Welkom

Welkom
Welkom op de nieuwe website van de Duinzichtkerk. U vindt hier alles over onze geloofsgemeenschap, wie we zijn en wat we doen. Heeft u na het lezen opmerkingen of vragen, of bent u nieuwsgierig geworden naar ons? Kom gerust langs! Of klik hier voor contact.

 
 
Gemeente

Gemeente

De Duinzichtkerk is al meer dan tachtig jaar een vertrouwd adres in het groene Benoordenhout. Zo willen wij een plek zijn van inspiratie en ontmoeting, op zoek naar oude en nieuwe manieren van geloven. Voor iedereen die een gastvrij huis zoekt en met een open blik zich wil verdiepen in de belangrijke dingen van het leven.
 
NIEUWS ------------ NIEUWS ------------
 
Vakantie Vakantie
Ds. Jaap van de Meent is van 3-12 augustus 2020 afwezig. Hij is dan niet bereikbaar. Ds. Van de Meent zal in deze periode worden vervangen door ds. Peter Bakker (3-7 augustus) en ds. Geertje Zomer (9-12 augustus). In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba of met een van de ouderlingen van onze wijkgemeente.

Het kerkelijk bureau is in deze periode gesloten.
 
Opbrengst collecte vakantiebonnen

Opbrengst collecte vakantiebonnen
De Protestantse (wijk)diaconieën in Den Haag hebben dit jaar geld ingezameld om 400 kinderen van cliënten van de Voedselbank​, van 4 - 12 jaar, een vakantiebon te kunnen geven. De bon is van Intertoys, het te besteden bedrag is € 10. 

De collecte in de Duinzichtkerk heeft, voor zover nu bekend, ongeveer duizend euro opgehaald. Dat zijn honderd vakantiebonnen. Heel veel dank daarvoor!
 
lees meer »
 
Maatregelen voor bijwonen van diensten verruimd

Maatregelen voor bijwonen van diensten verruimd
Het kabinet heeft de coronamaatregelen met ingang van 1 juli verder versoepeld. Voor bijeenkomsten als kerkdiensten geldt nu een maximum aantal deelnemers van 100, zonder voorafgaande reservering, uiteraard met in achtneming van 1,5 meter. 

Na het advies dat wij over deze versoepelingen van onze PKN ontvingen, heeft het crisisteam een aantal besluiten genomen. 
 
lees meer »
 
Intrede ds. Ad van Nieuwpoort op 6 september

Intrede ds. Ad van Nieuwpoort op 6 september

Met groot genoegen kunnen we berichten dat ds. Ad van Nieuwpoort eind juli met zijn gezin verhuist naar de pastorie van de Duinzichtkerk. De datum van verhuizing is tevens datum van verbintenis. 

De intrededienst zal plaats vinden op zondag 6 september in de Duinzichtkerk. Een mooie start van het nieuwe kerkelijk seizoen.
 

lees meer »
 
Wezenzondag, 24 mei

Wezenzondag, 24 mei
Al ruim dertig jaar is het Hemelvaartsweekend het weekend waarin er het ene jaar gasten uit Duitsland naar Den Haag komen, en er het andere jaar twintig tot dertig mensen uit Den Haag op bezoek gaan naar de wijk Marienbrunn, in het zuiden van Leipzig. Dat gemeentecontact is al voor 'de Wende' opgezet vanuit de Vredeskapel en de Duinzichtkerk.
 
lees meer »
 
Online vieringen

Online vieringen
Onze vieringen kunnen elke zondag om 10.00 uur live worden gevolgd.

Klik hier voor een directe verbinding via Kerkomroep. Klik hier om de dienst live te volgen via YouTube

 
lees meer »
 
Maaltijd aan huis op Tweede Pinksterdag

Maaltijd aan huis op Tweede Pinksterdag
Bets en Yolande, die regelmatig voor de maaltijdgroep zulke heerlijke maaltijden bereiden, zullen op 1 juni, tweede Pinksterdag, een speciale maaltijd koken. Een grote verrassing in deze 'coronatijd'! Omdat wij niet naar de kerk kunnen komen, wordt het op een andere manier georganiseerd.
 
lees meer »
 
Klokgelui op Bevrijdingsdag

Klokgelui op Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag 5 mei luidden de klokken van de Duinzichtkerk van 12.00-12.15 uur. Hiermee sluiten we, samen met andere kerken in heel Nederland, het initiatief van de Klokken van hoop en troost af.
 

lees meer »
 
Een nieuwe paaskaars

Een nieuwe paaskaars
Op Paaszondag is de nieuwe Paaskaars ontstoken, het licht dat ons in alle diensten in onze Duinzichtkerk in het komend jaar zal begeleiden. Wat niet zichtbaar was voor degenen die de kerkdienst online bekeken of beluisterden, was een kort ritueel dat aan de uitzending voorafging.

Ds. Jaap van de Meent en de ouderling en de diaken van dienst hebben de kaars samen op de standaard geplaatst, met de woorden: 'Het was avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. De Heer is waarlijk opgestaan! 
Daarna is de Paaskaars ontstoken. 
 
Ds. Ad van Nieuwpoort aanvaardt beroep

Ds. Ad van Nieuwpoort aanvaardt beroep
Met grote vreugde maakt de kerkenraad bekend dat dr. A.G.L. van Nieuwpoort op 8 april het beroep, dat de gemeente op 21 maart op hem heeft uitgebracht, heeft aanvaard. 
 
lees meer »
 
Ds. Ad van Nieuwpoort beroepen

Ds. Ad van Nieuwpoort beroepen
De afgelopen week zijn er bij de scriba van de kerkenraad geen bezwaren binnen gekomen over de gevolgde procedure bij het beroepingswerk. Dit maakte de weg vrij om daadwerkelijk tot de beroeping van ds. Ad van Nieuwpoort over te gaan.

Zaterdagochtend zijn de voorzitter van de beroepingscommissie Anne-Helene Borgts en de voorzitter van de kerkenraad Jan Willem Thijs naar de gemeente Bloemendaal Overveen gereisd om de beroepingsbrief namens de kerkenraad persoonlijk te overhandigen. In een zeer hartelijke sfeer heeft ds. Ad van Nieuwpoort in het bijzijn van zijn vrouw en dochter deze brief in ontvangst genomen.