Welkom

Welkom
Welkom op de nieuwe website van de Duinzichtkerk. U vindt hier alles over onze geloofsgemeenschap, wie we zijn en wat we doen. Heeft u na het lezen opmerkingen of vragen, of bent u nieuwsgierig geworden naar ons? Kom gerust langs! Of klik hier voor contact.
 
 
Gemeente

Gemeente

De Duinzichtkerk is al meer dan tachtig jaar een vertrouwd adres in het groene Benoordenhout. Zo willen wij een plek zijn van inspiratie en ontmoeting, op zoek naar oude en nieuwe manieren van geloven. Voor iedereen die een gastvrij huis zoekt en met een open blik zich wil verdiepen in de belangrijke dingen van het leven.
 
NIEUWS ------------ NIEUWS ------------
 
Maatregelen voor bijwonen van diensten verruimd

Maatregelen voor bijwonen van diensten verruimd
Het kabinet heeft de coronamaatregelen met ingang van 1 juli verder versoepeld. Voor bijeenkomsten als kerkdiensten geldt nu een maximum aantal deelnemers van 100, zonder voorafgaande reservering, uiteraard met in achtneming van 1,5 meter. 

Na het advies dat wij over deze versoepelingen van onze PKN ontvingen, heeft het crisisteam een aantal besluiten genomen. 
 
lees meer »
 
Intrede ds. Ad van Nieuwpoort op 6 september

Intrede ds. Ad van Nieuwpoort op 6 september

Met groot genoegen kunnen we berichten dat ds. Ad van Nieuwpoort eind juli met zijn gezin verhuist naar de pastorie van de Duinzichtkerk. De datum van verhuizing is tevens datum van verbintenis. 

De intrededienst zal plaats vinden op zondag 6 september in de Duinzichtkerk. Een mooie start van het nieuwe kerkelijk seizoen.
 

lees meer »
 
Blijf onze collectedoelen steunen!

Blijf onze collectedoelen steunen!
Ook vanuit huis kunt u onze collectedoelen steunen, zodat het diaconaal en kerkelijk werk door kan gaan.

De collectedoelen voor zondag 5 juli zijn:
  1. Vakantiebonnen
  2. Wijkgemeente
U kunt uw financiële bijdrage o.v.v. het doel overmaken op NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Ook is het mogelijk om te geven via de GIVT-app.
 
lees meer »
 
Wezenzondag, 24 mei

Wezenzondag, 24 mei
Al ruim dertig jaar is het Hemelvaartsweekend het weekend waarin er het ene jaar gasten uit Duitsland naar Den Haag komen, en er het andere jaar twintig tot dertig mensen uit Den Haag op bezoek gaan naar de wijk Marienbrunn, in het zuiden van Leipzig. Dat gemeentecontact is al voor 'de Wende' opgezet vanuit de Vredeskapel en de Duinzichtkerk. De laatste jaren doet ook de Christus Triumfatorkerk mee met deze uitwisseling.

Dit jaar kan de uitwisseling niet doorgaan. Toch is de viering op zondag 24 mei in samenwerking met Pfarrer Jörg Sirrenberg uit Leipzig tot stand gekomen. De lezing uit Johannes klinkt ook in Duitsland, net als maar liefst vier van onze liederen. Eén ervan zingen we in het Duits. Zo geven we op een andere manier vorm aan onze verbondenheid met onze broeders en zusters in Duitsland.

Klik hier voor de Hemelvaartsgroet uit Leipzig.
 
Online vieringen

Online vieringen
Onze vieringen kunnen elke zondag om 10.00 uur live worden gevolgd.

Klik hier voor een directe verbinding via Kerkomroep. Negeer de vraag om wachtwoord en inlogcode en klik rechtsboven of op de bovenste grijze balk. Het aantal personen dat de viering live met beeld kan volgen is beperkt. Als dit aantal bereikt is, ziet u een zwart scherm. U kunt dan wel de dienst live beluisteren of de viering later terugkijken. 

Klik hier om de dienst live te volgen via YouTube. Hier is het aantal kijkers onbeperkt. U kunt hier de dienst ook op een later tijdstip bekijken.
 
Maaltijd aan huis op Tweede Pinksterdag

Maaltijd aan huis op Tweede Pinksterdag
Bets en Yolande, die regelmatig voor de maaltijdgroep zulke heerlijke maaltijden bereiden, zullen op 1 juni, tweede Pinksterdag, een speciale maaltijd koken. Een grote verrassing in deze 'coronatijd'! 

Omdat wij niet naar de kerk kunnen komen, wordt het op een andere manier georganiseerd. Bets en Yolande koken thuis, brengen het eten in papieren zakken naar de kerk en vandaar wordt het door chauffeurs (ook vrijwilligers) rondgebracht.
 
lees meer »
 
Klokgelui op Bevrijdingsdag

Klokgelui op Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag 5 mei luidden de klokken van de Duinzichtkerk van 12.00-12.15 uur. Hiermee sluiten we, samen met andere kerken in heel Nederland, het initiatief van de Klokken van hoop en troost af.

In de maand april luidden iedere woensdag van 19.00 tot 19.15 uur de klokken van de Duinzichtkerk. Met deze Klokken van hoop en troost, die in heel Nederland klonken, wilden kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het was tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 
Een nieuwe paaskaars

Een nieuwe paaskaars
Op Paaszondag is de nieuwe Paaskaars ontstoken, het licht dat ons in alle diensten in onze Duinzichtkerk in het komend jaar zal begeleiden. Wat niet zichtbaar was voor degenen die de kerkdienst online bekeken of beluisterden, was een kort ritueel dat aan de uitzending voorafging.

Ds. Jaap van de Meent en de ouderling en de diaken van dienst hebben de kaars samen op de standaard geplaatst, met de woorden: 'Het was avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. De Heer is waarlijk opgestaan! 
Daarna is de Paaskaars ontstoken. 
 
Ds. Ad van Nieuwpoort aanvaardt beroep

Ds. Ad van Nieuwpoort aanvaardt beroep
Met grote vreugde maakt de kerkenraad bekend dat dr. A.G.L. van Nieuwpoort op 8 april het beroep, dat de gemeente op 21 maart op hem heeft uitgebracht, heeft aanvaard. 
 
lees meer »
 
Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar
Wij respecteren het advies van de overheid om geen huisbezoeken af te leggen, waarbij we een uitzondering maken voor mensen die stervende zijn. Tegelijkertijd willen we niet dat mensen uit onze gemeente vereenzamen of gebrek krijgen aan eten, drinken en andere levensbehoeften.

Daarom vragen wij u: let goed op elkaar. En weet dat uw pastorale ouderlingen voor u klaarstaan. Schroom niet om hen te bellen!
 
lees meer »
 
Wijkvereniging: we helpen elkaar

Wijkvereniging: we helpen elkaar
De Wijkvereniging Benoordenhout heeft een prachtig initiatief gestart om in deze tijden van quarantaine mensen met elkaar te verbinden. U heeft hierover ook een flyer ontvangen. De Duinzichtkerk steunt deze actie van harte.

Wilt u hulp bieden of heeft u hulp nodig? Stuur dan een mail naar helpen@wvbn.nl. U kunt ook bellen naar 070 324 03 07 of 06 20 38 47 48. Meer informatie vindt u op de website van de wijkvereniging.
 
Ds. Ad van Nieuwpoort beroepen

Ds. Ad van Nieuwpoort beroepen
De afgelopen week zijn er bij de scriba van de kerkenraad geen bezwaren binnen gekomen over de gevolgde procedure bij het beroepingswerk. Dit maakte de weg vrij om daadwerkelijk tot de beroeping van ds. Ad van Nieuwpoort over te gaan.

Zaterdagochtend zijn de voorzitter van de beroepingscommissie Anne-Helene Borgts en de voorzitter van de kerkenraad Jan Willem Thijs naar de gemeente Bloemendaal Overveen gereisd om de beroepingsbrief namens de kerkenraad persoonlijk te overhandigen. In een zeer hartelijke sfeer heeft ds. Ad van Nieuwpoort in het bijzijn van zijn vrouw en dochter deze brief in ontvangst genomen.