Credo voor Beginners 2024

Credo voor Beginners 2024
Credo voor beginners

Over wie hebben wij het als we het over ‘God’ hebben? Is geloven hetzelfde als vertrouwen? Is bijbels gesproken de schepping hetzelfde als de natuur en is Jezus iemand uit het verleden? Al dit soort vragen en vele anderen komen aan de orde in de zesdelige cursus ‘Credo voor beginners’. Een cursus onder leiding van Ad van Nieuwpoort bedoeld voor mensen die meer willen weten over de grondslagen van het christelijk geloof. Én voor wie overweegt om belijdenis te gaan doen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis en bijbelse fragmenten proberen we op het spoor te komen van een eeuwenlange kerkelijke traditie om vervolgens met elkaar te spreken over wat dit voor vandaag zou kunnen betekenen. De cursus wordt afgesloten met een kloosterweekend.

Een nieuwe cursus Credo is voorzien in 2024 op 30 januari (1), 13 februari (2), 27 februari (3), 16 en 17 maart (kloosterweekend), 26 maart (4), 16 april (5), 7 mei (6) en Belijdenis met Pinksteren (19 mei)

Heeft u intresse neem dan contact op met onze predikant Ad van Nieuwpoort via info@duinzichtkerk.nl
terug