Over de predikant

Over de predikant
Dr. Ad van Nieuwpoort (1966) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2006 promoveerde op een studie naar het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas (handelsuitgave ‘Tenach Opnieuw, over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas’ (Van Gennep).

Hij was van 1996 tot 2004 predikant te Amstelveen en wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij werd bekend door zijn eerste pennenvrucht in 1997: ‘De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen’. Daarin breekt hij een lans voor een hernieuwde lezing van de bijbelse teksten. Als de bijbel geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over? In elk geval hebben volgens Van Nieuwpoort deze oude verhalen ons in deze tijd nog veel nieuws te vertellen en zal een eerlijke ontmoeting met deze teksten de lezers en hoorders blijvend kunnen veranderen en inspireren.

Van 2004 tot 2012 was Ad van Nieuwpoort predikant van de Thomaskerk in Amsterdam. Daar was hij initiatiefnemer van het project Zingeving Zuidas en oprichter van het ThomasTheater. Van 2012 - 2020 was hij de predikant van Bloemendaal en Overveen. Daar organiseerde hij onder andere publieke debatten in de zeventiende-eeuwse dorpskerk onder de noemer ‘Areopagus’. Sinds september 2020 is hij de predikant van de Haagse Duinzichtkerk in Benoordenhout.

In 2011 verscheen van zijn hand ‘In Babel’, actuele bespiegelingen bij het profetenboek Ezechiel (Skandalon) en in 2012 schreef hij met Ruben van Zwieten ‘De bijbel op de Zuidas’ (Prometheus). In 2017 verscheen zijn veelbesproken boek ‘Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dominee?’ (Prometheus). In datzelfde jaar verscheen over hem de Docu-Film ‘Hier ben ik’ in de bioscoop (Zeppers-film) van de documentairemakers Sarah Vos en Sander Snoep. Ook schreef hij over de actuele betekenis van het bijbelboek Ester in ‘Nu of nooit. Actuele bespiegelingen bij Ester’ (Skandalon, 2018). Zijn laatste boek verscheen in coronatijd, getiteld ‘Leven! Zonder oplossing. De parabel van Job als levensles’ (Prometheus, 2020).

Naast predikant is Ad van Nieuwpoort vast commentator bij het nieuws in het NPO 1 programma Nieuws&Co, is hij toezichthouder bij de Protestantse Theologische Universiteit en veelgevraagd spreker. 
terug