Leerhuis Navolging anno 2020 Leerhuis Navolging anno 2020
In onze lezingenreeks ‘Navolging anno 2020’ (september 2019 – december 2020) stellen we ons in een viertal bijeenkomsten de vraag: wat is ‘Navolging van Jezus’ anno 2020 ? Ligt hier mogelijk ook de uitdaging om dat ‘brandend hart in ons’ (Emmaüs) te hervinden? In september was er een boeiende lezing van Leo Fijen in onze kerk, gevolgd door een inspirerende lezing over Thomas à Kempis door ds. Hans Tissink in november.

Op 1 december besprak Ronelle Sonnenberg vanuit haar achtergrond als predikant, onderzoeker en docent met ons hoe voorbeeldfiguren en gesprek jonge mensen kunnen helpen op de weg van geloven. Ronelle Sonnenberg is docent praktische theologie aan de PThU.   

 
terug