Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!

 
 
Volg meelezen op woensdag Volg meelezen op woensdag
 
 

De eerstvolgende meelezen is op woensdag 26 januari 2022, 14.00 uur met Ad van Nieuwpoort
 
Tegengif 43 Tegengif 43

In Tegengif op locatie gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met dichter/theoloog Huub Oosterhuis. Het is een serie marathon-gesprekken bij Huub Oosterhuis thuis over zijn werk, zijn inspiratie en zijn leven.

Dit keer spreken wij met hem naar aanleiding van zijn gedicht ‘Ben van religie niet’, uit de bundel ‘Die wij denken, nieuwe gedichten’, Utrecht 2017. Zet het volume op uw apparaat op de hoogste stand en laat u inspireren!

Ben van religie niet.

Ben van religie niet.
Heb wel de stem gehoord
van het bevrijdingsvisioen
dat gloedrood in de Joodse Bijbel staat geschreven:

'Gelijke rechten op geluk
de zachte krachten van de solidariteit
genade brood voor ieder mens

uittocht uit alle wrede slimme
martelende slavernijsystemen
ooit en steeds opnieuw bedacht.'

De stem die dit
tot mijn geweten spreekt
is god voor mij.

En als ik zing uitzinnig ingetogen
in eigen zieletaal, of Bach aanhoor:
't gaat over dit, die god alleen

en verder godsdienst geen.

 
Deze Zondag

Deze Zondag

Dat lachen zullen zij die wenen’

 

We leven in tijden van een groot demasqué. Wat zich deze dagen afspeelt rond het showbizz-sprookje van The Voice of Holland zien we op tal van fronten in onze samenleving gebeuren. Zoals nu idolen van hun voetstuk vallen zo lijkt de politiek haar gezag te verliezen. Instanties die bedoeld waren om menselijk samenleven te bevorderen, ook de kerken, vallen door de mand. Al die mensen en instituten waar we nog niet zo lang geleden op durfden te vertrouwen, worden ontmaskerd als hoogst ambigu. De tijd is haar onschuld kwijt. Waar we waarde aan hechtten of plezier aan beleefden, lijkt te zijn bezoedeld. Kunnen we nog ergens van op aan? En waar zitten wijzelf in dit spectrum?

 

In het verhaal van Elia is ook sprake van een grote ontmaskering. De machthebbers hebben goden binnengehaald waar het volk in is gaan geloven. Religie als opium. Opdat er maar geen kritische vragen meer worden gesteld. Geen lastige verhalen over bevrijding uit knechtschap, of liedjes als ‘de eersten worden de laatsten’ meer. Maar enkel adoratie van eigen projecties. Idolen op standbeelden. Uitvergrotingen van het eigen Ego. Heerlijk vermaak. Maar ondertussen worden kleine mensen vertrapt, kinderen geofferd en profeten vermoord. Het is niet om aan te zien.

 

Elia wil het aan de kaak stellen. Maar hoe doe je dat? Hij daagt het volk uit om kleur te bekennen. Maar het blijft ijzig stil. Niemand durft. De mensen zijn geworden als hun goden: stom, blind en doof. En daarom laat hij ze hun goden wakker schudden. Maar net als het volk, zwijgen ook de goden. Daar staan ze dan. Allemaal in hun hemd. Daders en slachtoffers. De enige die is overgebleven is die roepende in de woestijn.

 

Elia’s ontmaskering spreekt boekdelen. Want niemand ontkomt. Wijzelf ook niet. Ik niet. En Elia zelf ook niet. Breken er al andere tijden aan? Elia ziet na lang turen op de Karmel een klein wolkje. Aankondiging van wat weldadige regen voor een verdroogde wereld. Teken van hoop. Teken dat het spel van de goden ooit zal zijn uitgespeeld en de onderste steen boven. ‘Dat lachen zullen zij die wenen’.

Aanstaande zondag neemt Elia ons weer bij de hand. Opdat we niet vergeten wie het laatste woord heeft.

 

Ad van Nieuwpoort

 
Vacature cantor-organist

Vacature cantor-organist
In verband met de pensionering op 18 april 2022 van onze cantor-organist zijn wij op zoek naar een cantor-organist die zich thuis voelt bij onze kerkelijke gemeente, daar graag onderdeel van wil uitmaken en de muzikale aspecten van de eredienst op hoogwaardig niveau verzorgt en ondersteunt.
 
lees meer »
 
Deze weken... Deze weken...

Aflevering 8: Jozua als tegenstem
Gesprek met Ad van Nieuwpoort, theoloog en predikant. Over Bijbel en actualiteit.
Het boek Jozua als verhaal van nu.

Aflevering 8: Jozua als tegenstem - De Nieuwe Bijbelschool | Podcast op Spotify 
 
Deze weken...

Kerstessay Ad van Nieuwpoort in Trouw 25 december 2021
Deze weken...
Kerst 2021
Dit weekend in Trouw het kerstessay van Ad van Nieuwpoort
lees hier het hele artikel


 
 
Actie Den Haag geeft warmte Actie Den Haag geeft warmte

 
2022 2022
 
Op hoop van zegen Op hoop van zegen

‘2021 is een verloren jaar. Er is niets veranderd en er gaat ook niets veranderen’, aldus Ilja Leonard Pfeijffer in zijn oudejaarscolumn. Andere columnisten doen er deze week nog een schepje bovenop. Niet bepaald om vrolijk van te worden. Nee, heel optimistisch ben ook ik niet. En als het gaat over optimisme moet ik altijd aan de ons net ontvallen Desmond Tutu denken die op de vraag in Collegetour ‘U moet toch wel een heel optimistisch mens zijn’, antwoordde met de onvergetelijke woorden: ‘Nee, ik ben na alles wat ik heb meegemaakt en gezien geen optimist, maar ik ben wel hoopvol. Dat is echt wat anders.’ En dat is precies ook wat de op eerste Kerstdag overleden Edy Korthals Altes op de been hield in zijn niet te stoppen strijd voor de vrede. In het gesprekkenboek ‘Wie kies je om te zijn’ dat ik onlangs nog van hem kreeg, zegt hij het zo: ‘We moeten ons weer verbinden met onze oergrond. Er is maar één uitweg uit onze cocon van ik-gerichtheid en dat is dat we weer open gaan staan voor het wonder’.

Daarover mediteer ik graag met u in de Oudejaarsvesper. Met een gedeelte uit het evangelie van Matteüs waarin de leerlingen van Jezus opgesloten zitten in een bootje van angst te midden van heftige stormen. Ze kunnen waterscheppen wat ze willen, maar het helpt niets. Er verandert niets, om met Pfeijffer te spreken. Maar dan is daar die bevrijder van mensen die over woeste wateren heen naar hen toe wandelt. Volstrekt onmogelijk maar het gebeurt. En dan horen ze in dat angstbootje ineens een stem die zegt: Houdt moed en vreest niet! 

Een bron van hoop biedt zich aan als een wonder. En als de hoop in ons wakker wordt gemaakt, durven we ineens te doen wat we niet voor mogelijk hielden. Dan worden we wegen gewaar waar we niet eerder wegen zagen. Petrus stapt zomaar zijn bootje uit en wandelt Jezus tegemoet. Echte hoop is bron voor daadwerkelijke verandering. Daarmee gaan we anders het nieuwe jaar in.

Op hoop van zegen!

Ad van Nieuwpoort

 

 
Duinzichtgesprek met Bas Heijne Duinzichtgesprek met Bas Heijne
 

Met dit citaat van Henry James eindigde tijdgeestfluisteraar Bas Heijne afgelopen zondag middag zijn inspirerende wervelwind in een volle Duinzichtkerk. 
 
Zonder verbeelding lopen we als samenleving vast. Maar kijk uit dat het geen inbeelding wordt! 
 
Kijk hier terug op een mooie zondagmiddag met een palet vol ideeën en kritische beschouwingen:  
 
 
Duinzichtgesprek met Niki Jacobs Duinzichtgesprek met Niki Jacobs
The ballad of Mauthausen, zondag 26 september in een volle Duinzichtkerk.

Een verbijsterend mooie middag was het met Niki Jacobs en haar vier fantastische muzikanten. We werden meegenomen door de afgronden van antisemistisme, haat en vernedering maar tegelijk ook opgetild door de lichtheid van het geschonken leven en de liefde.

Een onvergetelijk begin van de nieuwe serie Duinzichtgesprekken.

 
Naar de kerk Naar de kerk

Kerkdiensten in de Duinzichtkerk

De oudejaarsvesper wordt een middagdienst op vrijdag 31 december om 16.00 uur.

Voor alle diensten is het nodig u aan te melden via onze website. Als u niet digitaal vaardig bent, maar een dienst wel wilt bijwonen, dan kunt u zich melden bij Jenny du Pon 06 37242168.

De meeste regels kent u al, maar toch op een rij van drie:
- bij klachten blijft u thuis
- bij bewegingen in de kerk draagt u een mondkapje
- we zitten 1,5 meter van elkaar

 

 
Bijbeltafel

Bijbeltafel
Afgelopen jaar zijn we begonnen met een Bijbeltafel voor wie benieuwd is wat die aloude verhalen voor ons vandaag zouden kunnen betekenen. Dit gaan we -als corona het weer toelaat- ook weer doen in het voorjaar van 2022.  We lezen bekende en minder bekende bijbelverhalen en spreken met elkaar over waar die verhalen ons raken in het leven van alledag. Met ‘beginners’ bedoelen we mensen die niet zo vertrouwd zijn met de bijbel én mensen die het bijbelverhaal met nieuwe ogen willen lezen. We lezen deze verhalen in een vertaling die heel dicht tegen het Hebreeuws aanzit, om de eigen taal en metaforiek op het spoor te komen. Tegelijk gaat het ook om de ontmoeting rondom deze aloude teksten en om de vraag wat er gebeurt als je deze teksten anno 2022 leest.

Zodra de data voor 2022 bekend zijn, kunt u ze hier lezen. U kunt u belangstelling reeds kenbaar maken bij het kerkelijk bureau op  info@duinzichtkerk.nl
 
The Great Books School

The Great Books School
In het najaar van 2021 is de Nederlandse versie van The Great Books School van start gegaan: met elkaar telkens één van de 100 belangrijkste boeken van de westerse cultuur lezen. Het afgelopen najaar hebben we in vijf dinsdagavonden De Toverberg van Thomas Mann gelezen en besproken – per avond kozen we ook een aantal bladzijden uit voor close reading. Op de laatste avond kwam er een Thomas Mann-kenner met ons meepraten en -denken over onze vragen en ideeën.
Ook in het voorjaar van 2022 willen weer een boek met elkaar bestuderen en bespreken, als het gezien de coronamaatregelen enigszins mogelijk is. Zodra de data bekend zijn, plaatsen we ze hier.
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op

woensdag 19 januari 2022 14.00 uur

1 Koningen 18,17-46

17)       En het geschiedde toen Achab Elia zag,
            dat Achab tot hem zei:
                        Ben jij daar, ongeluksbrenger van Israël!
18)       Hij zei:
                        Niet ik heb Israël in het ongeluk gestort,
                        maar jij, en het huis van je vader
                        doordat je de geboden van JHWH hebt verlaten
                        en achter de Baäls bent gegaan.
19)       En nu:
                        Zend heen
                        en verzamel bij mij heel Israël op de berg Karmel
                        en de profeten van de Baäl, vierhonderdvijftig,
                        en de profeten van de Asjera, vierhonderd,
                        zij die eten van de tafel van Izebel.
20)       Achab zond het bericht uit onder al de kinderen van Israël
            en verzamelde de profeten op de berg Karmel.
21)       Toen trad Elia op heel het volk toe en zei:
                        Hoe lang nog hinken jullie op twee gedachten?
                        Als JHWH God is, gaat achter hem aan
                        en als Baäl het is, gaat achter hem aan.
            Maar het volk antwoordde hem met geen woord.
22)       Elia zei tot het volk:
                        Ik ben als profeet van JHWH alleen overgebleven
                        en de profeten van Baäl zijn met vierhonderdvijftig man.
23)                   Geef ons twee jonge stieren
                        en laten zij voor zich de ene stier kiezen,
                        hem in stukken houwen en op de hout leggen,
                        maar geen vuur aanleggen.
                        En ik zal de andere stier (gereed) maken
                        en op het hout leggen,
                        zonder er vuur bij te leggen.
24)                   Roepen jullie de naam van je god
                        dan zal ik de naam van JHWH roepen.
                        Zo zal het zijn:
                        de god die met vuur antwoordt zal God zijn.
            Heel het volk antwoordde:
                        Dat woord is goed!
25)       Toen zei Elia tot de profeten van Baäl:
                        Kiezen jullie de ene stier en maak hem eerst (gereed),
                        want jullie zijn met velen.
                        Roep de naam van jullie god,
                        zonder er vuur bij te leggen.
26)       Zij namen de stier die hen gegeven was en maakten die gereed.
            Zij riepen de naam van Baäl van de morgen tot de middag:
                        Baäl, antwoord ons!
            Maar geen stem en geen antwoord.
            Zij hinkten er op los rond het altaar dat zij gemaakt hadden.

27)       En het geschiedde in de middag, dat Elia spotte met hen:
                        Roepen jullie met luider stem,
                        want hij is me toch een god;
                        misschien is hij in gedachten,
                        misschien moet hij nodig,
                        en heeft hij zich even verwijderd,
                        of ingeslapen en moet hij wakker worden!
28)       Zij riepen met luider stem
            en verwondden zichzelf naar hun gewoonte met zwaarden en speren
            tot bloedens toe.
29)       En het geschiedde toen de middag voorbij was, dat zij profeteerden
            tot men het spijsoffer offert. –
            maar geen stem, geen  antwoord, geen reactie .


30)       Toen zei Elia tot heel het volk;
                        Treden jullie op mij toe.
            Heel het volk trad op hem toe.
            Toen heelde hij het neergehaalde altaar van JHWH:
31)       Elia nam twaalf stenen,
            naar het getal van de zonen van Jakob
            tot wie het woord van JHWH is geschied:
                        ‘Israël zal je naam zijn!’
32)       Hij bouwde met die stenen in de naam van JHWH een altaar.
            Hij maakte een geul zo wijd als twee maten zaad rondom het altaar.
33)       Toen schikte hij de hout,
            hieuw de stier in stukken
            en legde die op het hout.
34)       Hij zei:
                        Vullen jullie vier kruiken met water
                        en giet ze uit op het brandoffer en op het hout!
            Hij zei:
                        Doe het voor de tweede keer!
            Ze deden het voor de tweede keer.
            Hij zei:
                        Doe het voor de derde keer!
            Ze deden het voor de derde keer.
35)       Het water ging rondom het altaar
            en ook de geul vulde zich met water .
36)       En het geschiedde dat toen het uur van het spijsoffer aanbrak,
            de profeet Elia toe trad en zei:
                        JHWH, God van Abraham, Izaäk en Israël,
                        Laat het vandaag bekend worden
                        dat jij God bent in Israël en ik jouw knecht,
                        en dat ik naar jouw woord al deze woorden doe.
37)                   Antwoord mij, JHWH, antwoord mij,
                        en laat dit volk bekennen
                        dat jij God bent
                        en jij hun hart terug hebt omgekeerd.
38)       Het vuur van JHWH viel neer
            en vrat het brandoffer, de hout, de stenen en het leem;
            zelfs het water in de geul likte het op.
39)       Heel het volk zag het;
            ze vielen op hun aangezicht en zeiden:
                        JHWH is God! JHWH is God!
40)       Elia zei tot hen:
                        Grijpt de profeten van Baäl; niemand van hen mag ontsnappen!
            Zij grepen hen
            en Elia liet hen afdalen naar de beek Kedron en liet hen daar slachten.


41)       Toen zei Elia tot Achab:
                        Ga op, eet en drink,
                        want hoor: een gedruis van regen.
42)       Achab ging op om te eten en te drinken,
            maar Elia ging op naar de top van de Karmel,
            boog zich neer ter aarde
            en legde zijn gezicht tussen zijn knieën.
43)       Hij zei tot zijn jongen:
                        Ga op en kijk in de richting van de zee.
            Hij ging op, keek en zei:
                        Nergens iets.
            Hij zei:
                        Ga terug!.
            Zo zevenmaal.
44        De zevende maal sprak hij:
                        Een wolkje, klein als de vuist van een man 
                        trekt op uit de zee.

            Hij zei:
                        Ga op, zeg tot Achab:
                        Span in en daal af,
                        dat de regenval je niet ophoudt!
45)       Van het ene op het andere moment werd de hemel donker van wolken en wind,
            een geweldige regenval geschiedde.
            Achab reed weg en ging naar Jizreël.
46)       Maar over Elia was de hand van JHWH.
            Hij gordde zijn lendenen en rende voor Achab uit
            tot waar men in Jizreël komt.woensdag 26 januar 2022 14.00 uur

Wilt u Meelezen bijwonen, dan kan dat weer. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83