Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!

 
 
Volg de zondagsdienst Volg de zondagsdienst

 
Eerstvolgende uitzending:
Zondag 19 september 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort






 
 
Deze zondag

Deze zondag
Lelijke verhalen.

We horen ze de laatste tijd net iets te vaak. Toeslagenaffaire, Tata-schade, Afghanistan en ga zo maar door. Verhalen over leugens en bedrog. Op de bühne spreken over barmhartige Samaritanen in de praktijk vooral bezig met eigen ellebogen. Het is het lelijke verhaal van alledag. We kennen het. Ook in ons eigen leven. Want helaas zijn onze verhalen ook vaak lelijke verhalen. We proberen ze schoon te vegen, maar we voelen aan alles: daar redden we het niet mee. Ze zitten ons in de weg. Ze verhinderen onze menswording en breken het vertrouwen. Samenleving breed.
 
De bijbel vertelt ook lelijke verhalen. En je vraagt je af: waarom? Waarom zet een verteller zijn eigen aartsvader neer als een bedrieger? Als iemand die zijn broze vader om de tuin leidt? Waarom hebben ze in de bijbel de cv’s van de leiders niet wat opgepoetst en schoongeveegd? Waarom kent dit verhalenboek geen helden en heiligen?
 
Misschien is het wel om ons een kritische spiegel voor te houden. Ons niet weg te laten kijken. De werkelijkheid niet mooier te maken dan die is. Het verhaal van Jakob in Genesis 27 is niet bepaald een religieus wegdroomverhaaltje. Het laat ons heel confronterend ‘het beest in de bek kijken’, om met René Gude te spreken. De rafelranden van ons leven komen aan het licht.
 
En tegelijk is er ook iets anders aan de hand. Ondanks list en bedrog, schijnt er licht in dit verhaal. Je moet wel goed lezen om het op het spoor te komen. Maar als je goed leest, ontdek je dat Jakob geen eersteling is geworden vanwege zijn grote geloof, zijn mooie praat en glansrijke daden, maar omdat er eentje is wiens trouw en liefde groter is dan zijn lelijke verhaal. Ondanks alle leugen en bedrog zal hij de gezegende blijken te zijn. Tot een zegen, ook voor ons als lezers en hoorders van zijn verhaal anno 2021.
 
Met dat sprankje licht gaan we het wagen. We poetsen niets weg en komen onszelf tegen. Maar uiteindelijk wel in het licht van het tegennatuurlijke visioen dat zegt: ‘Groot zal klein dienen’. Ondanks al onze lelijke verhalen zet dat visioen zich door! 

Aanstaande zondag om 10 uur een uurtje herbronnen in de Duinzichtkerk. Er is nog plaats maar er is ook een livestream.
 
Wie durft?

Ad van Nieuwpoort
 
Binnenkort:

Binnenkort:

In de nieuwe serie Duinzichtgesprekken gaat op 26 september predikant Ad van Nieuwpoort in gesprek met zangeres Niki Jacobs ter inleiding op de unieke uitvoering van de Mauthausen cyclus.

Niki Jacobs zingt al meer dan twintig jaar in het Jiddisch voor een groot publiek over de hele wereld. Zij wordt internationaal gezien als een van de beste vertolkers van het Europese Jiddische lied. Haar missie begon meer dan twintig jaar geleden vanuit de wens om het Jiddisch dat vroeger in onze straten klonk weer te laten klinken in de Nederlandse theaters en natuurlijk vér daarbuiten.

Het gesprek vormt de inleiding tot de uitvoering van Theodorakis’ beroemde Mauthausen cyclus . Theodorakis’ Mauthausen herschapen. Om tot grote schoonheid te komen, hoef je niemand te behagen.

The Ballad of Mauthausen, is een hartverwarmende voorstelling waarin de beroemde Mauthausen liederencyclus van componist Mikis Theodorakis centraal staat. Gekozen is om de liederencyclus van Mikis Theodorakis en Iakovos Kambanellis in te bedden in een breder verhaal: tussen de grote Joodse migratiegolf aan het einde van de negentiende eeuw en de revival van de Joodse levenswijze en cultuur in de Verenigde Staten. Door die opbouw is het groter dan enkel een ode aan onze vrijheid en eindigt de voorstelling uitbundig en vrolijk.

Samen met haar fenomenale ensemble slaat Niki Jacobs met deze voorstelling een brug tussen het Europa van toen en de muziekliefhebber van nu.

Op zondag 26 september aanstaande van 16 – 18 uur in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89 in Den Haag. Met na afloop meet&greet. Toegang: uw gift. 
Reserveren is wel noodzakelijk 

 
Leerhuis de Zinnen Leerhuis de Zinnen

In samenwerking met de Christus Triumfatorkerk en de Zinnen organiseert de Duinzichtkerk een tweetal avonden rond de vraag of een uittocht van de neoliberale droom nodig dan wel mogelijk is. Prof.dr. Gabriel van den Brink en Prof.dr. Esther-Mirjam Sent gaan hierover met elkaar in gesprek op donderdag 7 oktober 2021 in de Duinzichtkerk van 20.00 tot 22.00 uur.  Aanmelden voor deze avond kan via 


lees meer »
 
Bijbeltafel Bijbeltafel
Op donderdag 30 september beginnen we met een Bijbeltafel voor wie benieuwd is wat die aloude verhalen voor ons vandaag zouden kunnen betekenen. We lezen bekende en minder bekende bijbelverhalen en spreken met elkaar over waar die verhalen ons raken in het leven van alledag. Met ‘beginners’ bedoelen we mensen die niet zo vertrouwd zijn met de bijbel én mensen die het bijbelverhaal met nieuwe ogen willen lezen. We lezen deze verhalen in een vertaling die heel dicht tegen het Hebreeuws aanzit, om de eigen taal en metaforiek op het spoor te komen. Tegelijk gaat het ook om de ontmoeting rondom deze aloude teksten en om de vraag wat er gebeurt als je deze teksten anno 2021 leest.

De avonden beginnen om 20 uur en worden gehouden in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk. Opgave bij info@duinzichtkerk.nl

Data:
Donderdag  30 september
Donderdag 28 oktober
Donderdag 2 december

Toegang 25,00 euro voor drie avonden

 
 
The Great Book School

The Great Book School
De Nederlandse versie van The Great Books School gaat van start: met elkaar telkens één van de 100 belangrijkste boeken van de westerse cultuur lezen. Vanaf 12 oktober gaan we vijf dinsdagavonden De Toverberg van Thomas Mann lezen en bespreken. Voor elke avond moet een gedeelte van het boek vantevoren worden gelezen. Op de avond zelf zal er een aantal bladzijden uit dat gedeelte worden gekozen voor close reading. Zo hopen we in vijf avonden door het boek heen te kruipen. Op de laatste avond komt ene deskundige met ons meepraten en -denken over onze vragen en ideeën.
Tijdens de bijeenkomsten wordt gelezen uit de vertaling van Hans Driessen (2011), maar uiteraard mag ook het Duitse origineel gelezen worden. De data zijn:
  • Di 12 oktober om 20.00 uur
  • Di 26 oktober
  • Di 9 november
  • Di 23 November
  • Di 7 December
De kosten voor deze vijf avonden bedragen 25 euro.

U kunt zich opgeven via elbersmirjam@gmail.com.
Van harte welkom!
 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 
Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op:

woensdag 15 september om 20 uur

Genesis 27

1           Toen Isaak oud geworden was
            en zijn ogen te zwak werden om te zien,
            riep hij Esau zijn, grootste zoon.
            Hij zei tot hem: 
                        Mijn zoon!
            Hij zei tot hem: 
                        Hier ben ik.
2           Hij zei: 
                        Zie toch, ik ben oud geworden,
                        en weet de dag van mijn dood niet.
3                       Haal toch je werktuig, je pijlkoker en je boog,
                        trek uit, het veld in, 
jaag op wild voor mij.
4                      Maak voor mij iets lekkers klaar, zoals ik het graag heb.
                        Breng het mij, dan zal ik het eten,
                        opdat mijn ziel jou zegent voordat ik sterf.
5          Maar Rebekka hoorde, wat Isaak sprak tot Esau, zijn zoon.
            Esau ging weg naar het veld
om op wild te jagen en dat te brengen.
6          Toen zei Rebekka tot Jakob, haar zoon:
                        Zie, ik heb gehoord hoe je vader tot Esau, je broeder, sprak:
7                                  Breng mij een stuk wild en maak voor mij iets lekkers klaar,
                                    ik zal het eten 
en jou voor het aangezicht van jhwhzegenen
                                    vóór mijn dood.
8                      Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem, naar wat ik je gebied:
9                      Ga naar de kudde 
en haal voor mij vandaar twee goede geitenbokjes.
                        Ik maak ze klaar, iets lekkers voor je vader, zoals hij het graag heeft.
10                    Jij brengt het naar je vader, dan hij zal het eten,
                        opdat hij jóu zegent vóór zijn dood.
11              Jakob zei tot Rebekka, zijn moeder:
                        Zie, Esau, mijn broeder, is een harige man
                        en ik ben een gladde man.
12                    Misschien raakt mijn vader mij aan.
                        Dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand die hem bespot:
                        ik zou een vloek over mij brengen en geen zegen.
13        Zijn moeder zei tot hem:
                        Jouw vloek over mij, mijn zoon!
                        Hoor nu maar naar mijn stem en ga, haal het voor mij!
14        Hij ging en haalde het, en bracht het naar zijn moeder.
            Zijn moeder maakte iets lekkers klaar, zoals zijn vader het graag had.



15        Toen nam Rebekka de lievelingskleren van Esau, haar grootste zoon,
            die bij haar in huis waren,
            en ze kleedde daarmee Jakob, haar kleinste zoon.
16        Met de vellen van de geitenbokjes bekleedde ze zijn handen en zijn gladde hals.
17        Ze gaf het lekkers en het brood, dat ze had klaargemaakt
            in de hand van Jakob, haar zoon.


18        Hij kwam bij zijn vader en zei: 
                        Mijn vader!
            Deze zei: 
                        Hier ben ik. 
Wie ben je, mijn zoon?
19        Jakob zei tot zijn vader:
                        Ik ben het! Esau, je eersteling.
                        Ik heb klaargemaakt zoals je tot mij gesproken hebt.
                        Sta op, ga zitten en eet van mijn wildbraad;
                        Opdat je ziel mij zegent.
20        Toen zei Izaäk tot zijn zoon:
                        Wat heb je het snel gevonden, mijn zoon!       
            Deze zei:
                        Voorwaar,jhwh, jeGod, liet het mij lukken.
21        Isaak zei tot Jakob:
                        Treed naar voren, dan kan ik je aanraken, mijn zoon.
                        Ben jij het, mijn zoon Esau, of niet?
22        Jakob kwam bij Isaak, zijn vader.
            En hij raakte hem aan.
            Hij zei:
                        De stem is de stem van Jakob
                        maar de handen zijn de handen van Esau.
23        En hij herkende hem niet,
            zijn handen waren immers harig als de handen van Esau, zijn broeder.
            Dus wilde hij hem zegenen.
Hij zei:
24                    Ben jij het, mijn zoon Esau?
            Deze zei: 
                        Ik ben het.
25        Hij zei: 
                        Reik het mij aan, 
                        ik wil eten van het stuk wildbraad van mijn zoon,
                        opdat mijn ziel jou zegent.
            Hij reikte het hem aan en hij at.
            Hij bracht hem wijn en hij dronk.
26        Isaak, zijn vader, zei tot hem:
                        Treed naar vorenen kus mij, mijn zoon!
27        Hij trad naar voren en hij kuste hem.
            Hij rook de geur van zijn kleren
            en hij zegende hem.
Hij zei:
                        Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld
                        datjhwhheeft gezegend.
28                    God geve je van de dauw van de hemel
                        en van het vette der aarde,
                        koren en most in overvloed.
29                    Volken zullen jou dienen,
                        volkeren voor je neerbuigen.
                        Wees meester over je broeders,
                        voor jou zullen zich neerbuigen, de zonen van je moeder.
                        Wie jou vloeken, vervloekt!
                        Wie jou zegenen, gezegend!

30        En het geschiedde, toen Isaak geëindigd had Jakob te zegenen:
            nog maar net was Jakob weggegaan van het aangezicht van Isaak, zijn vader, 
            of Esau, zijn broer, kwam er aan, terug van de jacht.
31        Ook hij maakte iets lekkers klaar en bracht het zijn vader.
            Hij zei tot zijn vader:
                        Laat mijn vader zich oprichten
                        en eten van het wildbraad van zijn zoon,
                        Opdat je ziel mij zal zegenen.
32        Isaak, zijn vader, zei tegen hem: 
                        Wie ben jij?
            Hij zei: 
                        Ik ben je zoon, je eersteling, Esau.
33        Isaak beefde, een geweldig groot beven.
            Hij zei: 
                        Wie was het dan die op het stuk wild gejaagd heeft?
                        Hij bracht het bij me 
en ik at van dat alles, vóórdat jij kwam.
                        Ik zegende hem 
en gezegend zal hij ook zíjn!
34        Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde,
            schreeuwde hij, een zeer grote en bittere schreeuw.
            Hij zei tot zijn vader:
                        Zegen mij, ook mij, mijn vader!
35        Hij zei: 
                        Met bedrog kwam je broer
                        en heeft jouw zegen genomen.
36        Hij zei: 
                        Is zijn naam niet Jakob?
                        Twee keer heeft mij nu al de hiel gelicht.
                        Mijn eerstelingschap heeft hij genomen,
                        en nu heeft hij ook nog mijn zegen genomen!
            Hij zei:
                        Heb je dan voor mij geen zegen overgehouden?
37        Isaak antwoordde en zei tot Esau:
                        Zie, tot heer heb ik hem over jou gesteld,
                        al zijn broeders gaf ik hem als dienaren,
                        van koren en most heb ik hem voorzien.
                        Wat kan ik nog voor jóu doen, mijn zoon?
38        Esau zei tot zijn vader:
                        Heb je alleen die ene zegen, mijn vader?
                        Zegen mij, ook mij, mijn vader!
            Esau verhief zijn stem en hij weende.
39        Isaak, zijn vader, antwoordde, hij zei tot hem:
                        Zie, ver van het vette der aarde zal je woonplaats zijn,
                        ver van de dauw van de hemel van boven.
40                    Door je zwaard zul je in leven blijven
 je broeder zul je dienen.
                        Maar het zal geschieden:
                        je scheurt je los,
                        dan schudt je zijn juk van je hals.

41)       Esau koesterde vijandschap tegen Jakob
            om de zegen waarmee zijn vader hem had gezegend.
            En Esau zei bij zichzelf:
                        De dagen van rouw over mijn vader naderen
                        ik ga Jakob, mij broeder, vermoorden.
42)       Men meldde Rebekka de woorden van Esau, haar grootste zoon.
            Zij liet Jakob, haar kleinste zoon, roepen
            en zei tot hem:
                        Zie, Esau, je broeder, troost zich met het plan jou te vermoorden.
43)                   Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem.
                        Sta op, je moet vluchten
                        naar Laban, mijn broeder, in Haran.
44)                   Blijf een aantal dagen bij hem
                        totdat de woede van je broeder zich van jou afkeert,
45)                   en hij vergeten is wat je hem hebt gedaan.
                        Dan zal ik je vandaar laten halen.
                        Waarom zou ik jullie beiden moeten verliezen, op één dag?
46)       Rebekka zei tot Isaak:
                        Ik gruw van mijn leven vanwege de dochters van Chet.
                        Als Jakob een vrouw neemt uit de dochters van Chet
                        uit de dochters van het land
                        waarvoor zou ik dan leven?
                        



woensdag 22 september om 14 uur

woensdag 29 september om 14 uur

woensdag 6 oktober om 20 uur

woensdag 3 november om 20 uur

woensdag 17 november om 14 uur



Wilt u Meelezen bijwonen, dan kan dat weer. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83