Financiën Financiën

De financiën van de Duinzichtkerk zijn kwetsbaar. Er vinden veel activiteiten plaats en de wisselwerking met onze buurt wordt steeds sterker. Dat is goed. Maar we moeten dat allemaal zelf financieren, een kerk krijgt geen subsidie. In 2022 is dat wat betreft het ‘lopende werk’ goed gelukt, vooral dankzij genereuze bijdragen van gemeenteleden. Dat is cruciaal: alleen door onze eigen bijdragen kunnen we blijven bestaan. Het Bestuursverslag over 2022  laat zien dat dit op lange termijn niet zonder meer goed gaat. We hebben een gebouw dat de 100 jaar begint te naderen en het onderhoud neemt navenant toe. Gelukkig beschikken we nog over een mooi financieel vermogen, maar de combinatie van noodzakelijke verbouwing (inclusief zonnepanelen), onderhoud en te verwachten jaarlijks financieel tekort maakt ons kwetsbaar. Onder de kopjes ANBI Beheersstichting en ANBI Wijkstichting vindt u de twee jaarverslagen over 2022. Per 2023 zal dit vanwege de fusie van de stichtingen, de Stichting Duinzichtkerk, behelzen.
 

Bijlagen
Bestuurslverslag 2022
 
terug