Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Actie kerkbalans 2024

Actie kerkbalans 2024
Actie kerkbalans is begonnen!
De uitnodiging voor kerkbalans leest u hier.
Maak eenvoudig uw bijdrage over met IDEAL, klik hier

De Duinzichtkerk leeft!, lees hier de folder met wat we allemaal doen.
 
Volg Meelezen Volg Meelezen
 
                                   
Eerst volgende uitzending, woensdag 28 februari 2024, 14.00 uur, Meelezen met Ad van NieuwpoortWat fijn dat u online meekijkt. Met veel aandacht en zorg maken wij de zondagse dienst. Wilt u hieraan bijdragen? klik hier
 
Veertigdagentijd

Veertigdagentijd
 
Om de tijd van bezinning naar Pasen toe te markeren organiseert de Eredienstcommissie  een vijftal vastenmaaltijden gecombineerd met een vesper, telkens op de woensdag. Deze avonden worden door verschillende groepen uit de gemeente vormgegeven.
Om 19.00 uur staat een pan soep met brood en water klaar om, net als in de kloosters, in stilte - met op de achtergrond mooie muziek-  samen de vastenmaaltijd te gebruiken.
Daarna is, aansluitend, om 19.30 - 20.00 uur de vesper in de kerkzaal. Het programma is alsvolgt:
Aswoensdag 14 februari wordt de bezinning geleid door de Eredienstcommissie;
Woensdag 21 februari door de pastorale ouderlingen;
Woensdag 28 februari door de diakenen;
Woensdag 6 maart door de cantorij;
Woensdag 13 maart door onze tieners en kinderkring;
Woensdag 20 maart tenslotte door de Commissie van Ontvangst.

U kunt vanzelfsprekend ook alleen de vespers bezoeken, maar de combinatie met de maaltijd maakt het wel tot een mooie complete bezinning in het midden van de week.
Via info@duinzichtkerk.nl kunt u zich opgeven voor de maaltijden.
 
 
Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek

Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek 
 
Palmpasen

Palmpasen
Voor alle kinderen van de basisschool! Ook dit jaar organiseert de Duinzichtkerk weer het Palmpaas-stokken versieren en een prachtige optocht op Palmpasen-zondag. 
Op vrijdag 22 maart ben je vanaf 15.30 uur van harte welkom in de kapel van de Duinzichtkerk. Daar liggen stokken, versiersels en ook rijgsneop klaar. Op zondag 24 maart maken we de stokken af met een broodhaantje en takje.
Vanuit de kerkdienst op zondag 24 maart zullen de kinderen in optocht naar een verzorgingstehuis gaan om daar hun stokken te presenteren en narcissen uit te delen. 
Geef je snel op bij info@duinzichtkerk.nl 
 
 
Terugblik Duinzichtgesprek Rob Oudkerk

Terugblik Duinzichtgesprek Rob Oudkerk
Antisemitisme, op zoek naar antwoorden (kijk hier het gesprek terug)

Kort verslag van het Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Rob Oudkerk op 11 februari 2025

Het gesprek wordt , als altijd, muzikaal omlijst door Koen van der Linden, ditmaal op de nieuwe vleugel in de Duinzichtkerk.

   Bij een familiebijeenkomst in 2023 speelde Rob Oudkerk, oud-wethouder in Amsterdam en oud-lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, met zijn familie een woordspelletje, een soort wens voor het komend jaar, zoals ze elk jaar doen. Het winnende woord was: verbinding. Hiervan is in de wereld niets terechtgekomen. Maar wél in de familiekring zelf.
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

foto Michiel Goudzwaard

Ad van Nieuwpoort in gesprek met Joke Hermsen Duinzichtkerk 14 januari 2024

Dit boeiende en inspirerende gesprek van Ad van Nieuwpoort met filosofe en schrijfster Joke Hermsen over haar laatste boek Onder een andere hemel. Over heimwee en vertepijn was net zo veelzijdig als het boek zelf. De grote rijkdom aan gedachten is nauwelijks samen te vatten. Daarom raad ik u aan het boek te lezen of het gesprek terug te kijken via YouTube. Dit verslag kan slechts een globale weergave zijn.

De oorsprong van het boek ligt in de unheimische ervaring van Hermsen enkele zomers geleden in haar huis in Frankrijk. Door corona en de vele wereldcrises was zij het spoor bijster en maakte een omslag mee: op de plek waar ze zich altijd thuis voelde, werd ze bevangen door onrust en ‘vertepijn’, haar vertaling van Fernweh, een verlangen naar elders. In dit boek begon zij een biografisch onderzoek naar de betekenis van heimwee naar het bekende en vertepijn naar het onbekende aan de hand van literaire en filosofische bronnen. Deze twee schijnbaar tegengestelde begrippen kwamen in haar zoektocht steeds dichter bij elkaar.

lees meer »
 
In de Media

In de Media
Nieuw boek 'Jezus, waarom?' 
 
lees meer »
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat.

Eerstvolgende Meelezen:
Woensdag 28 februari 2024, 14.00 uur
Woensdag 6 maart 2024, 14.00 uur
Woensdag 20 maart 2024, 14.00 uur
Woensdag 27 maart 2024, 14.00 uur

We lezen woensdag 28 februari: 

Daniël 5

1)         Koning Belsazar richtte een grote maaltijd aan
            voor zijn duizend machthebbers.
            Hij dronk zijn wijn voor het aangezicht van die duizend.
2)         Onder het genot van de wijn
            zei Belsazar dat men de gouden en zilveren vaten moest brengen
            die zijn vader Nebukadnezar had weggevoerd uit de tempel in Jeruzalem
            opdat daaruit zouden drinken:
            de koning en zijn machthebbers,
            zijn dames en zijn bijvrouwen.
3)         Terstond werden de gouden en zilveren vaten gebracht
            die ze uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem
            hadden weggevoerd.
            De koning en zijn machthebbers,
            de dames en zijn bijvrouwen
            dronken daaruit.
4)         Ze dronken de wijn
            en roemden de goden
            van goud en zilver, brons en ijzer,
            van hout en steen.
5)         Op dat moment
            verschenen de vingers van een mensenhand
            die schreven in het schijnsel van de kandelaar
            op de kalk van de wand van het koningspaleis.
            En de koning zag
            de rug van de hand die schreef.
6)         Terstond veranderde het gelaat van de koning,
            zijn gedachten verschrikten hem,
            de banden van zijn lendenen werden slap
            en zijn knieën klapperden tegen elkaar.
7)         En de koning riep met kracht
            dat men bezweerders moest laten aantreden:
            Chaldeeën en levensbeschouwers.
            De koning antwoordde en zei tot de wijzen van Babel:
                        Elk mens die kan lezen wat hier geschreven staat,
                        en mij zijn uitleg kan geven
                        die zal met purper worden bekleed
                        met een gouden ketting om zijn hals
                        en zal heersen als derde in het koninkrijk!
8)         Terstond traden alle wijzen van de koning aan
            maar waren niet in staat het geschrevene voor te lezen
            en de uitleg aan de koning te geven.
9)         Terstond verschrikte koning Belsazar zeer
            en zijn gelaat veranderde
            en zijn machthebbers raakten in verwarring.
10)       Vanwege de woorden van de koning en zijn machthebbers,
            trad de koningin de eetzaal binnen.
            De koningin antwoordde en zei:
                        O Koning, leef in eeuwigheid!
                        Laten uw gedachten u niet verschrikken
                        en verschiet niet van kleur!
11)                  Er is een gabber in uw koninkrijk
                        in wie de geest van de heilige godheid woont
                        en in wie in de dagen van uw vader al
                        verlichting, scherpzinnigheid
                        en wijsheid als de wijsheid van de goden te vinden was.
                        Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader,
                        hem aan tot overste van de tekenduiders, bezweerders,
                        Chaldeeën en levensbeschouwers.
                        Uw eigen vader, o koning!
12)                  Juist daarom
                        dat een buitengewone geest, kennis, scherpzinnigheid,
                        uitleg van dromen en raadsels
                        en ontwarring van knopen
                        in hem te vinden was,
                        in Daniël,
                        aan wie de koning de naam Beltsazar gaf.
                        Laat nu Daniël geroepen worden
                        dan kan hij de uitleg geven.
13)       Terstond werd Daniël voor de koning gebracht.
            De koning antwoordde en zei tot Daniël:
                        Jij bent het dus:
                        Daniël, een van de zonen van de ballingschap uit Juda,
                        die mijn koninklijke vader uit Juda heeft weggevoerd?
14)                  Ik heb over je gehoord
                        dat de geest van godheid in je woont
                        en verlichting, scherpzinnigheid
                        en buitengewone wijsheid
                        bij jou te vinden is.
15)                  Nu zijn tot mij gebracht de wijzen en de bezweerders
                        om dit geschrevene te lezen
                        en de uitleg ervan mij te geven.
                        Maar zij konden de uitleg van het woord niet geven.
16)                  Maar ik heb over jou gehoord dat jij het kunt:
                        uitleg geven en knopen ontwarren.
                        Nu dan,
                        als jij dit geschrevene kunt lezen
                        en de uitleg ervan mij kan geven,
                       zal jij met purper worden bekleed
                        met een gouden ketting om je hals
                        en je zult heersen als derde in het koninkrijk!
17)       Terstond antwoordde Daniël en zei tot de koning:
                        Laten de giften de uwe blijven
                        en geef uw geschenken aan een ander
                        evengoed zal ik het geschrevene voor de koning lezen
                        en u de uitleg geven!
18)                  U, o koning,
                        God in den hoge
                        heeft koningschap, grootheid, waardigheid
                        en majesteit gegeven aan Nebukadnezar, uw vader.
19)                  En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had
                        beefden en sidderden voor hem
                        alle volken, stammen en talen.
                        Wie hij wilde, doodde hij
                        en wie hij wilde, liet hij leven
                        wie hij wilde verhief hij
                        en wie hij wilde vernederde hij.
20)                  Maar toen zijn hart zich verhief,
                        en zijn geest zich verhardde zodat hij overmoedig werd,
                        werd hij neergehaald van zijn koninklijke troon
                        en werd zijn waardigheid van hem afgenomen.
21)                  Uit de wereld van de mensenkinderen
                        werd hij verstoten
                        en zijn hart werd gelijk aan dat van een wild dier
                        bij wilde ezels was zijn woonplaats
                        men gaf hem gras te proeven, gelijk als bij runderen
                        en zijn lichaam werd door de dauw van de hemel bevochtigd
                        totdat hij erkende dat God in den hoge heerst
                        over het koninkrijk van een mens
                        en daarover aanstelt die hij wil.
22)                  Maar u, Belsazar, zijn zoon,
                        u hebt uw hart niet vernederd
                        hoewel u dit alles wel hebt geweten…
23)                  Boven de Heer van de hemel hebt u zich verheven
                        en het gerei van zijn huis heeft men u gebracht
                        u en uw machthebbers,
                        uw dames en uw bijvrouwen
                        hebben daaruit wijn gedronken.
                        Goden van zilver en goud, brons en ijzer,
                        hout en steen,
                        die niet zien, niet horen en niet weten
                        hebt u geroemd.
                        Maar de God die uw levensadem in zijn hand houdt
                        en bij wie al uw wegen zijn,
                        hebt u niet verheerlijkt.
24)                  Uiteindelijk heeft hij van voor zijn aangezicht
                        de rug van een hand gezonden
                        en werd dat geschreven opgetekend.
25)                  Dit nu is het geschrevene dat opgetekend is:
                        mene, mene, tekel, ufarsin.
26)                  Dit is de uitleg van dit woord:
                                    mene
                                    geteld heeft God uw koningschap
                                    en hij heeft het uitgeteld
27)                              tekel
                                    u bent gewogen op de weegschalen
                                    en te licht bevonden.
28)                              peres
                                    gebroken is uw koninkrijk
                                    aan de Meden en de Perzen wordt het gegeven.
29)       Terstond zei Belsazar dat ze Daniël met purper moesten bekleden
            met een ketting van goud om zijn hals
            en over hem moesten ze uitroepen
            dat hij de derde heerser was in het koninkrijk.
30)       In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën gedood.


 
lees meer »
 
Bijbeltafel 2024

Bijbeltafel 2024
Bijbeltafel Voorjaar 2024

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdag 15 februari, woensdag 20 maart, donderdag 18 april en donderdag 23 mei, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

De grootte van de groep is beperkt, meldt u snel aan tot uiterlijk 1 februari 2024 bij info@duinzichtkerk.nl