Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg de Zondagdienst Volg de Zondagdienst
 
 
Eerst volgende uitzending, zondag 24 augustus 2022, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort

 
Deze Zondag Deze Zondag
Geloof

Vorige week ging het over roeping, op deze zondag gaat het over wat het betekent om te geloven te midden van de realiteit zoals die is. In twee verhalen waarin het water ( de zee) zich van zijn bedreigende kant laat zien horen we over Gods overmacht tegenover de krachten van de chaos.  Eerst lezen we Jona 1 en een deel uit 2, waarna we de rest van het verhaal van Jona’s redding samen bezingen in de woorden van lied 155. Het evangelie klinkt op uit Lucas 8: 22- 25. Er is een bepaalde samenhang tussen deze verhalen, maar bovenal verkondigen beide verhalen ons dat alleen  God een woord spreekt, dat zo diep gaat, dat het de zee stilt en de zee, de dood zijn overmacht ontneemt. Lucas laat ons zien dat Jezus dat woord, dat tegelijkertijd daad is, met gezag op zich neemt. En ons wordt geloof gevraagd. Een waagstuk.

Ik hoop u zondag te ontmoeten!

Ds. Erwin de Fouw, bijstand in het pastoraat in de Duinzichtkerk
 
Gemeentezondag

Gemeentezondag
Zondag 11 september 2022 is het gemeentezondag in de Duinzichtkerk. In een feestelijke dienst vindt de wisseling in de kerkenraad plaats en wordt er om 12.00 uur op het kerkplein geluncht.

Aanmelden voor de lunch kan via info@duinzichtkerk.nl
 
 
Zomer Editie Wat te kijken?

Zomer Editie Wat te kijken?
Tijdens de zomerperiode heeft u de tijd om bij te lezen, te kijken en te kletsen. 

Iedere week, op vrijdag, schrijft onze predikant Ad van Nieuwpoort een Deze Zondag. Een opmaat naar de verkondiging op zondag. De lezing vertaalt naar de actualiteit van de dag en ons dagelijkse leven. Deze Zondag verschijnt ook in de wekelijkse digitale Nieuwsbrief. Een recente selectie van Deze Zondag vindt u hier. Om de zomer in te gaan de meest recente Deze Zondag over de eendimensionaliteit van ons huidige bestaan en hoe Handelingen 9 van ons toch medemensen kan maken. Kijk hier de verkondiging terug. Op zondag 21 augustus zal ds Ad van Nieuwpoort het vervolg van Handelingen 9 ter hand nemen. 

In de afgelopen maanden is de reeks Duinzichtgesprekken opgestart. Een indrukwekkende en inspirerende reeks gesprekken over politiek, economie, actualiteit, literatuur en muziek. Heeft u een Duinzichtgesprek gemist? kijkt u ze hier nog eens na.....

Duinzichtgesprek met Niki Jacobs. klik hier
Duinzichtgesprek met Bas Heine. klik hier
Duinzichtgesprek met Diederik Gommers. klik hier
Duinzichtgesprek met Freek de Jonge. klik hier
Duinzichtgesprek met Jaap de Hoop Scheffer. klik hier
Duinzichtgesprek met Pien van der Hoeven. klik hier
Gesprek De Zinnen Rob van Wijk. klik hier

Of kiest u een Tegengif aflevering? Het volledige overzicht vindt u hier

Bent u nieuwsgierig geworden naar de digitale Nieuwsbrief. Schrijf u in: klik hier

Een inkijkje bij de Duinzichtkerk vindt u in ons kerkblad Onderweg. De meest recente edities vindt u hier
 
 
Zomer Editie Great Books School

Zomer Editie Great Books School
‘Great Books’ in de zomer

We kijken terug op een mooi eerste seizoen van de Great Books School, met het samen lezen en bespreken van De Toverberg van Thomas Mann en De Broers Karamazov van Fjodor Dostojevski. In het najaar plannen we weer een echte ‘klassieker’, maar ook de zomertijd leent zich natuurlijk bij uitstek voor lezen. Hierbij desgevraagd een aantal tips voor ‘behapbare’ klassiekers:
 1. Karel Čapek, Oorlog met de Salamanders (1936). Briljante roman van de Tjechische schrijver Čapek waarin hij verkent hoe het zou zijn als de wereld langzaam zou worden overgenomen door functionele dieren (salamanders) die alles zo efficiënt mogelijk uitvoeren, maar cultuur noch geweten hebben. Ιn 1936 had de schrijver fascisme en communisme op het oog, maar de roman is nog altijd zeer actueel.
 2. Joseph Roth, Vlucht zonder einde (Flucht ohne Ende, 1927). Deze Oostenrijkse schrijver werd geboren in wat we nu Oekraïne zouden noemen, nabij Lviv/Lemberg. Thema is de ondergang van het Habsburgse Rijk na WOI. De nieuwe Nederlandse vertaling van Elly Schippers uit 2014 wordt voorafgegaan door een mooi voorwoord van Arnon Grunberg.
 3. Louis Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid (1900), waarin op psychologisch sterke wijze de achter- en binnenkant van de vrouwenemancipatie wordt belicht. Vol prachtige schilderingen van Rome en Nice.
 4. E.M Forster, Howards End (1910). Deze tijdgenoot van Couperus heeft dezelfde psychologische verfijning maar verweeft meer expliciet maatschappelijke thema’s in zijn boeken, zoals de sociale kwestie. Het uiterst actuele motto van dit boek is: “Only connect”.
Wie liever iets ‘hedendaags’ wil lezen (en non-fictie):
 1. Michael Sandel, De tirannie van verdienste (The Tyranny of Merit, 2020) over de grenzen van de in onze maatschappij zo eindeloos nagestreefde en beleden ‘meritocratie’, geschreven door bejubeld Harvard-filosoof Michael Sandel (schrijver van o.a. Niet alles is te koop en Rechtvaardigheid). Zeer de moeite waard!
 2. Holger Gzella, De eerste wereldtaal: de geschiedenis van het Aramees (2017). In tegenstelling tot het Hebreeuws ontwikkelde het Aramees zich tot dé lingua franca van het oude nabije oosten. Het was dé ambtenarentaal, de overheidstaal, lang voordat het Grieks dat was, of het Latijn dat (later) werd. Zeer boeiende kost.
Mirjam Elbers
 
Zomer Editie Themabijeenkomsten

Zomer Editie Themabijeenkomsten
Sinds het najaar van 2021 is er elke derde dinsdag van de maand van 14.00 – 15.30 uur een gespreksbijeenkomst in de kapel van de Duinzichtkerk of op het kerkplein. We gaan dan met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen die in ruime zin te maken hebben met geloof en samenleving. Dat gebeurt op laagdrempelige wijze, met een korte inleiding en ruime gelegenheid voor gesprek.

Graag kijk ik kort terug op twee van deze bijeenkomsten en blik ik ook alvast vooruit, zodat u hopelijk benieuwd wordt naar een nieuwe reeks ‘derde dinsdagen’. Noteert u alvast 20 september, 18 oktober en 15 november in uw agenda? U bent dan van weer harte welkom!

Terugblik
Op dinsdag 17 mei toog een groepje van ongeveer 15 mensen vanuit de Duinzichtkerk naar landgoed Clingendael voor een wandeling onder leiding van de heer Bram van der Weel. Het werd een prachtige middag, niet alleen door de schoonheid van het park, waarvan wij uiteraard maar een beperkt deel konden zien, maar vooral door alles wat Bram van der Weel ons erover vertelde. Twee dingen zal ik hier aanhalen. Ten eerste is er een link tussen de Duinzichtkerk en de omgeving van het park van Clingendael. Dat wil zeggen: de grond voor onze kerk werd ter beschikking gesteld door de heer Martinus Zanen, die de bouw van een groot deel van de wijk Benoordenhout mogelijk maakte door grond uit te geven met zijn ‘Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Laan van Meerdervoort’. Het bosje van Zanen is naar hem vernoemd en daar staat tot zijn nagedachtenis ook de stenen bank die door architect Co Brandes is ontworpen en door beeldhouwer Toon Dupuis is uitgevoerd. Mijnheer Zanen schonk onze gemeente de grond voor de bouw van de Duinzichtkerk. Bram van der Weel vertelde hierover met smaak de volgende anekdote. Toen de eerste dienst werd gehouden in de kerk, was er ook een vaas nodig om de bloemen in te zetten die op de tafel van het liturgisch centrum konden worden gezet. Tja, die was er niet en daarom bood mijnheer Zanen een zilveren vaas uit zijn eigen huis aan. Met de bedoeling deze uit te lenen tot eigen een vaas werd aangeschaft. Aan vazen geen gebrek in onze kerk en ook deze zilveren vaas is nog steeds in het bezit van onze gemeente. Hij werd nooit teruggeven! Hoe dan ook een mooi aandenken aan deze in meerdere opzichten gulle gever…

Maar wat het meeste indruk maakte in wat Bram van der Weel vertelde over de geschiedenis van het landgoed is toch wel zijn verhaal over wat er gebeurd is in het kleine gebouw tegenover het voormalige koetshuis van Clingendael. Huis Clingendael werd in de Tweede Wereldoorlog bewoond door de door de Duitsers aangestelde Rijkscommissaris  Arthur Seyss-Inquart. Op 14 mei 1942 werden in zijn bijzijn twee Nederlandse verzetsmensen ,Han Jordaan en Pim Boellaard, verhoord door Heinrich Himmler en Johann Rauter zelf, twee welbekende hoge nazi’s die verantwoordelijk zijn voor onvoorstelbare oorlogsmisdaden. Jordaan kwam om in Mauthausen en Boellaard overleefde Natzweiler en Dachau. Het monument, maar indrukwekkend. Gaat u er zeker eens kijken. Toen wij er kwamen, waren er kort tevoren bloemen neergelegd. Een ontroerende geste.

Het monument op landgoed Clingendael dat herinnert aan het naziverhoor van Jordaan en Boellaard.
Op 21 juni luisterden we samen naar gedichten, liederen en andere betekenisvolle teksten die de deelnemers - een kleine groep, dit keer - hadden meegenomen. Een van hen kon zelfs enkel gedichten uit het hoofd voordragen, wat de woorden een bijzonder zeggingskracht gaf. Duidelijk werd ook, dat een eenvoudig liedje als Don’t worry, be happy’ grote waarde kan hebben. Voor een van de aanwezigen blijven deze woorden en melodie tot op de dag van vandaag van grote waarde, sinds ze haar door een moeilijke periode van revalidatie na een coma heen hadden geholpen.

Vooruitblik:
19 juli Leven in vertrouwen, zijn we dat verleerd? Hoe kan het geloof helpen?
Wereldwijd, maar zeker in Nederland groeit het wantrouwen in de democratie, in de politiek en instituties. Hoe kan het geloof ons helpen te leven vanuit vertrouwen?
In augustus is er tijdens mijn vakantie geen bijeenkomst op de derde dinsdag van de maand. Maar vanaf september weer wel. Dan zal ik veel van de bijeenkomsten samen met gemeenteleden vormgeven. Samen met Jenny Gierveld, emeritus hoogleraar Sociologie en Sociale Gerontologie aan de VU in Amsterdam, die nog steeds onderzoek doet en onze overheid regering adviseert op het gebied van eenzaamheid, zal ik een aantal maatschappelijke kwesties aan de orde stellen. Steeds zal ik vanuit een theologische invalshoek de middag beginnen, waarna professor Gierveld het thema vanuit haar onderzoekservaring zal uitdiepen. Daarna gaan we er uiteraard samen met u over in gesprek. De exacte onderwerpen worden nog bekend gemaakt, maar globaal komen aan de orde:
 • de toegenomen tweedeling in onze maatschappij die grote gevolgen heeft voor ontwikkelingskansen, geestelijke en lichamelijke gezondheid, kwaliteit van leven, gezondheid en levensverwachting
 • de polarisatie in de samenleving, tussen mensen, groepen en opvattingen
 • een vooruitblik naar de Nederlandse bevolking in 2050: drukker, diverser en dubbel zo grijs…
 • ethische onderwerpen zoals voltooid ervaren leven en de daarbij regelmatig opkomende euthanasiewensen en de ethische implicaties van de almaar toenemende mogelijkheden op medisch gebied, zoals genetisch onderzoek en voortplanting via IVF
Een bijeenkomst wil ik alvast specifiek onder uw aandacht brengen, zodat u zich daarop al kunt verheugen. Op 15 november zal de heer Paul Prakken u dia’s laten zien van de ‘Torenbouw van Babel’ geschilderd door Pieter Bruegel de Oude. Paul Prakken zal u van alles wetenswaardigs vertellen over dit bijzondere Bijbelse thema, dat Bruegel op verschillende doeken en steeds anders verbeeldde. Een aanrader, want Paul Prakken is een uitstekend verteller die zijn kunstkennis op een zeer toegankelijke manier met ons wil delen!

Erwin de Fouw

Op Zomerstek vindt u veel meer ideeen voor activiteiten deze zomer in Den Haag en omgeving. Bekijk hier de folder of ga naar de website van ZomerStek.
 
 
Zomer Editie Wist u dat?

Zomer Editie Wist u dat?
 • Er ook tijdens de zomer iedere zondag een dienst is. Deze begint om 10.00 uur.
 • En dat deze live worden uitgezonden op Youtube en Kerkomroep
 • Maar als dat even niet uitkomt, de diensten op een later tijdstip zijn terug te kijken op Youtube
 • Blijf ook op de hoogte via de wekelijkse nieuwsbrief
 • De Tabernakel het hele jaar op het plein staat,
 • En dat u altijd een kaarsje mag komen aansteken,
 • Of gewoon even zitten in de tent.
 • Iedere donderdagochtend om 10.00 uur er koffie met de koster wordt gedronken
 • Bij mooi weer dit gezellig op het kerkplein is
 • Voor de kinderen, tieners en de wat oudere tieners organiseren wij:
 • Elke zondagsdienst de kinderkring t/m 12 jaar, en creche voor de allerkleinsten
 • Voor de tieners is er maandelijks Bijbel met Friet (12-16 jr) of de Juniortafel (16-18 jr)
 • Je kan gewoon een keertje aanhaken, kijk op de agenda van de website of mail info@duinzichtkerk.nl
 • In het najaar weer een Bijbeltafel met Ad van Nieuwpoort start
 • Inschrijven kan nu al via info@duinzichtkerk.nl
 • en u hoeft geen lid van de kerk te zijn om toch mee te doen
 • Ook bij de Great Books School wordt al hard nagedacht over een nieuw boek om gezamenlijk te lezen
 • u leest hier meer over op onze website
 • zondag 10 september is de feestelijke gemeentezondag 
 • wij u dan graag met zonnig gebruinde hoofden in onze kerkzaal ontmoeten

 
 
Terugblik 12 jaar moment

Terugblik 12 jaar moment

Op zondag 3 juli 2022 beklommen vier tieners dapper de kansel om hun favoriete bijbelverhaal voor te lezen aan de gemeente. De Duinzichtkerk leent deze traditie uit de Synagoge waar 12 jarige hun Bar/Bat Mitswa vieren. In de Duinzichtkerk vieren wij dit met de groep 8 kinderen die na de zomer de overstap maken naar de middelbare school. Maar ook de overstap binnen de Duinzichtkerk van de kinderkring naar de Bijbel met Friet tienergroep. Een warm welkom aan Carijn, Claartje, Christiaan en David.
Een feestelijke dienst met prachtige zang en witte duiven op het plein. Kijk de dienst hier terug
 

 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Wegens verbouwwerkzaamheden kan het meelezen op woensdag 17 augustus geen doorgang vinden.
De eerst volgende meelezen is op woensdag 24 augustus om 14.00 uur.

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op: woensdag 17 augustus 14.00 uur

kijk hier meelezen terug

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
 
Bijbeltafel

Bijbeltafel
Afgelopen jaar zijn we begonnen met een Bijbeltafel voor wie benieuwd is wat die aloude verhalen voor ons vandaag zouden kunnen betekenen. Dit gaan we -als corona het weer toelaat- ook weer doen in het voorjaar van 2022.  We lezen bekende en minder bekende bijbelverhalen en spreken met elkaar over waar die verhalen ons raken in het leven van alledag. Met ‘beginners’ bedoelen we mensen die niet zo vertrouwd zijn met de bijbel én mensen die het bijbelverhaal met nieuwe ogen willen lezen. We lezen deze verhalen in een vertaling die heel dicht tegen het Hebreeuws aanzit, om de eigen taal en metaforiek op het spoor te komen. Tegelijk gaat het ook om de ontmoeting rondom deze aloude teksten en om de vraag wat er gebeurt als je deze teksten anno 2022 leest.

Komend najaar start een nieuwe Bijbeltafel.


 Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij het kerkelijk bureau op  info@duinzichtkerk.nl