Voorbede van Pauline Kuipers, jongstleden zondag Voorbede van Pauline Kuipers, jongstleden zondag
Bidden wij voor de nood van de wereld:


Omwille van allen die bang zijn en zich zorgen maken, in deze verwarrende tijd,
Bang voor hun gezondheid - om met het corona virus te worden besmet
Bang voor eenzaamheid - om thuis opgesloten te zitten en het contact met medemensen te moeten missen
Bang voor de toekomst, voor hun baan of de continuiteit van hun bedrijf, 
Bang om hun huis of onderdak te verliezen
Bang om anderen, om anderen te besmetten - bang om te moeten kiezen tussen hun naasten alleen te laten of het risico te lopen hen te besmetten


Omwille van de artsen, verplegers en zorgmedewerkers die zelf risico’s lopen om anderen te kunnen genezen en verzorgen
maar ook omwille van hen die onze samenleving gaande houden met onderwijs, openbaar vervoer, veiligheid en andere publieke diensten.
 
 
Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is al meer dan tachtig jaar een vertrouwd adres in het groene Benoordenhout. Zo willen wij een plek zijn van inspiratie en ontmoeting, op zoek naar oude en nieuwe manieren van geloven. Voor iedereen die een gastvrij huis zoekt en met een open blik zich wil verdiepen in de belangrijke dingen van het leven.
 
Volg de zondagsdienst Volg de zondagsdienst
 
 
Eerstvolgende uitzending: zondag 25 oktober 10:00 uur
Voor het terugkijken van kerkdiensten en het 'Meelezen op woensdag', zie het YouTubekanaal.
 
Deze zondag...

Deze zondag...
Onverwacht bezoek

We zitten opnieuw grotendeels in quarantaine. Al de dingen die ons even geleden onze huizen deden uitgaan, zijn stilgelegd. Behalve dan die wandeling door de stad, door de duinen of in het park. Maar opnieuw de komende tijd geen samenkomen met anderen rond een glas, een dis of een boek. Een hele opgave ook als je alleen woont en aan jezelf bent overgeleverd. Confronterend ook. Al die dingen die het leven kleur kunnen geven, moeten worden opgeschort. In maart ontdekten we nog tal van voordelen omdat zoveel overbodig bleek. Maar nu wordt het wel erg kaal.

Over die kaalte gaat het ook in het verhaal van Abraham. Samen met zijn Sarah loopt hij nu tegen de honderd. Mooi als je zo oud mag worden, maar het leven is niet geworden zoals zij beiden hoopten en geloofden. En nu is de verwachting weggeëbd. Het voltooide leven zal wel onvoltooid blijven. 

We zien de oude Abraham in slaap gesukkeld tijdens zijn siësta op het heetste moment van de dag. Het moment waarop je weet dat niemand komen zal. Het moment waarop je er gerust op mag zijn dat niemand het in zijn hoofd haalt je te storen. Maar juist op dat meest onmogelijke en ongemakkelijke moment staat God op de stoep. Het klinkt misschien wat oneerbiedig, maar zo gaat het wel in de Bijbelse verhalen. God komt langs. Vergezeld van nog twee engelen, zeggen we dan maar. Nee, ‘God’ is dus niet iets tussen hemel en aarde, maar heel concreet iemand die op je deur klopt en een beroep doet op je gastvrijheid.

We zien die honderdjarige Abraham rennen met gemeste kalveren en de heerlijkste room. Heeft hij het in de gaten wie daar in zijn tent zitten te eten? De verteller laat het open. En dat is het misschien wel precies. 

Op onze kale ‘quarantaine-momenten’ zou het zomaar kunnen gebeuren. Dat er iemand binnenkomt in je gewone leven. Je daar aantreft waar je misschien wel niet meer gevonden en bezocht wilt worden. Om jou dat te geven waar je niet meer op rekent.

Met dit verhaal gaan we het wagen aanstaande zondag. Met tien maal drie. En natuurlijk online via de site van de Duinzichtkerk. En met twee vioolengeltjes die ons komen troosten met sonates van Jean-Marie Leclair. 

Omdat het gewone leven misschien wel het ware leven is. 

Ad van Nieuwpoort
 
Opgeven voor de kerkdienst

Opgeven voor de kerkdienst
 
Voor het bezoeken van de kerkdienst in de Duinzichtkerk is opgeven voor de kerkdiensten noodzakelijk. Het maximum aantal bezoekers is 30. Om alles goed te laten verlopen maakt de Duinzichtkerk gebruik van Eventbrite, een reserveringssysteem dat werkt met 'tickets'.

Via 'lees meer' leest u hoe u uw reservering plaatst.
 
lees meer »
 
Van het corona-crisisteam

Van het corona-crisisteam
Na iedere persconferentie van het kabinet komt het corona-crisisteam bij elkaar om te bespreken welke gevolgen de aangekondigde maatregelen hebben voor onze diensten en activiteiten.

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 hebben wij drie maatregelen aangescherpt. Deze aanscherpingen gelden in ieder geval voor de komende vier weken of tot een volgende persconferentie tot andere besluiten leidt.
 
lees meer »
 
Vacature kerkelijk werker/bijstand ouderenpastoraat Vacature kerkelijk werker/bijstand ouderenpastoraat
De Duinzichtkerk in Den Haag zoekt een kerkelijk werker (0,5 FTE) voor versterking van het pastorale werk onder ouderen. 
 
lees meer »
 
Vacature medewerker Kerkelijk Bureau Vacature medewerker Kerkelijk Bureau
De Duinzichtkerk zoekt per 1 november 2020 een enthousiaste, betrokken en accurate medewerker voor het Kerkelijk Bureau van de Duinzichtkerk voor 20 uur per week.
 
lees meer »
 
Inzamelactie voor de Voedselbank in de Paardenberg

Inzamelactie voor de Voedselbank in de Paardenberg
De jaarlijkse Dankdag wordt in onze kerk dit jaar gevierd op 8 november 2020. Zoals ieder jaar zamelt de wijkdiaconie boodschappen in die bestemd zijn voor de Voedselbank in de diaconale locatie de Paardenberg in de wijk Transvaal. Deze keer verloopt de inzameling iets anders dan we gewend zijn. 
 
lees meer »
 
Orgelconcert gaat niet door

Orgelconcert gaat niet door
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is in nauw overleg met onze cantor-organist Gert Boersma tot onze spijt besloten het op zaterdagmiddag 7 november geplande orgelconcert niet te laten doorgaan.
 
lees meer »
 
Corona-proof naar de kerk?

Corona-proof naar de kerk?
Ook na de aanscherping van de maatregelen door het kabinet op 28 september? Wij geloven dat het kan. Alleen samen krijgen we dat voor elkaar!

Daarom vragen wij u deze omgangsvormen goed te lezen en ze – nog belangrijker! – op te volgen. Voor ons aller gezondheid is het van het grootste belang om hier nog scherper op te letten.
 
lees meer »
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 
Daarom vanaf nu elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

Meelezen op woensdag is op:

14 oktober om 14.00 uur

28 oktober om 20.00 uur

4 november om 14.00 uur

En ook te volgen via de livestream van Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Meer info: Marga Boelens, 0640280483
 
lees meer »
 
Geven met de Givt-app

Geven met de Givt-app

Tijdens of na de dienst kunt u aan de collecte geven via uw smarthone. Zo kunt u ook geven als u geen contant geld bij u hebt. We gebruiken hiervoor de Givt-app. U kunt de app ook gebruiken als u niet in de kerk bent. Download de app via deze link of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.

lees meer »
 
'Dit is de Zondag' met Ad van Nieuwpoort 'Dit is de Zondag' met Ad van Nieuwpoort
Op zondag 30 augustus sprak ds. Ad van Nieuwpoort in Dit is de Zondag op Radio 1 over zijn nieuwste boek: 'Leven! zonder oplossing'. 

Het boek 'Leven! zonder oplossing: de parabel Job als levensles' gaat over hoe de coronacrisis duidelijk maakt dat het leven niet maakbaar is en lijden en verlies ons zomaar kunnen overvallen.
U kunt hier de uitzending terugluisteren.