Welkom

Welkom
Welkom op de nieuwe website van de Duinzichtkerk. U vindt hier alles over onze geloofsgemeenschap, wie we zijn en wat we doen. Heeft u na het lezen opmerkingen of vragen, of bent u nieuwsgierig geworden naar ons? Kom gerust langs! Of klik hier voor contact.

 
 
Gemeente

Gemeente

De Duinzichtkerk is al meer dan tachtig jaar een vertrouwd adres in het groene Benoordenhout. Zo willen wij een plek zijn van inspiratie en ontmoeting, op zoek naar oude en nieuwe manieren van geloven. Voor iedereen die een gastvrij huis zoekt en met een open blik zich wil verdiepen in de belangrijke dingen van het leven.
 
NIEUWS ------------ NIEUWS ------------
 
Kerkdiensten via internet op Palmzondag en Paaszondag

Kerkdiensten via internet op Palmzondag en Paaszondag
Na twee zondagen zonder kerkdienst in de Duinzichtkerk is besloten de diensten als volgt te hervatten: oPalmzondag (5 april) en op Paaszondag (12 april) wordt er een viering gehouden met een beperkte groep aanwezigen: predikant, ouderling, diaken, organist, koster en wellicht een paar zangers om de te zingen liederen te versterken.

Op Palmzondag is ds. Erwin de Fouw voorganger. Ds. Jaap van de Meent gaat voor op Paaszondag. 

De viering kan die zondag om 10.00 uur rechtstreeks worden meegevierd. Klik hier voor een directe verbinding. Enkele minuten voordat de dienst begint zijn beelden van de kerk te zien.

Over de vieringen na Paaszondag wordt nog nader besloten. Bericht hierover volgt. 

 
lees meer »
 
Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus

Bericht van de kerkenraad: alle activiteiten t/m 1 juni 2020 afgelast 

 

Alle activiteiten (zoals bijeenkomsten, kringen, maaltijden, koffie met de koster en alle Onder de Toren-activiteiten) zijn tot 1 juni 2020 afgelast.


Wilt u contact met ons opnemen, dan vindt u in ons tijdschrift ‘Onderweg’ en op onze website de contactgegevens van de kerkmedewerkers. 

Over de vieringen en andere activiteiten ná 1 juni zal nader besloten worden. We zullen u daarvan op de hoogte stellen.  

 
Blijf onze collectedoelen steunen!

Blijf onze collectedoelen steunen!
Ook vanuit huis kunt u onze collectedoelen steunen, zodat het diaconaal en kerkelijk werk door kan gaan.

De collectedoelen voor zondag 29 maart zijn zijn:
  1. Kerk in Actie: Straatmeisjes Ghana (werelddiaconaat)
  2. Eigen wijkgemeente
  3. Extra collecte voor vluchtelingen: project Borderline Lesvos

De wijkdiaconie verdubbelt de bijdragen ten behoeve van Kerk-in-Actie.

De Diaconie Den Haag verdubbelt de bijdragen ten behoeve van project Borderline Lesvos.

U kunt uw financiële bijdrage o.v.v. het doel overmaken op NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Ook is het mogelijk om te geven via de GIVT-app.
 
Ds. Ad van Nieuwpoort beroepen

Ds. Ad van Nieuwpoort beroepen
De afgelopen week zijn er bij de scriba van de kerkenraad geen bezwaren binnen gekomen over de gevolgde procedure bij het beroepingswerk. Dit maakte de weg vrij om daadwerkelijk tot de beroeping van ds. Ad van Nieuwpoort over te gaan.

Zaterdagochtend zijn de voorzitter van de beroepingscommissie Anne-Helene Borgts en de voorzitter van de kerkenraad Jan Willem Thijs naar de gemeente Bloemendaal Overveen gereisd om de beroepingsbrief namens de kerkenraad persoonlijk te overhandigen. In een zeer hartelijke sfeer heeft ds. Ad van Nieuwpoort in het bijzijn van zijn vrouw en dochter deze brief in ontvangst genomen.
 
De klokken luiden

De klokken luiden

Op woensdag 1 april zullen van 19.00 tot 19.15 uur de klokken worden geluid. 

Met deze ‘klokken van hoop en troost’, die in heel Nederland zullen klinken, willen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 
Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar
Wij respecteren het advies van de overheid om geen huisbezoeken af te leggen, waarbij we een uitzondering maken voor mensen die stervende zijn. Tegelijkertijd willen we niet dat mensen uit onze gemeente vereenzamen of gebrek krijgen aan eten, drinken en andere levensbehoeften.

Daarom vragen wij u: let goed op elkaar. En weet dat uw pastorale ouderlingen voor u klaarstaan. Schroom niet om hen te bellen!
 
lees meer »
 
Wijkvereniging: we helpen elkaar

Wijkvereniging: we helpen elkaar
De Wijkvereniging Benoordenhout heeft een prachtig initiatief gestart om in deze tijden van quarantaine mensen met elkaar te verbinden. U heeft hierover ook een flyer ontvangen. De Duinzichtkerk steunt deze actie van harte.

Wilt u hulp bieden of heeft u hulp nodig? Stuur dan een mail naar . U kunt ook bellen naar 070 324 03 07 of 06 20 38 47 48. Meer informatie vindt u op de website van de wijkvereniging.
 
Over vasten

Over vasten
‘Veertig dagen geen druppel’, ‘buy nothing new’, ‘veertig dagen geen vlees’; de veertigdagentijd is voor veel mensen aanleiding om te vasten. Wat zit daar nu eigenlijk achter? 

Lees er meer over in de meditatie van Chris van Wieren.
 
Maaltijdgroep

Maaltijdgroep
In juni en juli is er weer een maandelijkse maaltijdgroep (uiteraard onder voorbehoud). Er wordt heerlijk gekookt! 

Graag opgeven bij Anna Sas of bij Margreet van Sytzama. Of schijf je in op de lijst op de tafel onder de toren. Inloop vanaf 18.00 uur. We gaan om 18.30 aan tafel. Kosten € 4,50.

8 juni - 18:00 uur
6 juli - 18:00 uur

 
lees meer »