Veertigdagentijd

Veertigdagentijd
 
Om de tijd van bezinning naar Pasen toe te markeren organiseert de Eredienstcommissie  een vijftal vastenmaaltijden gecombineerd met een vesper, telkens op de woensdag. Deze avonden worden door verschillende groepen uit de gemeente vormgegeven.
Om 19.00 uur staat een pan soep met brood en water klaar om, net als in de kloosters, in stilte - met op de achtergrond mooie muziek-  samen de vastenmaaltijd te gebruiken.
Daarna is, aansluitend, om 19.30 - 20.00 uur de vesper in de kerkzaal. Het programma is alsvolgt:
Aswoensdag 14 februari wordt de bezinning geleid door de Eredienstcommissie;
Woensdag 21 februari door de pastorale ouderlingen;
Woensdag 28 februari door de diakenen;
Woensdag 6 maart door de cantorij;
Woensdag 13 maart door onze tieners en kinderkring;
Woensdag 20 maart tenslotte door de Commissie van Ontvangst.

U kunt vanzelfsprekend ook alleen de vespers bezoeken, maar de combinatie met de maaltijd maakt het wel tot een mooie complete bezinning in het midden van de week.
Via info@duinzichtkerk.nl kunt u zich opgeven voor de maaltijden.
 
terug