Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!

 
 
Volg de zondagsdienst Volg de zondagsdienst

 
Eerstvolgende uitzending:
Zondag 1 augustus 2021, 10.00 uur ds IJ. Akkerman 
 
Deze zondag Deze zondag


Water, water en nog eens water … Het houdt maar niet op!

De hemelsluizen staan open en beroeren de aarde en die lijkt er beroerder aan toe dan ooit.
Lijkt … want we hoeven maar terug te gaan naar Noach en wat te denken van 1953 in ons eigen land.

Als de Schriften opengaan wordt ons verkondigd dat het mogelijk is en noodzakelijk om de natuur in cultuur te brengen. Daartoe sluit de Ene een verbond met als teken de regenboog en realiseren wij deltawerken aan zee en overloopgebieden langs de rivieren. Dat biedt bescherming en redding tegen en van die oerkracht, die zomaar onze leefgrond tot een doodsgebied kan maken.

In het Evangelie komende zondag uit Johannes 6: 16-21 treedt Jezus het water met voeten en ook de profeet Jesaja 43: 1-13 schrikt niet terug om de wateren tot de orde te roepen. Goed om hierbij te bedenken, dat wat zij verhalen ‘theologie’ is! Dus geen feitenrelaas, noch natuurkundige realiteit, maar belofte voor de toekomst. Natuurlijk moet dan onderzocht worden hoe het zo heeft kunnen komen, maar vooral ons de vraag stellen: “Hoe nu verder?”.

ds IJjo Akkerman

 
Duinzichtgesprekken

Duinzichtgesprekken

Duinzichtgesprek met Niki Jacobs

In de nieuwe serie Duinzichtgesprekken gaat op 26 september predikant Ad van Nieuwpoort in gesprek met zangeres Niki Jacobs ter inleiding op de unieke uitvoering van de Mauthausen cyclus.

Niki Jacobs zingt al meer dan twintig jaar in het Jiddisch voor een groot publiek over de hele wereld. Zij wordt internationaal gezien als een van de beste vertolkers van het Europese Jiddische lied. Haar missie begon meer dan twintig jaar geleden vanuit de wens om het Jiddisch dat vroeger in onze straten klonk weer te laten klinken in de Nederlandse theaters en natuurlijk vér daarbuiten.

Het gesprek vormt de inleiding tot de uitvoering van Theodorakis’ beroemde Mauthausen cyclus . Theodorakis’ Mauthausen herschapen. Om tot grote schoonheid te komen, hoef je niemand te behagen.

lees meer »
 
Duinzichtgesprekken

Duinzichtgesprekken

Terug naar de tekentafel met Bas Heijne

Op zondag 10 oktober gaat Ad van Nieuwpoort in de serie ‘Duinzichtgesprekken’ in gesprek met schrijver en TV-maker Bas Heijne over wat de coronacrisis ons heeft geleerd. Wat is de staat van ons land na alles wat in de afgelopen tijd aan het licht is gekomen? Wat moet er dringend geagendeerd worden voor de komende tijd en wat is daarvoor nodig? Het gesprek wordt omlijst door live-muziek en wordt afgesloten met een meet&greet.

lees meer »
 
Onderweg in 2021 Onderweg in 2021
KERKBLAD ONDERWEG; UW BIJDRAGE 2021

Ook het van vorm fraaie ONDERWEG, dat dit jaar acht keer verschijnt, kan niet zonder financiële dekking. Het met foto’s en plaatjes verrijkte kerkblad wordt verspreid onder ingeschreven leden van de wijkgemeente Archipel/Benoordenhout, tevens andere belangstellenden, en is een belangrijke bron van informatie met betrekking tot de Duinzichtkerk, haar vele activiteiten en acties. Zoals de agenda, relevante contactgegevens, gemeenteberichten, ingezonden mededelingen, publicaties, interviews, verslagen, het preek- en collecterooster, etc.

De kosten van ONDERWEG belopen een hoger bedrag dan door lezers jaarlijks bijeen wordt gebracht, helaas een permanent tekort. Hoewel hierin wordt voorzien door de Beheersstichting van de Duinzichtkerk zou het fijn zijn als ONDERWEG kostendekkend kan worden.

Lees verder over hoe u uw bijdrage kunt overmaken.
lees meer »
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 
Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

Meelezen op woensdag is op zomervakantie. De eerstvolgende meelezen is op:

18 augustus om 20 uur

25 augustus om 14 uur

8 september om 20 uur

Wilt u Meelezen bijwonen, dan kan dat weer. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83