Onderzoek naar gebruik GIVT-app

Sinds enige tijd maken we bij de collecte gebruik van de Givt-app. Met deze app kunt u contactloos geven met uw smartphone. Een bijkomend voordeel is dat de giften altijd anoniem zijn, dit in tegenstelling tot het op de liturgie vermelde gironummer van de Beheersstichting waarop u ook uw collectebijdragen kunt storten. 

Nu de GIVT-app een jaar in gebruik is, wil de kerkenraad het gebruik en het nut ervan evalueren. Deze evaluatie is momenteel des te interessanter omdat vanwege de coronacrisis de kerkdiensten enige maanden alleen digitaal zijn gehouden, met heel weinig kerkgangers in de kerkzaal. Collectes maakten nog steeds deel uit van de liturgie, maar ze konden alleen nog digitaal worden opgehaald. Ook hierin bood GIVT uitkomst, want u kunt ook van huis via de app aan de collecte bijdragen. Inmiddels kunnen meer mensen de dienst bijwonen, maar nog steeds kunnen er geen collectezakken rondgaan.

Voor de evaluatie van de GIVT-app heeft de kerkenraad een kleine onderzoekscommissie opgezet bestaande uit Tineke van Bommel en Victor van Bijlert. Zij vragen u om hen te helpen door op onderstaande vragen per mail te willen antwoorden, of vul de vragen hieronder in. 

1. Maakt u gebruik van de Givt-app voor het geven van de gaven tijdens de collecte?
2. Indien u geen gebruik hiervan maakt, wat is de belangrijkste reden hiervoor?
3. Indien u wel gebruik maakt van de app, wat zijn uw ervaringen hiermee?
4. Heeft u voldoende informatie over het installeren en gebruiken van de app?
5. Vindt u dat we deze app moeten blijven gebruiken en wat zijn voor u de redenen voor voortzetting van het gebruik of van pleiten voor stopzetting van het gebruik?

Graag uw antwoorden voor 30 september mailen naar onderstaande e-mailadressen: 
bommelre@xs4all.nl en victorvan.bijlert@gmail.com

Alvast veel dank voor de moeite!

U kunt hieronder de vragen invullen.
 

Naam *   
1. Maakt u gebruik van de Givt-app voor het geven van de gaven tijdens de collecte?  
2. Indien u geen gebruik hiervan maakt, wat is de belangrijkste reden hiervoor?  
3. Indien u wel gebruik maakt van de app, wat zijn uw ervaringen hiermee?  
4. Heeft u voldoende informatie over het installeren en gebruiken van de app?  
5. Vindt u dat we deze app moeten blijven gebruiken en wat zijn voor u de redenen voor voortzetting van het gebruik of van pleiten voor stopzetting van het gebruik?  
Overige opmerkingen