Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!

 
 
Volg de zondagsdienst Volg de zondagsdienst

 
Eerstvolgende uitzending:
Zondag 17 oktober 2021, 10.00 uur ds Steenbergen


 
 
Deze zondag Deze zondag
Het heeft iets weg van een sprookje: een moeder die haar kind aan de oever van een rivier te vondeling legt, een prinses, die het kind bij toeval vindt, om het uiteindelijk te adopteren en te laten opgroeien aan het hof. 
Maar sprookjesachtig is het allerminst. De context is die van een bittere geschiedenis.  
Van uitbuiting, onderdrukking en geweld. In het land waar de angst regeert en het onderlinge vertrouwen ontbreekt. Waar de menselijkheid ver te zoeken lijkt en kleinen het onderspit delven. 
Een oud verhaal, tot op vandaag actueel.
Maar in een systeem van onderdrukking blijkt het niet onmogelijk een perspectief op bevrijding open te houden. Dankzij mensen die zich niet voegen in dat systeem.  
In Exodus zijn het met name vrouwen.  In de lezing van komende zondag wijzen drie vrouwen de weg. Een verhaal als een parel. 
Met een verrassend plot dat ons bevraagt op onze vooroordelen en ons denken in stereotypen.

Ds Wilna Steenbergen
 
 
Duinzichtgesprek met Bas Heijne Duinzichtgesprek met Bas Heijne
 

Met dit citaat van Henry James eindigde tijdgeestfluisteraar Bas Heijne afgelopen zondag middag zijn inspirerende wervelwind in een volle Duinzichtkerk. 
 
Zonder verbeelding lopen we als samenleving vast. Maar kijk uit dat het geen inbeelding wordt! 
 
Kijk hier terug op een mooie zondagmiddag met een palet vol ideeën en kritische beschouwingen:  
 
 
Duinzichtgesprek met Niki Jacobs Duinzichtgesprek met Niki Jacobs
The ballad of Mauthausen, zondag 26 september in een volle Duinzichtkerk.

Een verbijsterend mooie middag was het met Niki Jacobs en haar vier fantastische muzikanten. We werden meegenomen door de afgronden van antisemistisme, haat en vernedering maar tegelijk ook opgetild door de lichtheid van het geschonken leven en de liefde.

Een onvergetelijk begin van de nieuwe serie Duinzichtgesprekken.

 
Bijbeltafel Bijbeltafel
Op donderdag 30 september beginnen we met een Bijbeltafel voor wie benieuwd is wat die aloude verhalen voor ons vandaag zouden kunnen betekenen. We lezen bekende en minder bekende bijbelverhalen en spreken met elkaar over waar die verhalen ons raken in het leven van alledag. Met ‘beginners’ bedoelen we mensen die niet zo vertrouwd zijn met de bijbel én mensen die het bijbelverhaal met nieuwe ogen willen lezen. We lezen deze verhalen in een vertaling die heel dicht tegen het Hebreeuws aanzit, om de eigen taal en metaforiek op het spoor te komen. Tegelijk gaat het ook om de ontmoeting rondom deze aloude teksten en om de vraag wat er gebeurt als je deze teksten anno 2021 leest.

De avonden beginnen om 20 uur en worden gehouden in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk. Opgave bij info@duinzichtkerk.nl

Data:
Donderdag  30 september
Donderdag 28 oktober
Donderdag 2 december

Toegang 25,00 euro voor drie avonden

 
 
The Great Books School

The Great Books School
De Nederlandse versie van The Great Books School gaat van start: met elkaar telkens één van de 100 belangrijkste boeken van de westerse cultuur lezen. Vanaf 12 oktober gaan we vijf dinsdagavonden De Toverberg van Thomas Mann lezen en bespreken. Voor elke avond moet een gedeelte van het boek vantevoren worden gelezen. Op de avond zelf zal er een aantal bladzijden uit dat gedeelte worden gekozen voor close reading. Zo hopen we in vijf avonden door het boek heen te kruipen. Op de laatste avond komt ene deskundige met ons meepraten en -denken over onze vragen en ideeën.
Tijdens de bijeenkomsten wordt gelezen uit de vertaling van Hans Driessen (2011), maar uiteraard mag ook het Duitse origineel gelezen worden. De data zijn:
  • Di 12 oktober om 20.00 uur
  • Di 26 oktober
  • Di 9 november
  • Di 23 November
  • Di 7 December
De kosten voor deze vijf avonden bedragen 25 euro.

U kunt zich helaas niet meer opgeven.
 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 
Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op:

Woensdag 27 oktober om 14 uur

woensdag 3 november om 20 uur

woensdag 17 november om 14 uur

Wilt u Meelezen bijwonen, dan kan dat weer. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83