Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg de Zondagdienst Volg de Zondagdienst
 
 
Eerst volgende uitzending, zondag 9 oktober  2022, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort

 
Deze Zondag

Deze Zondag
Stem in de nacht

Het zijn barre tijden. Dagelijks worden wij geconfronteerd met sombere berichten: vluchtelingen zonder fatsoenlijk onderkomen, zorgen over de continuïteit van de energievoorziening, de torenhoge inflatie en de voortwoekerende oorlog in Oekraïne. Om nog maar te zwijgen over al die berichten over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. ‘God lijkt wel heel ver weg te zijn’, verzuchtte laatst een gesprekspartner. Het kan soms inderdaad lastig zijn om in deze stortvloed van negatieve berichtgeving lichtpunten te ontdekken.

Ook voor Eli – een oude priester die verbonden is aan de tempel te Silo – zijn het moeilijke tijden. Zijn twee zonen gedragen zich schandalig en maken misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn. Het is een barre, lege tijd. De ogen van Eli zijn dof en zijn zicht is slecht. Het is alsof de ogen van de oude priester de sombere situatie symboliseren.
En God lijkt te zwijgen….

Maar dan klinkt er uit het niets – in de stilte van de nacht – een stem. Het is de stem van de Eeuwige die roept. Niet Eli wordt geroepen, maar een jongen die als klein kind door zijn moeder naar de tempel is gebracht om God te dienen. Zijn naam is Samuel – een naam waarin de Hebreeuwse woorden voor ‘horen’, ‘naam’ en ‘God’ doorklinken.

In donkere tijden hoort Samuel tot driemaal toe Gods stem, om uiteindelijk gehoor te geven aan deze roeping en te zeggen: ‘Hier ben ik’.

Komende zondag gaan we luisteren naar dit verhaal over Gods stem die klinkt in de nacht en hopen we zelf ook die Stem te horen, licht te ervaren en – wie weet – ook onze roeping te vinden!

ds Charlotte van der Leest
 
 
Verwacht

Verwacht

Op zondag 16 oktober spreekt in zijn serie Duinzichtgesprekken Ad van Nieuwpoort met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn 

Zondag  16 oktober van 16 – 17.30 uur in de Duinzichtkerk, Hogenhoucklaan 91 in Den Haag. Aanmelden via duinzichtkerk.nl. Toegang is uw gift. 

 

 
Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprekken: Ad van Nieuwpoort in gesprek met Barbara Baarsma op zondag 18 september 2022.

Felle buien die zondagmiddag, maar toch een volle kerk die geinteresseerd is in Groene Groei, de titel van het boek van Barbara Baarsma. Het gesprek wordt prachtig ingeleid met pianomuziek van Martijn Pranger.

   Baarsma, als econome verbonden aan de Rabo-bank en hoogleraar toegepaste economie aan de UvA alsook veelgevraagde deelneemster aan het publieke debat, introduceert zichzelf door te zeggen dat zij geen politieke standpunten bepleit, maar met economische feiten een bijdrage wil leveren aan het debat over de maatschappelijke uitdagingen. Er is behoefte aan feiten en kennis, zodat men beter kan oordelen.

   Op de vraag van Ad hoe de politiek reageert op die waaier aan uitdagingen antwoordt Baarsma dat ze op zichzelf respect heeft voor de oplossingen (zoals de bestrijding van de armoede als gevolg van de energieprijzen, het integraal zorgakkoord), maar dat die te veel “pleisters plakken” zijn. Het grote verhaal ontbreekt. Dit komt enerzijds door het korte-termijn-denken van de overheid, zelden verder dan vier jaar, terwijl grote vraagstukken een lange-termijn-benadering vragen,  maar anderzijds en misschien wel vooral door de vertrouwenscrisis die de politiek op dit ogenblik kenmerkt.

   Hoe keer je die, vraagt Ad. Lange adem. Hiervoor zijn leiderschap en moed nodig. Moeilijke boodschappen aan het electoraat overbrengen (inleveren, minderen, andere levensstijl) en niet gefocust zijn op politiek gewin bij de volgende verkiezingen. Politieke idealen op de langere termijn. Nog niet eens zoveel langer. Hoe betalen we onze welvaart in 2040 als tegenover twee AOWérs één werkende staat? Baarsma keert zich overigens tegen te veel pessimisme en doemdenken. Anders dan de sociale media doen geloven is er een grote zwijgende meerderheid die constructief nadenkt en werkt aan oplossingen voor de toekomst.

   In haar boek Groene Groei betoogt Baarsma dat groei nodig is om onze publieke voorzieningen op peil te houden. Dus ook groei in de belastingopbrengsten. Groene groei met duurzame investeringen en een bedrijfsleven dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kent. Op een vraag of haar eigen bank dat voldoende doet – die zou immers teveel niet-groene investeringen in de agrarische sector zouhebben gestimuleerd – merkt Baarsma op dat de Rabo “net de samenleving” is, 40000 medewerkers met verschillende opvattingen. Toch is de bank wel degelijk op de goede weg; alleen vindt zij  dat het sneller zou moeten.

  Heel veel vragen. Twee die u het meest interesseren. Als Baarsma minister van financien zou zijn, zou ze als eerste het belastingstelsel aanpakken: arbeid minder, rendement uit vermogen meer belasten, minder ingewikkeld en meer stimulansen die het bedrijfsleven sterker de groene kant op sturen. Over al dan niet doorgeschoten marktwerking (bij de zorg) vindt zij dat je niet moet generaliseren. Hangt erg af van de desbetreffende markt. Een goede mix tussen een sterke overheid en een sterke overheid, daar komt het op aan.

   Zij besluit met een citaat uit een toespraak van Roosevelt die een samenvatting van deze samenvatting is: veel critici staan wel te brullen langs de lijn, maar de goede politici doen hun best, tonen moed en kijken verder dan hun electorale neus lang is.

 

Jan Suijver

 
Bijbeltafel

Bijbeltafel
Bijbeltafel

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Met aan het einde een glas en ter afsluiting een eten met lievelingsgedichten.

Data najaar: 20 oktober, 17 november en 15 december
Opgave vóór 1 oktober aanstaande bij info@duinzichtkerk.nl
 
Credo voor Beginners

Credo voor Beginners
Credo voor beginners

Over wie hebben wij het als we het over ‘God’ hebben? Is geloven hetzelfde als vertrouwen? Is bijbels gesproken de schepping hetzelfde als de natuur en is Jezus iemand uit het verleden? Al dit soort vragen en vele anderen komen aan de orde in de zesdelige cursus ‘Credo voor beginners’. Een cursus onder leiding van Ad van Nieuwpoort bedoeld voor mensen die meer willen weten over de grondslagen van het christelijk geloof. Én voor wie overweegt om belijdenis te gaan doen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis en bijbelse fragmenten proberen we op het spoor te komen van een eeuwenlange kerkelijke traditie om vervolgens met elkaar te spreken over wat dit voor vandaag zou kunnen betekenen. De cursus wordt afgesloten met een kloosterweekend.

Data: 5 oktober, 2 november, 7 december, 18 januari, 1 februari en 8 maart.
Aan te schaffen literatuur: ‘Niet te geloven’ van Rochus Zuurmond (Uitgev. Skandalon)
Opgave vóór 12 september aanstaande bij info@duinzichtkerk.nl (Let op: beperkt aantal plaatsen)
 
 
Lezing

Lezing

 
Duinzichtgesprek met Jaap de Hoop Scheffer

Duinzichtgesprek met Jaap de Hoop Scheffer

Een buitengewoon verhelderend gesprek, afgelopen zondag 22 mei, met voormalig minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer in een drukbezocht Duinzichtgesprek.

Over de historische achtergronden en de mogelijke ‘way outs’ van de oorlog in Oekraïne.

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug
 

 
Duinzichtgesprek met Pien van der Hoeven

Duinzichtgesprek met Pien van der Hoeven

Hoezeer nepnieuws, zeker over oorlogen, van alle tijden is, toch is er geen reden tot wanhoop. Zolang wij met ons gezond kritisch verstand op onze hoede zijn voor klakkeloze acceptatie van valse waarheden én dankzij de vele uitstekende journalisten is er genoeg tegenwicht tegen nepnieuws. Niettemin dient een meer dan ooit  verhoogde waakzaamheid, ook voor de democratische rechtsstaat, te zorgen dat dit tegenwicht stand houdt. Zo schrijft Jan Suyver naar aanleiding van de laatste Duinzichtgesprek-aflevering met Pien van der Hoeven. Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

 
Gesprek Rob de Wijk

Gesprek Rob de Wijk

‘Zal deze oorlog tot een eind komen als wij maar eindeloos blijven bewapenen?’ Deze vraag durven te stellen, ook daarover gaat het.

Een zeer verhelderende en noodzakelijke avond, gisteren in de Duinzichtkerk met Rob de Wijk. Over de kracht van Europa en over hoe waarden kunnen worden uitgedragen. Is Europa een speler of slechts een speelbal?

Kijk hier het gesprek tussen Ad van Nieuwpoort en Rob de Wijk terug.
 

 
The Great Books School

The Great Books School
Joseph Roth - Radetzkymars

De Great Books School gaat het tweede seizoen in! Na Thomas Mann en Fjodor Dostojevski lezen we dit najaar een boek van een Oekraïener – althans, van een ‘Habsburger’: de Joods-Oostenrijkse schrijver Joseph Roth. Hij werd geboren in 1894 nabij Lviv. In 1932 zag zijn belangrijkste boek ‘Radetzkymars’ het licht, een boek over de ondergang en het verlies van een vertrouwde wereld, het Habsburgse rijk. Een wat onbekendere titel wellicht, maar een echte ‘klassieker’ en kroniek van een bepalende wending in de Europese geschiedenis.

Het boek past daarom goed in de doelstelling van de Great Books School om de klassieke boeken van de westerse cultuur zélf te lezen – boeken die inmiddels onderdeel van ons cultureel vocabulaire, maar vaak niet (meer) gelezen worden.
In navolging van de liberal arts opleiding ‘The Great Books Program’ die op meer dan 90 Amerikaanse universiteiten wordt aangeboden en waarin studenten in drie jaar tijd 100 ‘great books’ uit de (westerse) wereldgeschiedenis lezen, wil de Nederlandse Great Books School in een aantal avonden een ‘belangrijk boek’ met elkaar lezen. Voor elke avond moet een gedeelte van het boek vantevoren worden gelezen (ca. 150 pagina’s deze keer). Op de avond zelf zal er een aantal bladzijden uit dat gedeelte worden gekozen voor close reading, onder leiding van een gespreksleider (geen expert). Het devies is om eerst zelf de tekst te lezen en met elkaar over de betekenis ervan te discussiëren. Op de laatste avond zal dan een deskundige worden uitgenodigd om in te gaan op de vragen die we in de voorafgaande avonden verzameld hebben. Voor de kosten van deze deskundige en de koffie/thee/wijn en verwarming van de kerk vragen wij deelnemers om een bijdrage van 20 Euro voor 4 avonden.
De boeken worden in principe in Nederlandse vertaling gelezen maar we houden het boek in de oorspronkelijke taal bij de hand, ter raadpleging. De bijeenkomsten zijn open voor iedereen en er is een maximum van 25 deelnemers. Het is de bedoeling dat de deelnemers in principe alle avonden volgen.

De bijeenkomsten hebben niet per se een kerkelijke inslag hebben, willen we met de Great Books School wel aansluiten bij protestantse motto ‘terug naar de bronnen’ (ad fontes). Zoals in de 16e eeuw Maarten Luther de mensen aanzette om zélf de bijbelteksten te gaan lezen, zo willen wij eenieder die maar wil uitnodigen om zelf de ‘klassiekers’ van de westerse cultuur te (her)lezen.

In het najaar van 2022 staat ‘Radetzkymars’ van Joseph Roth op het programma, in vier avonden. Tijdens de bijeenkomsten wordt gelezen uit de vertaling van Els Snick (2020), maar uiteraard mag ook het Duitse origineel gelezen worden. De data zijn:
  • Di 4 oktober om 20.00 uur
  • Di 18 oktober
  • Di 1 november
  • Di 15 November

U kunt zich opgeven via elbersmirjam@gmail.com.
Van harte welkom!
Mirjam Elbers


 
 
Lunch Zin en Zo

Lunch Zin en Zo
Lunch Zin en Zo

Tijdens de Bijbel met Friet voor de tieners is er tegelijkertijd een lunch voor de ouders en de jongvolwassenen die willen aansluiten. Tijdens deze door onszelf bereide smakelijke lunch spreken wij met elkaar over de dienst van die ochtend en houdt een van de deelnemers een verhaal over waar voor hem of haar het verhaal van het geloof raakt aan de dagelijkse praktijk van het leven.

Data: 25 september, 6 november en 4 december
Info en opgave bij Geran Kaai, gerankaai@gmail.com
 
 
Tieners

Tieners
Bijbel met Friet
Nog net voor de zomervakantie hebben vier tieners hun 12-jaarmoment in de Duinzichtkerk gevierd. Tijdens deze Bar/Bat-mitswa lazen de tieners ieder hun favoriete bijbeltekst voor en zijn zij onder het grote doek door de andere tieners feestelijk binnengehaald in de Tienerclub. Met nog twee tieners erbij zullen deze zes aansluiten bij de Bijbel met Friet. Deze groep (klas 1-3 middelbare school) komt iedere zes weken op een zondag bijeen voor Bijbel met Friet, eerst lunch en daarna een bijbeltekst lezen met Ad van Nieuwpoort en natuurlijk het er met elkaar over hebben. Daarna chillen in de Ark boven in de kerk of onder tent op het plein.
Eerste bijeenkomst: 25 september

Juniortafel
De oudere tieners (klas 4 -6 middelbare school) komen bijeen in de Juniortafel. Samen met Ad van Nieuwpoort en Lisette Zandvoort spreken we naar aanleiding van een (bijbel)tekst, gedicht of schilderij over de grote vragen naar de ‘(on)zin van het leven’.
Eerste bijeenkomst: 2 oktober

Jonge reünisten
De tieners die inmiddels als studenten in andere steden wonen en studeren maar met elkaar zijn opgegroeid in en rondom de Duinzichtkerk houden contact door een keer per half jaar bij elkaar om te filosoferen en ervaringen uit te wisselen.

Wil je ook naar Bijbel met Friet of de Juniortafel komen, stuur een mailtje naar info@duinzichtkerk.nl
 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Eerstvolgende meelezen is op: 
                       
Woensdag 12 oktober

Woensdag 2 november

Woensdag 16 november 

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

kijk hier meelezen terug

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83