Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Actie kerkbalans 2024

Actie kerkbalans 2024
Actie kerkbalans is begonnen!
De uitnodiging voor kerkbalans leest u hier.
Maak eenvoudig uw bijdrage over met IDEAL, klik hier

De Duinzichtkerk leeft!, lees hier de folder met wat we allemaal doen.
 
Volg Meelezen Volg Meelezen
 
                                   
Eerst volgende uitzending, woensdag 19 juni 14.00 uur, Ad van Nieuwpoort

Wat fijn dat u online meekijkt. Met veel aandacht en zorg maken wij de zondagse dienst. Wilt u hieraan bijdragen? klik hier
 
Duinzichtgesprek

Duinzichtgesprek
Op zondag 23 juni gaat predikant Ad van Nieuwpoort in zijn serie Duinzichtgesprekken in gesprek met René Cuperus over de toekomst van Europa. René Cuperus is verbonden aan het Instituut Clingendael en strategisch adviseur van het programma ‘Democratie in Actie’. Ook is hij lid van de Commissie Europese Integratie en in die hoedanigheid spreken wij met hem over de staat van Europa na de recent gehouden Europese Verkiezingen. Wat staat op het spel in de zich aandienende nieuwe wereldorde waarin niet meer Amerika leidend blijkt maar eerder China?

René Cuperus is tevens mede-auteur van de nota ‘Afgehaakt Nederland’ en zal vanuit zijn binnenlandse observaties zijn licht werpen op wat zijn observaties zouden kunnen betekenen voor de rol die Europa in de toekomst kan spelen. Dit belooft een spraakmakende middag te worden over een onderwerp dat iedereen aangaat. Met na afloop meet&greet en met Koen van der Linden aan de vleugel.

Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89, Den Haag
Aanvang: 16 uur, deur open vanaf 15.30 uur
Met Simon Gelsdorf aan de vleugel en meet&greet na afloop.
Toegang: uw gift.

 
lees meer »
 
In de Media

In de Media
Zaterdag 18 mei 2024, schreef Ad van Nieuwpoort een opinie artikel in NRC
Lees hier het artikel " Met de rechtsstaat alleen komen we er niet" 
 
Terugblik Duinzichtgesprek De Toekomst van Europa

Terugblik Duinzichtgesprek De Toekomst van Europa
Kijk hier het gesprek terug

Ad van Nieuwpoort in gesprek met Pieter Jan Kleiweg de Zwaan over  ‘De toekomst van Europa’  op 14 april 2024.
 
In een boeiend gesprek van Ad van Nieuwpoort met Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie, ging het met het oog op de verkiezingen in juni voor het Europees Parlement over ‘de toekomst van Europa’. Het gesprek was mede voorbereid door Albert Jan van Zwieten en Lars van Markus, leden van de voorbereidingscommissie, die daartoe spraken met de ervaringsdeskundigen Jaap de Hoop Scheffer en Jaap de Zwaan.
lees meer »
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat.

Eerstvolgende Meelezen:
Woensdag 19 juni, 14.00 uur

Vandaag lezen wij: 
Markus 7 : 31 - 37

31)       En opnieuw ging hij weg uit het gebied van Tyrus;
            hij ging over Sidon naar de zee van Galilea
            midden door het gebied van Dekapolis.

32)       Zij brachten bij hem een dove
            die ook moeilijk sprak.
            Ze smeekten hem
            om deze de hand op te leggen.
33)       Hij nam hem terzijde,
weg van de schare
hem alleen.
Hij stak zijn vingers in zijn oren,
spuwde
en raakte zijn tong aan.
34)       Hij keek op naar de hemel,
            zuchtte
            en zei tot hem:
                        Effata!
            dat is:
                        Word geopend!
35)       Terstond werd zijn gehoor geopend
            en werd de band van zijn tong losgemaakt:
            hij sprak oprecht.
36)       Hij gebood hun niemand te zeggen
            maar hoe meer hij hun dat gebood
            des te overvloediger verkondigden zij het.
37)       Ze waren uitermate ontzet en zeiden:
                        Alles heeft hij goed gemaakt:
                        hij maakt dat doven horen
                        en sprakelozen spreken. (Jes 35)
Markus 8 : 22 – 26

22)       Zij kwamen in Bethsaida.
           
En zij brachten hem een blinde
            en smeekten hem deze aan te raken.
23)       Hij nam de blinde bij de hand,
            leidde hem uit, buiten het dorp.
            Hij spuugde in zijn ogen,
            legde hem de handen op
            en vroeg hem:
                        Zie jij iets?
24)       En hij zag op en zei:
                        Ik zie de mensen,
                        ik zie dat zij als bomen wandelen.
25)       Daarop legde hij opnieuw de handen op zijn ogen
            En hij doorzag,
            herstelde,
            en zag helder op alles.
26)       Hij zond hem naar zijn huis en zei:
                        Maar ga niet het dorp in.


 
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek

Terugblik Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek

Op zondag 10 maart, de dag van de opening van het Nationaal Holocaust museum, vond het Duinzichtgesprek plaats met schrijfster Rosita Steenbeek (kijk hier het gesprek terug). Hier sprak zij, in het kader van de Boekenweek, onder meer over haar boek 'Rose, een familie in oorlogstijd'. Het gesprek opende met de achtergrond van Rosita. De kerk is haar bekend: haar beide opa’s waren dominee. Geloof kon in haar familie altijd goed samengaan met humor. Mede hierdoor heeft ze zich niet willen afzetten tegen haar achtergrond, maar haar wortels juist gekoesterd. Haar familie dient als fundament. De taligheid kreeg zij mee van haar vader; een Neerlandicus die zelfs als soldaat altijd een poëziebundel in zijn tas had.
 
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

foto Michiel Goudzwaard

Ad van Nieuwpoort in gesprek met Joke Hermsen Duinzichtkerk 14 januari 2024

Dit boeiende en inspirerende gesprek van Ad van Nieuwpoort met filosofe en schrijfster Joke Hermsen over haar laatste boek Onder een andere hemel. Over heimwee en vertepijn was net zo veelzijdig als het boek zelf. De grote rijkdom aan gedachten is nauwelijks samen te vatten. Daarom raad ik u aan het boek te lezen of het gesprek terug te kijken via YouTube. Dit verslag kan slechts een globale weergave zijn.

De oorsprong van het boek ligt in de unheimische ervaring van Hermsen enkele zomers geleden in haar huis in Frankrijk. Door corona en de vele wereldcrises was zij het spoor bijster en maakte een omslag mee: op de plek waar ze zich altijd thuis voelde, werd ze bevangen door onrust en ‘vertepijn’, haar vertaling van Fernweh, een verlangen naar elders. In dit boek begon zij een biografisch onderzoek naar de betekenis van heimwee naar het bekende en vertepijn naar het onbekende aan de hand van literaire en filosofische bronnen. Deze twee schijnbaar tegengestelde begrippen kwamen in haar zoektocht steeds dichter bij elkaar.

lees meer »
 
In de Media

In de Media
Nieuw boek 'Jezus, waarom?' 
 
lees meer »
 
Bijbeltafel 2024

Bijbeltafel 2024
Bijbeltafel Voorjaar 2024

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdag 15 februari, woensdag 20 maart, donderdag 18 april en donderdag 23 mei, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

De grootte van de groep is beperkt, meldt u snel aan tot uiterlijk 1 februari 2024 bij info@duinzichtkerk.nl