Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Actie kerkbalans 2024

Actie kerkbalans 2024
Actie kerkbalans is begonnen!
De uitnodiging voor kerkbalans leest u hier.
Maak eenvoudig uw bijdrage over met IDEAL, klik hier

De Duinzichtkerk leeft!, lees hier de folder met wat we allemaal doen.
 
Volg de Zondagdienst Volg de Zondagdienst
 
 
Eerst volgende uitzending, zondag 21 juli 2024, ds Ardin Mourik, aanvang: 10 uur.

Wat fijn dat u online meekijkt. Met veel aandacht en zorg maken wij deze dienst. Wilt u hieraan bijdragen? klik hier
 
Deze Zondag

Deze Zondag
Twee belijdenissen
Ons leven kent prachtige momenten, maar wie zijn we als het onheil lijkt toe te slaan? De wereld om ons heen is vol van momenten waarop die vraag ineens indringend op je af kan komen: wie ben je? Wie is er voor je? Zondag lopen we op met twee vrouwen: Naomi en Ruth. Twee vrouwen die op het eerste oog heel erg op elkaar lijken. Beiden verliezen ze hun land, hun geliefde en hun toekomst. Mensen met lege handen.
Het grote verschil is hun beider reactie op het levenslot. Hoe kan het dat het levenspad voor Ruth een heilsweg wordt (Ps. 18:9 ber.) en voor Naomi een bron van bitterheid. Waarom kunnen sommige mensen blijmoedig en vol vertrouwen reageren op onzekerheid en het verdriet, terwijl anderen zich afkeren van het leven en donker worden van binnen? In onze samenleving zien we die strijd ook, tussen hen die ondanks alles koersen op het licht en anderen die afgehaakt raken en vanuit wantrouwen leven. Deze twee wegen voeren in Ruth 1 volgens mij terug op hoe deze vrouwen God in hun leven ervaren. Voor Naomi is God de Ontzagwekkende geworden, terwijl de Moabitische Ruth de God van Israël als ‘IK BEN ERBIJ’ leert kennen. Wat is het geheim van Ruth? Vanuit welk geheim leven wij? Daar zal het zondag over gaan.

Ds. Ardin Mourik
 
 
Verwacht

Verwacht
lees meer »
 
Zomer 2024

Zomer 2024
lees meer »
 
Indië-Herdenking

Indië-Herdenking
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek René Cuperus

Terugblik Duinzichtgesprek René Cuperus
De toekomst van Europa

In het laatste Duinzichtgesprek van het seizoen 2023-2024 sprak Ad van Nieuwpoort op zondag 23 juni 2024 met Rene Cuperus, verbonden aan Institituut Clingendael, over de toekomst van Europa in het licht van de verkiezingsuitslagen en tevens met hem, als mede-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland, over de tegenstellingen in ons land en hoe die de kijk op Europa kunnen beïnvloeden.  

Cuperus begon met complimenten voor het houden van deze bijeenkomsten.
Dat is belangrijk. Hij had eerst op 9 juni zullen komen, maar moest afzeggen vanwege een belangrijke conferentie in New York. Wat hem aldaar vooral opviel was dat Aziatische landen zich, ondanks kritiek op Europa, toch blijven spiegelen aan de Europese democratieën en zich willen inspannen een conflict tussen de VS en China te voorkomen. In dat verband wees hij op de ‘Thucydides valkuil’ t.w. dat spanningen tussen een ‘Falling and Rising Power’ tot oorlog kunnen leiden. Dat gebeurde ooit tussen Athene en Sparta (de term is een citaat van Thucydides, een Atheens veldheer en geschiedschrijver).

 
lees meer »
 
Bijbeltafel 2024

Bijbeltafel 2024
Bijbeltafel Najaar 2024

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdag 26 september, donderdag 24 oktober en donderdag 21 november, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

De grootte van de groep is beperkt, meldt u snel aan tot uiterlijk 1 september 2024 bij info@duinzichtkerk.nl 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat.

Eerstvolgende Meelezen:
woensdag 14 augustus 2024, 14.00 uur
lees meer »
 
In de Media

In de Media
Zaterdag 18 mei 2024, schreef Ad van Nieuwpoort een opinie artikel in NRC
Lees hier het artikel " Met de rechtsstaat alleen komen we er niet" 
 
Terugblik Duinzichtgesprek De Toekomst van Europa

Terugblik Duinzichtgesprek De Toekomst van Europa
Kijk hier het gesprek terug

Ad van Nieuwpoort in gesprek met Pieter Jan Kleiweg de Zwaan over  ‘De toekomst van Europa’  op 14 april 2024.
 
In een boeiend gesprek van Ad van Nieuwpoort met Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie, ging het met het oog op de verkiezingen in juni voor het Europees Parlement over ‘de toekomst van Europa’. Het gesprek was mede voorbereid door Albert Jan van Zwieten en Lars van Markus, leden van de voorbereidingscommissie, die daartoe spraken met de ervaringsdeskundigen Jaap de Hoop Scheffer en Jaap de Zwaan.
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek

Terugblik Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek

Op zondag 10 maart, de dag van de opening van het Nationaal Holocaust museum, vond het Duinzichtgesprek plaats met schrijfster Rosita Steenbeek (kijk hier het gesprek terug). Hier sprak zij, in het kader van de Boekenweek, onder meer over haar boek 'Rose, een familie in oorlogstijd'. Het gesprek opende met de achtergrond van Rosita. De kerk is haar bekend: haar beide opa’s waren dominee. Geloof kon in haar familie altijd goed samengaan met humor. Mede hierdoor heeft ze zich niet willen afzetten tegen haar achtergrond, maar haar wortels juist gekoesterd. Haar familie dient als fundament. De taligheid kreeg zij mee van haar vader; een Neerlandicus die zelfs als soldaat altijd een poëziebundel in zijn tas had.
 
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

foto Michiel Goudzwaard

Ad van Nieuwpoort in gesprek met Joke Hermsen Duinzichtkerk 14 januari 2024

Dit boeiende en inspirerende gesprek van Ad van Nieuwpoort met filosofe en schrijfster Joke Hermsen over haar laatste boek Onder een andere hemel. Over heimwee en vertepijn was net zo veelzijdig als het boek zelf. De grote rijkdom aan gedachten is nauwelijks samen te vatten. Daarom raad ik u aan het boek te lezen of het gesprek terug te kijken via YouTube. Dit verslag kan slechts een globale weergave zijn.

De oorsprong van het boek ligt in de unheimische ervaring van Hermsen enkele zomers geleden in haar huis in Frankrijk. Door corona en de vele wereldcrises was zij het spoor bijster en maakte een omslag mee: op de plek waar ze zich altijd thuis voelde, werd ze bevangen door onrust en ‘vertepijn’, haar vertaling van Fernweh, een verlangen naar elders. In dit boek begon zij een biografisch onderzoek naar de betekenis van heimwee naar het bekende en vertepijn naar het onbekende aan de hand van literaire en filosofische bronnen. Deze twee schijnbaar tegengestelde begrippen kwamen in haar zoektocht steeds dichter bij elkaar.

lees meer »
 
In de Media

In de Media
Nieuw boek 'Jezus, waarom?' 
 
lees meer »