Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!

 
 
Volg meelezen op woensdag Volg meelezen op woensdag
 
 
Eerstvolgende uitzending: woensdag 1 december 2021  - Meelezen op woensdag om 14.00 uur.

Voor het terugkijken van kerkdiensten en het 'Meelezen op woensdag', zie het YouTubekanaal. Of kijk via de Kerkomroep.
 
Duinzichtgesprekken

Duinzichtgesprekken


 

 
Deze zondag

Deze zondag
Tegengif tegen de kaalslag

En weer wordt er een spaak in het wiel van ons dagelijkse leven gestoken. Dat onbeheersbare virus gaat zijn ongekende gang. En we voelen aan alles: hier zullen we mee moeten leren leven. Maar tegelijk stelt ons dit ook voor de meest existentiële vragen. Wat is vrijheid als mijn individuele keuze het samenleven belemmert? En wat is voor ons echt onopgeefbaar?  Waar kunnen we niet buiten? Bijna twee jaar geleden gingen we die vragen nog geïnspireerd aan. Maar aan alles en iedereen merken we dat er een mentale kaalslag heeft plaatsgevonden. Een kaalslag die overigens al veel langer sluimerde.

In het verhaal van aanstaande zondag wordt er gesproken over een hongersnood in het beloofde land. En die honger waarover het gaat is meer dan alleen een fysieke honger. Als het over honger gaat in bijbelverhalen, gaat het ook altijd over een mentale, een geestelijke honger. Een kaalslag die maakt dat mensen op drift raken.

Een gezin uit Bethlehem, Broodhuis vlucht weg. De route wijst in de richting van Egypte, dat slavenland waar nauwelijks adem kon worden gehaald. Maar met deze vlucht gaat het van kwaad tot erger, zo blijkt. Dat heb je wel vaker als je ergens voor wegvlucht. Want veel blijft er van dat gezin niet over. Een vader met zijn twee zonen sterven en laten Naomi, de enige vrouw, berooid achter. Geen enkele reden voor hoop en nieuw elan. Alles is haar afgenomen, zo lijkt.

Maar dan is daar die ene schoondochter. Een Moabitische vrouw die gezien haar afkomst geen best imago heeft. Maar in haar gaat het licht aan in dit donkere verhaal. Heus adventslicht. Rut gaat niet voor haar eigen individuele vrijheid maar staat in voor het collectief, voor het samen. Ze weigert van de zijde van Naomi te wijken.

In de kaalslag van de tijden is daar uit totaal onverwachte hoek een stem die zegt: ik zal met jou gaan. Ik laat jou niet alleen. Jouw volk is mijn volk, en jouw God is mijn God. Zelfs de dood zal geen scheiding maken tussen jou en mij…

Wie zegt dat? Wie waagt dat te zeggen? Is het een stem uit de hemel? Is het degene die wij God noemen? Nee, het is een vreemdeling die ons uitlegt hoe het hopeloze tij te keren.

Aanstaande zondag. Op anderhalve meter maar wel samen. Met een startend Kinderkoortje en troostende vioolengeltjes. Tegen de klippen op steken we de eerste adventskaars aan.

Tegengif tegen de kaalslag.

Ad van Nieuwpoort
 
 
Tegengif 40 Tegengif 40

'De kerk is de plek waar een ongelofelijk tegengeluid kan klinken'. In de eerste aflevering van een nieuwe serie Tegengif spreekt Ad van Nieuwpoort met emeritus predikant Carel ter Linden over zijn laatste boek 'Nieuwe Bijbelse miniaturen'.
 
Duinzichtgesprek met Bas Heijne Duinzichtgesprek met Bas Heijne
 

Met dit citaat van Henry James eindigde tijdgeestfluisteraar Bas Heijne afgelopen zondag middag zijn inspirerende wervelwind in een volle Duinzichtkerk. 
 
Zonder verbeelding lopen we als samenleving vast. Maar kijk uit dat het geen inbeelding wordt! 
 
Kijk hier terug op een mooie zondagmiddag met een palet vol ideeën en kritische beschouwingen:  
 
 
Kinder Kerst koor

Kinder Kerst koor

Geef je op voor het Kinder Kerst Koor!

Op eerste Kerstdag zal het traditionele Kerstspel worden begeleid door het Kinder Kerst Koor voor kinderen in de leeftijd van 4 – 14 jaar. We hebben een fantastische dirigent gevonden in de persoon van Sarah Mareels. Zij zal tijdens de vier adventsdiensten een aantal Kerstliederen instuderen om te kunnen zorgen voor een fantastisch optreden op Kerstochtend.

Geef je kind, je buurjongen, je nichtje of wie ook maar zin heeft op. Liefst voor 25 november bij het kerkelijk bureau (070- 324 57 78 of info@duinzichtkerk.nl). Het wordt echt leuk!
 

 
Duinzichtgesprek met Niki Jacobs Duinzichtgesprek met Niki Jacobs
The ballad of Mauthausen, zondag 26 september in een volle Duinzichtkerk.

Een verbijsterend mooie middag was het met Niki Jacobs en haar vier fantastische muzikanten. We werden meegenomen door de afgronden van antisemistisme, haat en vernedering maar tegelijk ook opgetild door de lichtheid van het geschonken leven en de liefde.

Een onvergetelijk begin van de nieuwe serie Duinzichtgesprekken.

 
Kerstfeest in de Duinzichtkerk Kerstfeest in de Duinzichtkerk

Kerstfeest in Duinzichtkerk

Kerstfeest is het feest van de verbondenheid rondom dat kwetsbare wonder dat ons als mensen is geschonken. Die verbondenheid willen wij graag met elkaar gestalte geven. Niet alleen als gemeente maar ook samen met de mensen om ons heen in wijk en stad. Op Kerstavond geven we van 20.30 – 21.30 uur een klein feestje op ons plein met een levende Kerststal, Glühwein en Chocolademelk, samenzang onder leiding van de Cantorij en het evangelie voorgelezen door de commissaris van de Koning. Met lampjes en marshmellows voor de kinderen en de toren opgelicht. Daarna is er een verstilde Kerstnachtdienst waarin we stil willen staan bij de actuele betekenis van het Kerstfeest, omlijst met topmusici als Hermine Deurloo met mondharmonica en jazzpianist Rembrandt Frerichs. Vanzelfsprekend omlijst met samenzang van de bekende Kerstliederen.

Op Kerstochtend spelen we met de kinderen het Kerstverhaal uit en worden we begeleid door het Kinder Kerst Koor onder leiding van Sarah Mareels. Daarnaast is er natuurlijk de traditionele Kerstpreek en de samenzang.

Van harte hopen wij dat we het, ondanks alle maatregelen, fijn en veilig kunnen vieren wat ons bepaalt bij het geheim van het evangelie: namelijk dat Israëls God onder ons is komen wonen als bondgenoot.
 

 
Naar de kerk Naar de kerk
 
Koffiedrinken
Omdat de besmettingscijfers blijven stijgen, hebben crisisteam en moderamen besloten dat er vanaf komende zondag, 28 november, na de dienst geen koffiedrinken meer zal zijn. We vinden dat, ook buiten, niet langer verantwoord.

Dit blijft hetzelfde:
 1. Ook op zondag 28 november placeren we in de kerk. U zoekt dus niet zelf een plaats uit, maar u wordt begeleid door een van de leden van de Commissie van Ontvangst. Wij vragen u dringend om hun aanwijzingen op te volgen. Zo houden zij overzicht en kunnen zoveel mogelijk mensen een veilige plek krijgen.
 2. De kerkdiensten en Meelezen blijven voor iedereen toegankelijk; hierbij wordt anderhalve meter afstand gehouden. Bij alle overige activiteiten moet u beschikken over een geldige QR-code.
 3. We houden ons aan de basismaatregelen: handen reinigen en anderhalve meter afstand houden, een mondkapje dragen als u loopt door de kerk.

We vragen u nogmaals met klem om thuis te blijven als u verkoudheids- of andere klachten heeft die passen bij COVID-19, ook als u zich niet heel ziek voelt.

Wij wensen u goede moed en laten we vooral elkaar niet uit het oog verliezen.

Het crisisteam
 
Bijbeltafel Bijbeltafel
Op donderdag 30 september beginnen we met een Bijbeltafel voor wie benieuwd is wat die aloude verhalen voor ons vandaag zouden kunnen betekenen. We lezen bekende en minder bekende bijbelverhalen en spreken met elkaar over waar die verhalen ons raken in het leven van alledag. Met ‘beginners’ bedoelen we mensen die niet zo vertrouwd zijn met de bijbel én mensen die het bijbelverhaal met nieuwe ogen willen lezen. We lezen deze verhalen in een vertaling die heel dicht tegen het Hebreeuws aanzit, om de eigen taal en metaforiek op het spoor te komen. Tegelijk gaat het ook om de ontmoeting rondom deze aloude teksten en om de vraag wat er gebeurt als je deze teksten anno 2021 leest.

De avonden beginnen om 20 uur en worden gehouden in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk. Opgave bij info@duinzichtkerk.nl

Data:
Donderdag  30 september
Donderdag 28 oktober
Donderdag 2 december

Toegang 25,00 euro voor drie avonden

U  kunt zich hier helaas niet meer voor opgeven.
In het voorjaar start een nieuwe reeks.
 
 
Uittocht uit de neoliberale droom? Uittocht uit de neoliberale droom?

In samenwerking met de Christus Triumfatorkerk en de Zinnen organiseert de Duinzichtkerk een tweetal avonden rond de vraag of een uittocht van de neoliberale droom nodig dan wel mogelijk is. Op woensdag 8 december is de tweede avond.  Irene van Staven en Eric Borgman gaan met elkaar ingesprek van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Christus Triomfator Kerk (Juliana van Stolberglaan 154).  Aanmelden voor deze avond kan via www.ctkerk.nl 

lees meer »
 
The Great Books School

The Great Books School
De Nederlandse versie van The Great Books School gaat van start: met elkaar telkens één van de 100 belangrijkste boeken van de westerse cultuur lezen. Vanaf 12 oktober gaan we vijf dinsdagavonden De Toverberg van Thomas Mann lezen en bespreken. Voor elke avond moet een gedeelte van het boek vantevoren worden gelezen. Op de avond zelf zal er een aantal bladzijden uit dat gedeelte worden gekozen voor close reading. Zo hopen we in vijf avonden door het boek heen te kruipen. Op de laatste avond komt ene deskundige met ons meepraten en -denken over onze vragen en ideeën.
Tijdens de bijeenkomsten wordt gelezen uit de vertaling van Hans Driessen (2011), maar uiteraard mag ook het Duitse origineel gelezen worden. De data zijn:
 • Di 12 oktober om 20.00 uur
 • Di 26 oktober
 • Di 9 november
 • Di 23 November
 • Di 7 December
De kosten voor deze vijf avonden bedragen 25 euro.

U kunt zich helaas niet meer opgeven.
 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op:

woensdag 24 november om 20 uur

Rut 1
 
 1. Het geschiedde in de dagen van het richten der richteren,
er geschiedde een hongersnood in het land.
Een man van Bethlehem in Juda ging heen
om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab,
hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.
 1. De naam van de man was Elimelech,
de naam van zijn vrouw Naomi
en de namen van de twee zonen Machlon en Chiljon,
Efratieten van Bethlehem in Juda.
Ze kwamen in het veld van Moab en waren daar.
 1. Elimelech stierf, de man van Naomi.
Zij bleef over, zij en haar twee zonen.
 1. Die namen zich Moabitische vrouwen.
De naam van de ene was Orpa,
de naam van de tweede Rut.
Ze zaten daar ongeveer tien jaar.
 1. Ook die twee, Machlon en Chiljon, stierven.
Zo bleef de vrouw over
zonder haar twee kinderen en zonder haar man.
 
 1. Ze stond op, zij en haar schoondochters
en keerde terug uit het veld van Moab,
want ze had in het veld van Moab gehoord
dat JHWH had omgezien naar zijn volk
door hun brood te geven.
 1. Ze trok weg uit de plaats waar ze geweest was
en haar twee schoondochters met haar.
Ze gingen voort op de weg
om terug te keren naar het land Juda.
 1. Naomi zei tegen haar twee schoondochters:
Ga, keer terug,
ieder naar het huis van haar moeder.
Bewijze JHWH jullie dezelfde trouw
als die je hebt bewezen
aan de gestorvenen en aan mij.
Geve JHWH jullie dat  je rust vindt,
ieder in het huis van haar man.
 1. Zij kuste hen
maar zij verhieven hun stem en weenden.
 1.  Ze zeiden tegen haar:
Welzeker, naar jouw volk keren wij met je terug.
 1.  Maar Naomi zei:
Keer terug, mijn dochters.
Waarom zouden jullie meegaan met mij?
Heb ik nog zonen in mijn ingewand
die jullie tot mannen zouden kunnen zijn?
 1.       Keer terug, mijn dochters, ga!
Ik ben immers te oud om een man toe te behoren.
Maar al kon ik zeggen: ‘Er is hoop voor mij’,
ook al zou ik nog deze nacht een man toebehoren
en ook al zou ik zonen baren,
 1.       zouden jullie er dan op wachten
            tot ze groot geworden zouden zijn?
            Zouden jullie daarom verhinderd worden
            een man toe te behoren?
            Nee, toch, mijn dochters!
           Want zeer bitter is het mij om jullie,
            tegen mij is immers de hand van JHWH uitgegaan.
 1.  Toen verhieven zij hun stem en weenden opnieuw.
 Orpa kuste haar schoonmoeder,
 Rut echter kleefde haar aan.
 1.  Zij zei:
Zie, jouw schoonzuster keert terug
naar haar volk en naar haar goden.
Keer terug, achter jouw schoonzuster aan.
 1.  Maar Rut zei:
Dring er bij mij niet op aan jou te verlaten
door terug te keren, weg van achter jou.
Want waarheen jij gaat, zal ik gaan
en waar jij vernacht, zal ik vernachten,
jouw volk is mijn volk en jouw God mijn God;
17)      waar jij sterft wil ik sterven
            en daar wil ik begraven worden.
            Zo moge JHWH mij iets doen, ja nog erger:
            zelfs de dood zal geen scheiding maken
            tussen jou en mij.
 
 1. Toen ze zag dat ze vastbesloten was 
 met haar mee te gaan,
 hield ze op tegen haar te spreken.
 1.  Zo gingen zij beiden tot zij in Bethlehem kwamen.

 En het geschiedde, 
 toen zij in Bethlehem gekomen waren,
 dat om hen de hele stad in beroering was.
 Zij zeiden:
      Is dit niet Naomi?
 1.  Maar Naomi zei tegen hen:
Roep niet Naomi tegen mij,
roep tegen mij Mara,
want Sjaddai heeft het mij zeer bitter gemaakt.
 1.       Ik, vol ben ik heengegaan,
maar leeg deed JHWH mij terugkeren.
Waarom zou je tegen mij Naomi roepen,
nu JHWH zich tegen mij verklaard heeft
en Sjaddai mij kwaad heeft gedaan?


22)  Zo is Naomi teruggekeerd en met haar Rut,
 de Moabitische, haar schoondochter die terugkeerde
 uit het veld van Moab.
 Ze kwamen in Bethlehem
 bij het begin van het maaien van de gerst.
woensdag 01 december om 14 uur

woensdag 08 december om 14 uur

woensdag 22 december om 14 uur

Wilt u Meelezen bijwonen, dan kan dat weer. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83