Leerhuis Navolging anno 2020 Leerhuis Navolging anno 2020
In onze lezingenreeks ‘Navolging anno 2020’ (september 2019 – december 2020) stellen we ons in een viertal bijeenkomsten de vraag: wat is ‘Navolging van Jezus’ anno 2020 ? Ligt hier mogelijk ook de uitdaging om dat ‘brandend hart in ons’ (Emmaüs) te hervinden? In september was er een boeiende lezing van Leo Fijen in onze kerk, gevolgd door een inspirerende lezing over Thomas à Kempis door ds. Hans Tissink in november.

Dinsdag 6 oktober , 20.00u
Christus Triumfatorkerk , Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag

De volgende leerhuisavond van dit seizoen is op dinsdag 6 oktober 2020. Dan gaat het over de vraag of je voor de navolging van Jezus de kerk nodig hebt. Er zijn twee sprekers voor die dag uitgenodigd: dr. Ad van der Helm (rooms-katholiek theoloog) en Elsa Eikema-Voorberg (theologe - bewust 'kerkloos'). Zij gaan o.l.v. Robin ten Hoopen in gesprek over de vraag hoe de kerk kan helpen met spiritualiteit en in het geloof, en waar het belemmerend werkt.

Dinsdag 1 december 20.00u
Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 98, Den Haag

Op 1 december bespreekt Ronelle Sonnenberg vanuit haar achtergrond als predikant, onderzoeker en docent met ons hoe voorbeeldfiguren en gesprek jonge mensen kunnen helpen op de weg van geloven. Ronelle Sonnenberg is docent praktische theologie aan de PThU.   

 
terug