Tegengif 42 Tegengif 42

'Waar krijg jij pretogen van?' Ad van Nieuwpoort in gesprek met Ithaka-academie oprichter Patrick Groenewegen. 
Een gesprek over hoe wij handen en voeten geven aan de Kerstboodschap van 'omzien naar elkaar'. 
terug