Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg de Zondagdienst Volg de Zondagdienst
 
 
Eerst volgende uitzending, zondag 1 oktober 2023, 10.00 uur ds Jaap Smit

 
Deze Zondag Deze Zondag
Een kleine inleiding voor zondag.

Zondag staat een van de bekendste gelijkenissen centraal. Het verhaal over de Barmhartige Samaritaan. En zoals dat gaat in gelijkenissen lijkt het een eenvoudig verhaal, maar blijkt dat het de wereld met onze vanzelfsprekendheden en wetmatigheden op zijn kop zet. Wie is in dit verhaal de naaste en van wie? Wie of wat  is een ‘naaste’? Wat beweegt die priester, de leviet en de Samaritaan? En wat weten we van die mens die halfdood op de weg ligt na overvallen te zijn? Enfin, een verhaal met verrassingen.

ds Jaap Smit
 
 
Terugblik Duinzichtgesprek met Renée Jones - Bos

Terugblik Duinzichtgesprek met Renée Jones - Bos
Kijk hier het Duinzichtgesprek terug
Terugblik op het Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Renée Jones-Bos over de nieuwe wereldorde,  zondag 17 september 2023 in de Duinzichtkerk

   Renée Jones heeft bij Buitenlandse zaken gewerkt en is o.m. Secretaris-Generaal bij dit ministerie, ambassadeur in Washington en Moskou geweest, en daarmee bij uitstek gesprekspartner om over de nieuwe wereldorde van gedachten te wisselen. Hoe zij deze tijd, na de inval van de Russen in Oekraïne,  beleeft, is de eerste vraag. Vreselijk (die oorlog), moeilijk, veel is onvoorspelbaar (veel meer dan in haar BZ-tijd in de jaren ’80), maar ook met positieve ontwikkelingen zoals een sterke eensgezindheid binnen de EU ten opzichte van Rusland. Positief is eveneens dat het Westen zijn naïeve, westerse blik op Rusland en op de rest van de wereld, ja zijn hybris jegens het niet-Westen, goeddeels verloren heeft; ons inzicht in geopolitieke verhoudingen is scherper geworden. Wanneer het over Rusland gaat, heeft het Westen de diepste ziel van de Rus onderschat. In de Russische geschiedenis, die heldendaden vereert, is de teloorgang van de good old Sovjet-Unie nimmer verwerkt. Daarom: de Krim, Oekraïne en Wit-Rusland, ze horen erbij.
   Renée heeft als ambassadeur in Moskou zelf meegemaakt hoe in die jaren (2016-19) de binnenlandse repressie is toegenomen. Je kon voorzichtig met Russen wel over de buitenlandse politiek praten, maar ze liepen gevaar. Ook het ressentiment jegens het Westen is gegroeid. Poetin minacht het decadente, slappe Europa. Als het Westen zou willen onderhandelen in het conflict met Oekraïne, zal hij dat opvatten als zwakte, als verdeeldheid in de Europese gelederen. Rusland heeft de tijd, het Westen niet, wordt nu al ongeduldig. Misschien wacht Poetin wel op Trump als volgende president, die zegt te willen onderhandelen met Moskou en van de NAVO niet zoveel wil weten. Er is maar één antwoord: als Europa zorgen dat we militair krachtig zijn, onafhankelijk van de VS, en onze steun aan Oekraïne onverminderd voortzetten en volhouden.
   Hoewel door de oorlog de focus op Rusland begrijpelijk is, zijn er ook andere ontwikkelingen die de wereldorde veranderen. China natuurlijk en met China, al dan niet in Brics-verband,al die grote en kleinere landen die zich afzetten tegen de traditionele Westerse dominantie, denkwijze en instellingen zoals de VN, de Navo of de EU. Ook daarom is het nodig  als Europa op eigen kracht onze vrijheid te beschermen.
   De nieuwe wereldorde is aangebroken. In het Westen zelf ook. In Amerika is de American Dream zo goed als verdwenen en zijn de politieke tegenstellingen immens. In ons eigen land is het ook al niet meer zoals “vroeger”. Europa is goed wakker geworden.  Voor Europa zijn standvastigheid, een sterke defensie en eensgezindheid nodig om zich in de nieuwe wereld staande te houden.
   Ons,  toehoorders bij dit gesprek, adviseert Renée: blijf nieuwsgierig, stel vragen; alleen dan is het wereldtoneel enigszins te begrijpen.
 
 
Orgelconcert

Orgelconcert

 
 
Terugblik Duinzichtgesprek Rabbijn Soetendorp

Terugblik Duinzichtgesprek Rabbijn Soetendorp

Verslag van het gesprek van Ad van Nieuwpoort met rabbijn Soetendorp, 11 juni 2023 Duinzichtkerk,  met vooraf en in de pauze prettige pianomuziek van Koen van der Linden.

Verhaal van hoop

   Gevraagd naar wat Soetendorp heeft gevormd, vertelt hij zijn levensverhaal dat in 1943 begon; hij was toen drie maanden oud. Bij een razzia vond de SS het gezin. Een SS-er boog zich over de wieg, keek het kind in de ogen, werd ontroerd en gaf met een smoes – om zich groot te houden jegens zijn kompanen – uitstel: we komen jullie morgen halen. Zo kon de jonge Soetendorp gered en ondergebracht worden bij een gezin in Velp, waar hij de oorlog overleefde.

   Dit is een van de hoogst persoonlijke, pastorale verhalen in zijn  recente boek Levenslessen van een rabbijn.

Zolang de blik de duisternis kan doorklieven, is er niets verloren. Dit is de leidraad in heel het leven van Soetendorp. Hij is een geboren verteller. Een volle kerk luistert muisstil naar zijn ruime monologen. Hij heeft vaak voor klassen met kinderen gestaan en gesproken. Klaslokalen zijn belangrijk, “daar gebeurt veel”. Soetendorp laaft zich aan de rake opmerkingen van kinderen. Hij gelooft in de jeugd, die inspireert hem.  Jongeren voeden zijn hoop en optimisme. Voor Soetendorp slaat de balans tussen duisternis en hoop door naar hoop en optimisme. Dit geldt ook voor de toekomst van Israël en zijn Palestijnse omgeving. Harde confrontatie kan weliswaar helend werken, maar de zachte krachten geven uiteindelijk hoop.

   Ik blijf geloven in de messiaanse tijd, aldus S. Als we maar in staat zijn  demonen te verdrijven, zijn we bij machte van deze gebarsten wereld een paradijs te maken. Wat is daarvoor nodig? Je verplaatsen in de positie van de ander gepaard aan zelfkritisch vermogen. Moed. Bruggen proberen te bouwen. Noodzakelijk zijn ook samenwerking, vooral tussen oud en jong, bundeling van krachten, en wetenschappelijke ontwikkelingen, “ook al kunnen we met kunstmatige intelligentie en atomen de wereld vernietigen”. Ik hoop en vertrouw dat onze kinderen in vrede en heelheid zullen leven. Laat ellende en woede niet ten koste gaan van hoop, kracht, licht, talent en liefde.

   Citaat uit Levenslessen van een rabbijn: “Als ik kijk naar hoe mijn leven begonnen is, heb ik niet de luxe van de wanhoop…Of mij door frustratie over teleurstellingen terugtrekken, zodat ik op die manier geen enkele verantwoordelijkheid hoef te nemen om te werken aan verbeteringen. Het zelfzuchtig fatalisme van na mij de zondvloed”. Hiervan leggen Levenslessen én het Duinzichtkerkgesprek op indrukwekkende wijze getuigenis af.

Jan Suijver

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug
 
Terugblik Bar/Bat Mitswa Terugblik Bar/Bat Mitswa

Zondag 2 juli gingen twee groep 8 kinderen voor in de Bar/ Bat mitswa dienst in de Duinzichtkerk. Deze dienst markeert de overgang van kinderkring naar tienergroep. Met hun favoriete bijbelverhaal voorgelezen op de kanzel, een gesprek met de voorganger Ad van Nieuwpoort en lieve woorden van ouders, om vervolgens onder het grote doek verwelkomt te worden bij de tieners. Troubadour Jan van Til zong de liedjes er bij. En op het plein lieten de twee hun witte duiven vliegen en kregen iedereen de zegen. Na de zomer komen deze twee bij de Bijbel met Friet in de tienergroep. Maar eerst.... vakantie! 

 
 
In de Media

In de Media
'Als we niet visionair denken, dan gaan we het heden verabsoluteren, dan komen we in 'Egypte" terecht. Maar als je over visie praat zonder dat je kijkt waar we vandaan komen, dan is het alleen maar een luchtballon. Daarom dus terug naar de bronnen - om vandaaruit na te kunnen denken over de toekomst'.

Jelle van Baardewijk in gesprek met Ad van Nieuwpoort bij De Nieuwe Wereld. Kijk en luister hier
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

kijk hier meelezen terug

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Eerstvolgende Meelezen: 
Woensdag 20 september, 14.00 uur

Genesis 4

1)         De mens bekende Eva zijn vrouw.
            Zij werd zwanger en baarde Kaïn,
            zij zei:
                        Gegrondvest (kaniti) heb ik een man, met JHWH.
2)         Zij ging voort met baren: zijn broeder Abel.
            Abel werd herder van het kleinvee
            Kaïn werd een dienstknecht van de akker.
3)         En het geschiedde na verloop van dagen
            Dat Kaïn van de vrucht van de akker een gave bracht aan JHWH.
4)         En Abel, ook hij bracht er een,
            van de eerstelingen van zijn kleinvee en hun vet.
            JHWH keek naar Abel en zijn gave
5)         naar Kaïn en zijn gave keek hij niet.
            Toen werd Kaïn zeer toornig en boog zijn aangezicht neer.
6)         JHWH zei tot Kaïn:
                        Waarom ben je toornig?
                        Waarom is je aangezicht neergebogen?
7)                    Is het niet zo:
                        als je goed doet, hef het op;
                        als je niet goed doet,
                        dan lig je aan de deur van de zonde.
                        Op jou is hij gericht
                        En jij zult over hem heersen.
8)         En Kaï sprak tot Abel, zijn broeder.
En het geschiedde toen zij op het veld waren
            Dat Kaïn opstond tegen Abel, zijn broeder,
            en hem doodde.
9)         JHWH zei tot Kaïn:
                        Waar is Abel, je broeder?
            Hij zei:
                        Ik weet het niet,
                        ben ik mijn broeders hoeder, ik?
10)       Hij zei:
                        Wat heb je gedaan!
                        De stem van het bloed van je broeder schreeuwt tot mij vanuit de akker!
11)                   En nu?
                        Vervloekt ben je vanuit de akker
                        die zijn mond opensperde
                        om het bloed van je broeder uit jouw hand te ontvangen.
12)                  Al dien je de akker,
                        hij zal je voortaan zijn kracht niet meer geven.
                        Dwalend en dolend ben je op aarde.
13)       Kaïn zei tot JHWH:   
                        Te groot om te dragen is mijn schuld.
14)                  Zie!
                        Gij verdrijft mij vandaag van het aangezicht van de akker,
                        Voor uw aangezicht moet ik mij verbergen,
                        dwalend en dolend ben ik op aarde.
                        Het zal geschieden:
                        ieder die mij vindt, zal mij doden.
15)       JHWH zei tot hem:
                        Welnu dan, wie ook maar Kaïn doodt,
                        hem zal het zevenvoudig worden gewroken.
            JHWH merkte Kaïn met een teken
            opdat niet, wie hem ook maar vond, hem zou neerslaan.
16)       En Kaïn trok uit
            weg van het aangezicht van JHWH
            en hij woonde in het land Nod, Dwaaloord,
            ten oosten van Eden.
17)       Kaïn bekende zijn vrouw
            zij werd zwanger en baarde Henoch.
            Hij bouwde een stad
            en riep de naam van de stad naar zijn zoon: Henoch.
                       
           Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
 
Bijbeltafel 2023

Bijbeltafel 2023
Bijbeltafel

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdagen 7 september, 5 oktober en 2 november 2023, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

De grootte van de groep is beperkt, meldt u snel aan tot uiterlijk medio augustus bij info@duinzichtkerk.nl 
 
The Great Books School

The Great Books School
Op de laatste avond van de Great Book School serie over Joseph Roth ging Mirjam Elbers op dinsdag 15 november om 20.00 uur in de grote kerkzaal van de Duinzichtkerk in gesprek met vertaalster Els Snick als afronding van deze derde reeks GBS, waarin het boek Radetzkymars van Joseph Roth centraal staat.

De Joods-Oostenrijkse schrijver Joseph Roth. Hij werd geboren in 1894 nabij Lviv. In 1932 zag zijn belangrijkste boek ‘Radetzkymars’ het licht, een boek over de ondergang en het verlies van een vertrouwde wereld, het Habsburgse rijk. Een wat onbekendere titel wellicht, maar een echte ‘klassieker’ en kroniek van een bepalende wending in de Europese geschiedenis.

Het boek past daarom goed in de doelstelling van de Great Books School om de klassieke boeken van de westerse cultuur zélf te lezen – boeken die inmiddels onderdeel van ons cultureel vocabulaire, maar vaak niet (meer) gelezen worden.
Els Snick vertaalde Roths roman Radetzkymars in 2020. Zij is literair en journalistiek vertaalster (Duits-Nederlands), docent aan de universiteit van Gent en oprichter van het Joseph Roth Genootschap.

Kijk hier de lezing terug

 
 
Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprekken: Ad van Nieuwpoort in gesprek met Barbara Baarsma op zondag 18 september 2022.

Felle buien die zondagmiddag, maar toch een volle kerk die geinteresseerd is in Groene Groei, de titel van het boek van Barbara Baarsma. Het gesprek wordt prachtig ingeleid met pianomuziek van Martijn Pranger.

   Baarsma, als econome verbonden aan de Rabo-bank en hoogleraar toegepaste economie aan de UvA alsook veelgevraagde deelneemster aan het publieke debat, introduceert zichzelf door te zeggen dat zij geen politieke standpunten bepleit, maar met economische feiten een bijdrage wil leveren aan het debat over de maatschappelijke uitdagingen. Er is behoefte aan feiten en kennis, zodat men beter kan oordelen.

   Op de vraag van Ad hoe de politiek reageert op die waaier aan uitdagingen antwoordt Baarsma dat ze op zichzelf respect heeft voor de oplossingen (zoals de bestrijding van de armoede als gevolg van de energieprijzen, het integraal zorgakkoord), maar dat die te veel “pleisters plakken” zijn. Het grote verhaal ontbreekt. Dit komt enerzijds door het korte-termijn-denken van de overheid, zelden verder dan vier jaar, terwijl grote vraagstukken een lange-termijn-benadering vragen,  maar anderzijds en misschien wel vooral door de vertrouwenscrisis die de politiek op dit ogenblik kenmerkt.

   Hoe keer je die, vraagt Ad. Lange adem. Hiervoor zijn leiderschap en moed nodig. Moeilijke boodschappen aan het electoraat overbrengen (inleveren, minderen, andere levensstijl) en niet gefocust zijn op politiek gewin bij de volgende verkiezingen. Politieke idealen op de langere termijn. Nog niet eens zoveel langer. Hoe betalen we onze welvaart in 2040 als tegenover twee AOWérs één werkende staat? Baarsma keert zich overigens tegen te veel pessimisme en doemdenken. Anders dan de sociale media doen geloven is er een grote zwijgende meerderheid die constructief nadenkt en werkt aan oplossingen voor de toekomst.

   In haar boek Groene Groei betoogt Baarsma dat groei nodig is om onze publieke voorzieningen op peil te houden. Dus ook groei in de belastingopbrengsten. Groene groei met duurzame investeringen en een bedrijfsleven dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kent. Op een vraag of haar eigen bank dat voldoende doet – die zou immers teveel niet-groene investeringen in de agrarische sector zouhebben gestimuleerd – merkt Baarsma op dat de Rabo “net de samenleving” is, 40000 medewerkers met verschillende opvattingen. Toch is de bank wel degelijk op de goede weg; alleen vindt zij  dat het sneller zou moeten.

  Heel veel vragen. Twee die u het meest interesseren. Als Baarsma minister van financien zou zijn, zou ze als eerste het belastingstelsel aanpakken: arbeid minder, rendement uit vermogen meer belasten, minder ingewikkeld en meer stimulansen die het bedrijfsleven sterker de groene kant op sturen. Over al dan niet doorgeschoten marktwerking (bij de zorg) vindt zij dat je niet moet generaliseren. Hangt erg af van de desbetreffende markt. Een goede mix tussen een sterke overheid en een sterke overheid, daar komt het op aan.

   Zij besluit met een citaat uit een toespraak van Roosevelt die een samenvatting van deze samenvatting is: veel critici staan wel te brullen langs de lijn, maar de goede politici doen hun best, tonen moed en kijken verder dan hun electorale neus lang is.

 

Jan Suijver

 
Credo voor Beginners

Credo voor Beginners
Credo voor beginners

Over wie hebben wij het als we het over ‘God’ hebben? Is geloven hetzelfde als vertrouwen? Is bijbels gesproken de schepping hetzelfde als de natuur en is Jezus iemand uit het verleden? Al dit soort vragen en vele anderen komen aan de orde in de zesdelige cursus ‘Credo voor beginners’. Een cursus onder leiding van Ad van Nieuwpoort bedoeld voor mensen die meer willen weten over de grondslagen van het christelijk geloof. Én voor wie overweegt om belijdenis te gaan doen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis en bijbelse fragmenten proberen we op het spoor te komen van een eeuwenlange kerkelijke traditie om vervolgens met elkaar te spreken over wat dit voor vandaag zou kunnen betekenen. De cursus wordt afgesloten met een kloosterweekend.

Informatie over de Credo cursus bij info@duinzichtkerk.nl