Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg de Zondagsdienst Volg de Zondagsdienst
 
 

Helaas is de uitzending van hedenochtend onderbroken.
Kijk hier de preek van zondag 26 juni 2022 terug
 
Deze Zondag

Deze Zondag
Van een dolende ziel tot een gevonden mens

Naast mij fietst een meisje van ongeveer twaalf jaar oud. Ik haal haar in, maar even later staan we samen bij een rood stoplicht. Zodra ze stilstaat, pakt ze snel haar telefoon uit haar achterzak en kijkt ze geobsedeerd naar haar schermpje. Dat het stoplicht op groen springt, heeft ze niet in de gaten. Ik laat haar achter met haar schermpje maar zit de rest van de dag steeds met haar in mijn hoofd. Zo’n jong meisje nog met haar schermpje. Een mensje in wording overgeleverd aan de chaos van het wereldwijde web. Hoe vind je daar je weg? Hoe selecteer je de kanalen en de prikkels? En hoe voorkom je dat je ten prooi valt aan bedrijven die jou niet zien als mens maar enkel als consument? Op school krijgt ze les zoals ik ooit les kreeg. Gewoon uit boeken. En haar ouders zijn vast beiden heel druk op het werk. Maar wie wijst dit meisje de weg?

Zondag lezen we het verhaal van een man die geen toekomst heeft. Een machtig man is het, zo schrijft Lukas. Maar zijn weg is eenzaam. Hij daalt af van Jeruzalem naar Gaza, zo staat er. Niet echt de goede richting, weet de getrainde bijbellezer. Maar in Jeruzalem heeft hij een profetenboek gekocht. Hij leest hardop maar heeft geen idee waar het in dat boek over gaat.

Gelukkig is daar zomaar ineens een apostel. Iemand die hem vraagt: ‘Versta je wat je leest?’ De vreemdeling in de wagen kijkt op en zegt: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij de weg wijst?’ Een rake reactie. En buitengewoon actueel. Is er nog iemand vandaag die ons de weg wijst? Iemand op wie wij vertrouwen kunnen? ‘We zijn allemaal dolende zielen in een angstaanjagende wereld’, zo schreef onlangs Doortje Smithuijsen in Trouw. Misschien wat zwaar aangezet, maar ze heeft wel een punt.

Die apostel klimt in de wagen van de vreemdeling en wijst hem de weg in het boek dat hij leest. En wat hij zegt is dat het in dat boek over hem gaat. Dat heel dat boek ten diepste een liefdesbrief is die hem een nieuwe toekomst aanzegt. De vreemdeling weet niet wat hij hoort, maar wordt aangesproken en ziet in zijn verdorde bestaan ineens water. Water in zijn woestijn. Daarin wil hij wel ondergedompeld worden. En van een dolende ziel wordt hij een gevonden mens die zijn weg met blijdschap vervolgt.

We gaan het aanstaande zondag lezen. Ook verwelkomen we onze nieuwe diaconaal werker Maja Postma. En zingen onze angsten te boven.

In die vreemdeling kon het nog weleens over ons gaan. En over dat meisje met haar schermpje.

Ad van Nieuwpoort
 
 
Duinzichtgesprek met Pien van der Hoeven

Duinzichtgesprek met Pien van der Hoeven

Hoezeer nepnieuws, zeker over oorlogen, van alle tijden is, toch is er geen reden tot wanhoop. Zolang wij met ons gezond kritisch verstand op onze hoede zijn voor klakkeloze acceptatie van valse waarheden én dankzij de vele uitstekende journalisten is er genoeg tegenwicht tegen nepnieuws. Niettemin dient een meer dan ooit  verhoogde waakzaamheid, ook voor de democratische rechtsstaat, te zorgen dat dit tegenwicht stand houdt. Zo schrijft Jan Suyver naar aanleiding van de laatste Duinzichtgesprek-aflevering met Pien van der Hoeven. Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

 
The Great Books School

The Great Books School


Op de laatste avond van deze serie van de Great Books School heeft Ruslandkenner en schrijver Michel Krielaars (NRC) op dinsdag 7 juni een inleiding houden over Dostojevski’s De Broers Karamazov. 

Voor wie nog de geweldig interessante avond met Michel Krielaars wil terugkijken. Klik hier

Na de zomer start een nieuw boek in The Great Books School in de Duinzichtkerk. Heeft u intresse of wilt u -ongezien het boek- opgave doen? via elbersmirjam@gmail.com

Van harte welkom!
Mirjam Elbers
 
Duinzichtgesprek met Jaap de Hoop Scheffer

Duinzichtgesprek met Jaap de Hoop Scheffer

Een buitengewoon verhelderend gesprek, afgelopen zondag 22 mei, met voormalig minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer in een drukbezocht Duinzichtgesprek.

Over de historische achtergronden en de mogelijke ‘way outs’ van de oorlog in Oekraïne.

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug
 

 
Gesprek Rob de Wijk

Gesprek Rob de Wijk

‘Zal deze oorlog tot een eind komen als wij maar eindeloos blijven bewapenen?’ Deze vraag durven te stellen, ook daarover gaat het.

Een zeer verhelderende en noodzakelijke avond, gisteren in de Duinzichtkerk met Rob de Wijk. Over de kracht van Europa en over hoe waarden kunnen worden uitgedragen. Is Europa een speler of slechts een speelbal?

Kijk hier het gesprek tussen Ad van Nieuwpoort en Rob de Wijk terug.
 

 
Duinzichtgesprek met Freek de Jonge

Duinzichtgesprek met Freek de Jonge

 Foto: Henri Reuchlin
Op zondag 10 april sprak Ad van Nieuwpoort met Freek de Jonge in de serie Duinzichtgesprekken.

‘Als het geloof er niet in slaagt zich onmisbaar te maken, zal de vluchtheuvel van de transcendentie verdwijnen. Langzaamaan zal de nieuwsgierige culturele mens opgaan in een manipuleerbare, consumerende massa die het geweten, onze morele verbinding met het Heilige, is kwijtgeraakt, als was het een ontstoken blindedarm’ (uit: Kom verder, pg. 322).
En prachtige middag was het gisteren met Freek de Jonge in de Duinzichtkerk

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

Duinzichtgesprekken is een platform voor bezinning op het vlak van cultuur, maatschappij, bedrijfsleven en politiek. Eenmaal in de maand gaat predikant Ad van Nieuwpoort in gesprek met mensen die een belangrijke rol spelen in het publieke debat of anderszins ons verder kunnen helpen in het nadenken over de toekomst van onze samenleving.

lees meer »
 
Duinzichtgesprek met Diederik Gommers

Duinzichtgesprek met Diederik Gommers

 Foto: Michiel Goudswaard
Op zondag 13 maart sprak Ad van Nieuwpoort met Diederik Gommers, intensivist aan het Erasmus MC in Rotterdam in de serie Duinzichtgesprekken. Gommers spreekt over zijn persoonlijke ervaring, het OMT, hoe de politiek toch anders is dan je denkt en hoe het verder moet. Een uur voor vragen en antwoorden over alles rondom om Corona.

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

Duinzichtgesprekken is een platform voor bezinning op het vlak van cultuur, maatschappij, bedrijfsleven en politiek. Eenmaal in de maand gaat predikant Ad van Nieuwpoort in gesprek met mensen die een belangrijke rol spelen in het publieke debat of anderszins ons verder kunnen helpen in het nadenken over de toekomst van onze samenleving.

 
Deze weken...

Ad van Nieuwpoort bij The Hour of Power
Deze weken...

Zondag 6 februari jl. was Ad van Nieuwpoort te gast bij The Hour of Power. Met Jan van den Bosch spreekt hij over  zijn boek 'Leven! Zonder oplossing'  en over de zeggingskracht van de verhalen uit de Bijbel.

Kijk hier The Hour of Power met Ad van Nieuwpoort
 
Deze weken...

Deze weken...
Ad van Nieuwpoort over zijn liefde voor de schrift: ‘Als de Bijbel opengaat, gebeurt er iets'

Beluister hier de podcast 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
In verband met een begrafenis is er deze week - woensdag 15 juni -  geen Meelezen.

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op:
kijk hier meelezen terug

Woensdag 22 juni

Handelingen 8 : 26 – 40

26)      Een engel van de Heer nu sprak tot Filippus, en zei:
                        Sta op en ga 
tegen de middag op de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza,
die is als de woestijn.
27)      En hij stond op en ging.
            En zie!
            een Ethiopiër, een kamerling (eunuch), 
een machthebber van Kandáke, de koningin der Ethiopiërs,
            die heel haar schatkist beheerde.
            Hij was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden.
28)      Hij keerde terug,
            zat in zijn wagen
            en las de profeet Jesaja.
29)      En de Geest zei tot Fillipus:
                        Ga toe en voeg je bij deze wagen!
30)      En Fillipus liep toe
            en hoorde hem de profeet Jesaja lezen.
            Hij zei:
                        Versta je wat je leest?
31)      Hij zei:
                        Hoe zou dat kunnen,
                        als niemand mij de weg wijst?
            En hij verzocht Filippus op te gaan
            en met hem te zitten.
32)      En het gedeelte van de Schrift dat hij las was dit:
Als een schaap werd hij ter slachting geleid
en als een lam dat stemmeloos is tegenover zijn scheerder,
zo doet hij zijn mond niet open.
33)                  In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen:
                        wie zal zijn afkomst verhalen?
                        Want zijn leven wordt weggenomen van de aarde(Jes. 53, 7-8).
34)      De kamerling nu antwoordde Fillipus en zei:
                        Ik smeek je,
                        over wie zegt de profeet dit?
                        Over zichzelf of over iemand anders?
35)      Fillipus nu opende zijn mond
            en beginnend vanuit deze Schrift,
verkondigde hij hem Jezus.
36)      En de weg vervolgend,
            kwamen zij bij een water
            en de kamerling zei:
                        Zie, water!
                        Wat verhindert mij gedoopt te worden? 

37)      [ En hij zei:
              als je uit heel uw hart vertrouwt,
              is het geoorloofd.
             En hij antwoordde en zei:
             Ik vertrouw erop dat Jezus Christus de zoon van God is.]

38)      En hij beval de wagen stil te houden 
            en beiden daalden zij af in het water,
            zowel Fillipus als de kamerling,
            en hij doopte hem.
39)      En toen zij uit het water waren opgegaan,
            nam de Geest van de Heer Fillipus weg.
            En de kamerling zag hem niet meer,
            want hij ging zijn weg met blijdschap.
40)      Fillipus werd gevonden te Asdod
            en ging rond om het evangelie te verkondigen
            aan alle steden,
            totdat hij kwam in Caesarea.
            
            
Woensdag 6 juli

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
 
Duinzichtgesprek met Bas Heijne Duinzichtgesprek met Bas Heijne
 

Met dit citaat van Henry James eindigde tijdgeestfluisteraar Bas Heijne afgelopen zondag middag zijn inspirerende wervelwind in een volle Duinzichtkerk. 
 
Zonder verbeelding lopen we als samenleving vast. Maar kijk uit dat het geen inbeelding wordt! 
 
Kijk hier terug op een mooie zondagmiddag met een palet vol ideeën en kritische beschouwingen:  
 
 
Duinzichtgesprek met Niki Jacobs Duinzichtgesprek met Niki Jacobs
The ballad of Mauthausen, zondag 26 september in een volle Duinzichtkerk.

Een verbijsterend mooie middag was het met Niki Jacobs en haar vier fantastische muzikanten. We werden meegenomen door de afgronden van antisemistisme, haat en vernedering maar tegelijk ook opgetild door de lichtheid van het geschonken leven en de liefde.

Een onvergetelijk begin van de nieuwe serie Duinzichtgesprekken.

 
Bijbeltafel

Bijbeltafel
Afgelopen jaar zijn we begonnen met een Bijbeltafel voor wie benieuwd is wat die aloude verhalen voor ons vandaag zouden kunnen betekenen. Dit gaan we -als corona het weer toelaat- ook weer doen in het voorjaar van 2022.  We lezen bekende en minder bekende bijbelverhalen en spreken met elkaar over waar die verhalen ons raken in het leven van alledag. Met ‘beginners’ bedoelen we mensen die niet zo vertrouwd zijn met de bijbel én mensen die het bijbelverhaal met nieuwe ogen willen lezen. We lezen deze verhalen in een vertaling die heel dicht tegen het Hebreeuws aanzit, om de eigen taal en metaforiek op het spoor te komen. Tegelijk gaat het ook om de ontmoeting rondom deze aloude teksten en om de vraag wat er gebeurt als je deze teksten anno 2022 leest.

Komend najaar start een nieuwe Bijbeltafel.


 Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij het kerkelijk bureau op  info@duinzichtkerk.nl