Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg Meelezen Volg Meelezen
 
                                   
Eerst volgende uitzending, woensdag 6 december 2023, 14.00 uur, Meelezen met Ad van NieuwpoortWat fijn dat u online meekijkt. Met veel aandacht en zorg maken wij de zondagse dienst. Wilt u hieraan bijdrage? klik hier
 
Kerstfeest in de Duinzichtkerk

Kerstfeest in de Duinzichtkerk
 
Deze Zondag

Deze Zondag
Advent

‘Verbinding is alleen mogelijk wanneer het gepaard gaat met zelfkritiek, anders dreigt het een leeg begrip te worden.’ Zo schrijft Bas Heijne in zijn recentelijk verschenen essay bij de heruitgave van George Orwells ‘Over nationalisme’. En daarmee legt hij de vinger op de zere plek van de situatie waarin wij op dit moment terechtgekomen zijn. Want wat staat ons te doen als het visioen van medemenselijkheid lijkt te verdampen? Als we het verhaal van bevrijding kwijt zijn en verweesd onze onderbuik achternalopen? Als de hoop en de verwachting enkel gebaseerd wordt op wat ik voor mijzelf belangrijk vind? Misschien moeten we om te beginnen maar eens naar onszelf kijken. Wat zien we als we eens kritisch in de spiegel kijken?
 
lees meer »
 
Gezamenlijke maaltijd Gezamenlijke maaltijd
Kerstdiner
Op maandag 11 december organiseert de wijkdiaconie een gezamenlijke maaltijd die in het teken staat van het kerstdiner. U bent van harte uitgenodigd!
Inschrijven kan via de lijst onder de Toren of via diaconie@duinzichtkerk.nl
 
Kinderkerstkoor 2023

Kinderkerstkoor 2023
 
Terugblik Duinzichtgesprek Ron Fresen Terugblik Duinzichtgesprek Ron Fresen
            

Op zondag 12 november sprak Ad van Nieuwpoort met Ron Fresen in de serie Duinzichtgesprekken. Een inkijkje in de wereld van de politieke journalistiek en duiding van het politieke klimaat in Nederland in aanloop naar de verkiezingen op 22 november. Kijk hier het Duinzichtgesprek terug.

Het huidige politieke landschap en de verkiezingen van 22 november 2023.

12 november 2023, Ad van Nieuwpoort in gesprek met Ron Fresen,oud politiek verslaggever van het NOS Journaal.Op een zowaar droge zondag beleefde een opnieuw goed gevulde kerk een boeiend gesprek van Ad met Ron Fresen.

lees meer »
 
Terugblik Bart Chabot in Duinzichtgesprekken

Terugblik Bart Chabot in Duinzichtgesprekken
Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Bart Chabot, zondag 29 oktober 2023 in de Duinzichtkerk

   Bart Chabot is schrijver, dichter, wijkgenoot en zelfs Benoordenhouter want hier geboren en getogen. En bovenal een hoogst geanimeerd en geestig spreker. Het kost wel energie om zijn spraakwaterval te volgen. Maar moeite wordt beloond. Het gesprek valt niet in een verslag samen te vatten. Kijkt u hier het op Youtube. Toch een poging om er enkele punten uit te halen.

 
lees meer »
 
In de Media

In de Media
Nieuw boek 'Jezus, waarom?' 

Kijk hier het interview bij OP1 terug, bij minuut 36.54

God, de Bijbel en Jezus. Het zijn eeuwenoude raadsels, maar waar komen ze vandaan? En waarom zijn de verhalen ook in deze tijd waardevol? Voor zijn nieuwe boek ‘Jezus, waarom?’ dook Bas Ragas samen met predikant Ad van Nieuwpoort de bijbel in, op zoek naar antwoorden. De schrijver, die het resultaat omschrijft als een soort bijbel voor dummies, vertelt vanavond samen met Van Nieuwpoort over het boek.

Lees hier het interview over het boek Jezus, waarom? in het Nederlands Dagblad zaterdag 21 oktober 2023.
 
Terugblik Duinzichtgesprek met Renée Jones - Bos

Terugblik Duinzichtgesprek met Renée Jones - Bos
Kijk hier het Duinzichtgesprek terug
Terugblik op het Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Renée Jones-Bos over de nieuwe wereldorde,  zondag 17 september 2023 in de Duinzichtkerk

   Renée Jones heeft bij Buitenlandse zaken gewerkt en is o.m. Secretaris-Generaal bij dit ministerie, ambassadeur in Washington en Moskou geweest, en daarmee bij uitstek gesprekspartner om over de nieuwe wereldorde van gedachten te wisselen. Hoe zij deze tijd, na de inval van de Russen in Oekraïne,  beleeft, is de eerste vraag.
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Rabbijn Soetendorp

Terugblik Duinzichtgesprek Rabbijn Soetendorp

Verslag van het gesprek van Ad van Nieuwpoort met rabbijn Soetendorp, 11 juni 2023 Duinzichtkerk,  met vooraf en in de pauze prettige pianomuziek van Koen van der Linden.

Verhaal van hoop

   Gevraagd naar wat Soetendorp heeft gevormd, vertelt hij zijn levensverhaal dat in 1943 begon; hij was toen drie maanden oud. Bij een razzia vond de SS het gezin. Een SS-er boog zich over de wieg, keek het kind in de ogen, werd ontroerd en gaf met een smoes – om zich groot te houden jegens zijn kompanen – uitstel: we komen jullie morgen halen. Zo kon de jonge Soetendorp gered en ondergebracht worden bij een gezin in Velp, waar hij de oorlog overleefde.

   Dit is een van de hoogst persoonlijke, pastorale verhalen in zijn  recente boek Levenslessen van een rabbijn.

lees meer »
 
Terugblik Bar/Bat Mitswa Terugblik Bar/Bat Mitswa

Zondag 2 juli gingen twee groep 8 kinderen voor in de Bar/ Bat mitswa dienst in de Duinzichtkerk. Deze dienst markeert de overgang van kinderkring naar tienergroep. Met hun favoriete bijbelverhaal voorgelezen op de kanzel, een gesprek met de voorganger Ad van Nieuwpoort en lieve woorden van ouders, om vervolgens onder het grote doek verwelkomt te worden bij de tieners. Troubadour Jan van Til zong de liedjes er bij. En op het plein lieten de twee hun witte duiven vliegen en kregen iedereen de zegen. Na de zomer komen deze twee bij de Bijbel met Friet in de tienergroep. Maar eerst.... vakantie! 

 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat.

Eerstvolgende Meelezen: 
Woensdag 6 december, 14 uur


Lukas 1: 26 – 45


26)       In de zesde maand (zie vs 25)
            werd de engel Gabriël gezonden van God
            naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret,
27)       tot een meisje die ondertrouwd was (Jes. 7:14)
met een man genaamd Jozef uit het huis van David,
en de naam van het meisje was Maria.
28)       En tot haar binnengekomen zei hij:
                        Verheug je, begenadigde, (vgl. Zach 9,9)
                        de Heer is met je!
29)       Dat Woord schokte haar
            en ze overlegde wat dit voor een begroeting mocht zijn.
30)       En de engel zei tot haar:
                        Vrees niet, Maria,
                        want je hebt genade gevonden bij God;
31)                   En zie!
                        Jij zult in jouw schoot (buik) ontvangen
                        jij zult een zoon baren
                        en jij zult zijn naam roepen: Jezus!
32)                   Deze zal groot zijn
                        en zal zoon van de Allerhoogste geroepen worden.
                        En de Here God, zal hem geven
                        de troon van zijn vader David
33)                   En hij zal koning zijn over het huis van Jakob
                        tot in eeuwigheid
                        en aan zijn koningschap zal geen einde zijn.
34)       Maria nu zei tot de engel:
                        Hoe zal dit zijn
                        daar ik geen man beken?
35)       De engel antwoordde en zei tot haar:
                        De heilige Geest zal jou overkomen
                        en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen.
                        Daarom zal het verwekte, het heilige
geroepen worden:
                        zoon van God!
36)                   En zie!
                        Elisabet, jouw verwante,
                        ook zij heeft ontvangen
                        een zoon in haar ouderdom
                        en deze maand is de zesde voor haar,
                        die geroepen werd: onvruchtbaar!
37)                   Want geen woord dat van God komt,
                        zal krachteloos zijn.
38)       En Maria zei:
                        Zie, de dienares van de Heer; (zie 2,29: met Simeon: Joël 3,2)
                        mij geschiede naar uw woord.
            En de engel ging van haar heen.
39)       Maria stond op, in die dagen,
            zij haastte zich te gaan de bergen in,
            naar een stad in Juda.
40)       Zij ging het huis van Zacharias binnen
            en begroette Elisabet.
41)       En het geschiedde
            toen Elisabet de groet van Maria hoorde:
            het kind sprong op in haar schoot
            en vervuld werd Elisabet van heilige Geestesadem.
42)       Zij slaakte met luide kreet en zei:
                        Gezegend jij onder de vrouwen,
                        gezegend de vrucht van jouw schoot!
43)                  Waaraan dank ik dit
                        dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
44)                  Want zie, toen het geschiedde
                        dat de stem van jouw begroeting in mijn oren klonk,
                        toen sprong het kind op in mijn schoot, van vreugde.
45)                  Welgelukzalig zij die erop vertrouwt
                        dat de woorden in vervulling zullen gaan
                        die tot haar gesproken zijn vanwege de Heer.
                       
           

 

lees meer »
 
Bijbeltafel 2023

Bijbeltafel 2023
Bijbeltafel

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdagen 7 september, 5 oktober en 2 november 2023, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

De grootte van de groep is beperkt, meldt u snel aan tot uiterlijk medio augustus bij info@duinzichtkerk.nl 
 
The Great Books School

The Great Books School
Op de laatste avond van de Great Book School serie over Joseph Roth ging Mirjam Elbers op dinsdag 15 november om 20.00 uur in de grote kerkzaal van de Duinzichtkerk in gesprek met vertaalster Els Snick als afronding van deze derde reeks GBS, waarin het boek Radetzkymars van Joseph Roth centraal staat.
Kijk hier de lezing terug
lees meer »
 
Credo voor Beginners 2024

Credo voor Beginners 2024
Credo voor beginners

Over wie hebben wij het als we het over ‘God’ hebben? Is geloven hetzelfde als vertrouwen? Is bijbels gesproken de schepping hetzelfde als de natuur en is Jezus iemand uit het verleden? Al dit soort vragen en vele anderen komen aan de orde in de zesdelige cursus ‘Credo voor beginners’. Een cursus onder leiding van Ad van Nieuwpoort bedoeld voor mensen die meer willen weten over de grondslagen van het christelijk geloof. Én voor wie overweegt om belijdenis te gaan doen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis en bijbelse fragmenten proberen we op het spoor te komen van een eeuwenlange kerkelijke traditie om vervolgens met elkaar te spreken over wat dit voor vandaag zou kunnen betekenen. De cursus wordt afgesloten met een kloosterweekend.

Een nieuwe cursus Credo is voorzien in 2024 op 30 januari (1), 13 februari (2), 27 februari (3), 16 en 17 maart (kloosterweekend), 26 maart (4), 16 april (5), 7 mei (6) en Belijdenis met Pinksteren (19 mei)

Heeft u intresse neem dan contact op met onze predikant Ad van Nieuwpoort via info@duinzichtkerk.nl