Welkom Welkom


De Duinzichtkerk is al meer dan tachtig jaar een vertrouwd adres in het groene Benoordenhout. Zo willen wij een plek zijn van inspiratie en ontmoeting, op zoek naar oude en nieuwe manieren van geloven. Voor iedereen die een gastvrij huis zoekt en met een open blik zich wil verdiepen in de belangrijke dingen van het leven.
 
Volg de zondagsdienst Volg de zondagsdienst

 
Eerstvolgende uitzending:
Zondag 17 januari 2021 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort 
 
Opgeven voor de kerkdienst

Opgeven voor de kerkdienst

Wilt u graag een keer naar de kerk? Iedereen kan zich aanmelden voor de wachtlijst op onze website. U wordt gebeld als u aan de beurt bent:  iedere zondag 10 mensen. Lukt het aanmelden niet? Bel dan met Jenny du Pon 06 37242168.


Via 'lees meer' leest u meer informatie over het aanmelden voor de wachtlijst.
 
lees meer »
 
Deze zondag

Deze zondag

Van water naar wijn

Voor velen is op dit moment leven: overleven. In de eerste plaats natuurlijk in al die delen van onze wereld waar de nood niet te doen is. Maar ook dicht bij huis in deze eindeloze crisis waarin we precies dat moeten missen wat het leven kleur geeft en aangenaam maakt. Deze tijd werpt ons terug op de urgente vraag wat het menselijk leven nu echt de moeite waard maakt. Want hoe vaak leven we niet gewoon omdat de tijd doortikt. En voor je het weet ben je teleurgesteld oud geworden omdat je het gevoel hebt het leven niet geleefd te hebben. Hoe schokkend kan zo’n ontdekking zijn?

Wat maakt het leven de moeite waard? Bij die kernvraag worden we bepaald in het wonderlijke verhaal over de bruiloft te Kana. Een verhaal vol metaforen. Er is een bruiloft zonder wijn. En een bruiloft zonder wijn is als een leven dat niet tot zijn recht komt. Maar niemand lijkt het in de gaten te hebben. Totdat de moeder in het verhaal het opmerkt. ‘Er is geen wijn’, zegt ze. Gelukkig is er iemand die het ziet en er wat mee doet. Want dan gaat er iets gebeuren dat niemand kon bedenken. Dan wordt ineens zomaar water wijn. Er blijkt iemand op het feestje te zijn die de bruiloft tot een bruiloft maakt, het leven kleur geeft, liefde en daarmee betekenis. Het is de Messiasman. Die ook wel ‘bevrijder’ wordt genoemd.

Die Messiasman lijkt op Noach. Want het eerste dat Noach doet als hij de ark uitstapt, is een wijngaard bouwen en dronken worden van de wijn. Hij gaat van water naar wijn. En haalt daarmee het waarachtige leven binnen. Hij laat zien dat het kan.

Komende zondag gaan we van water naar wijn. Om even te kunnen proeven waar het ook al weer om gaat. Zeer nodig in deze schaarse tijden. Kaja Majoor en Harry Broom spelen Bach en Bréval om ons een beetje te troosten omdat we nu ook niet meer zingen kunnen.

Dat overleven maar weer een beetje leven zal worden.

Ad van Nieuwpoort
 

 
Tegengif 11 Tegengif 11
Iedere week spreekt Ad van Nieuwpoort stadsgenoten vanuit de Duinzichtkerk over leven in schrale tijden, ter bemoediging en inspiratie. 

In deze aflevering spreekt Ad van Nieuwpoort met Jaap de Hoop Scheffer. Zij spreken over de val van het kabinet Rutte III, de bestorming van het Capitol en wat Jaap de Hoop Scheffer inspireert.
 
Deze weken... Deze weken...


Deze week in Kerk in Den Haag een interview met Ad van Nieuwpoort.
Lees hier het hele interview
 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 
Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

Meelezen op woensdag is op:

20 januari om 14.00 uur

27 januari om 20.00 uur

En ook te volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
lees meer »
 
Van het corona-crisisteam

Van het corona-crisisteam
Na iedere persconferentie van het kabinet komt het corona-crisisteam bij elkaar om te bespreken welke gevolgen de aangekondigde maatregelen hebben voor onze diensten en activiteiten.

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 14 december jl. hebben wij drie aanscherpingen.  Deze aanscherpingen gelden in ieder geval voor de komende vijf weken. 
- het kerkgebouw gaat dicht met uitzondering van de zondagsdiensten. Dit geldt tot zeker 19 januari 2021.
- meelezen op woensdag is alleen digitaal te volgen.
- een zeer beperkt aantal mensen mag de zondagsdienst bijwonen. Aanmelden kan voor de wachtlijst via het gebruikelijke systeem. Ga naar aanmelden voor de wachtlijst.
 
lees meer »
 
Corona-proof naar de kerk?

Corona-proof naar de kerk?
Ook na de aanscherping van de maatregelen door het kabinet op 28 september? Wij geloven dat het kan. Alleen samen krijgen we dat voor elkaar!

Daarom vragen wij u deze omgangsvormen goed te lezen en ze – nog belangrijker! – op te volgen. Voor ons aller gezondheid is het van het grootste belang om hier nog scherper op te letten.
 
lees meer »
 
Geven met de Givt-app

Geven met de Givt-app

Tijdens of na de dienst kunt u aan de collecte geven via uw smarthone. Zo kunt u ook geven als u geen contant geld bij u hebt. We gebruiken hiervoor de Givt-app. U kunt de app ook gebruiken als u niet in de kerk bent. Download de app via deze link of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.

lees meer »
 
'Dit is de Zondag' met Ad van Nieuwpoort 'Dit is de Zondag' met Ad van Nieuwpoort
Op zondag 30 augustus sprak ds. Ad van Nieuwpoort in Dit is de Zondag op Radio 1 over zijn nieuwste boek: 'Leven! zonder oplossing'. 

Het boek 'Leven! zonder oplossing: de parabel Job als levensles' gaat over hoe de coronacrisis duidelijk maakt dat het leven niet maakbaar is en lijden en verlies ons zomaar kunnen overvallen.
U kunt hier de uitzending terugluisteren.