Financiën Financiën

De financiën van de Duinzichtkerk zijn kwetsbaar. Er vinden veel activiteiten plaats en de wisselwerking met onze buurt wordt steeds sterker. Dat is goed. Maar we moeten dat allemaal zelf financieren, een kerk krijgt geen subsidie. In 2023 is dat goed gelukt, vooral dankzij genereuze bijdragen van gemeenteleden. Dat is cruciaal: alleen door onze eigen bijdragen kunnen we blijven bestaan. We werden daarbij geholpen door een gunstige ontwikkeling op de beurs. Om niet alleen van zulk soort incidentele gebeurtenissen afhankelijk te zijn is voor 2024 een begroting opgesteld waarin op uitgaven is bezuinigd en inkomsten zijn verhoogd. Deze begroting is door de kerkenraad goedgekeurd, de toelichting voor rekening van de kerkrentmeesters. Voor het eerst is er sprake van een enkele jaarrekening (voorheen kende de Duinzichtkerk 2 stichtingen); deze treft u aan onder het kopje ANBI. We hebben een gebouw dat de 100 jaar begint te naderen en het onderhoud neemt navenant toe. Gelukkig beschikken we over een mooi financieel vermogen, maar de combinatie van noodzakelijke verbouwing (inclusief zonnepanelen), onderhoud en te verwachten jaarlijks financieel tekort maakt ons kwetsbaar. Daarom is voor 2024 een begroting opgesteld waarin op uitgaven is bezuinigd en inkomsten zijn verhoogd. De begroting is door de kerkenraad goedgekeurd, de toelichting voor rekening van de kerkrentmeesters.  De combinatie van een veelheid aan bruisende activiteiten in onze kerk, het goede financiele resultaat over 2023 en de begroting van 2024 maakt dat de kerkrentmeesters de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien.


Bijlagen
Begroting 2024
Toelichting begroting 2024
Bestuursverslag over 2023
Beleggingsstatuut 2024
terug