bat Mitswa vieren. In de Duinzichtkerk vieren wij dit met de groep 8 kinderen die na de zomer de overstap maken naar de middelbare school. Maar ook de overstap binnen de Duinzichtkerk van de kinderkring naar de Bijbel met Friet tienergroep. Een warm welkom aan Carijn, Claartje, Christiaan en David.
Een feestelijke dienst met prachtige zang en witte duiven op het plein. Kijk de dienst hier terug
 

terug