Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg de Hemelvaartdienst Volg de Hemelvaartdienst
Eerstvolgende uitzending:
Donderdag 26 mei 2022, 10.00 uur ds Jaap van der Akker, CTK


 
 
Duinzichtgesprekken

Duinzichtgesprekken

Een buitengewoon verhelderend gesprek, afgelopen zondag 22 mei, met voormalig minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer in een drukbezocht Duinzichtgesprek.

Over de historische achtergronden en de mogelijke ‘way outs’ van de oorlog in Oekraïne.

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug
 

 
The Great Books School

The Great Books School
Michel Krielaars – dinsdag 7 juni 20.00 uur Great Books School

Op de laatste avond van deze serie van de Great Books School zal Ruslandkenner en schrijver Michel Krielaars (NRC) een inleiding houden over Dostojevski’s De Broers Karamazov. Naast de deelnemers aan de Great Books School – die dit boek in vier avonden met elkaar gelezen hebben – is deze avond ook open voor andere belangstellenden. De avond begint om 20.00 uur in de Duinzichtkerk. Allen van harte welkom!

In het najaar van 2021 is de Nederlandse versie van The Great Books School van start gegaan: met elkaar telkens één van de 100 belangrijkste boeken van de westerse cultuur lezen, zonder inleiding of ‘framing’ vooraf. Na een inspirerende start met De Toverberg van Thomas Mann, gaan we dit voorjaar De broers Karamazov van Fjodor Dostojevski lezen en bespreken. In vijf avonden bespreken we de tekst en kiezen ook een aantal bladzijden uit voor close reading. Op de laatste avond komt er een deskundige met ons meepraten en -denken over onze vragen en ideeën over het boek.
De broers Karamazov, in de vertaling van Arthur Langeveld, combineert een spannende whodunnit met filosofische vragen over recht, gerechtigheid, atheïsme en religie. De deelnemers lezen ter voorbereiding op de avond telkens ongeveer 200 pagina’s, om zo in 4-5 keer door het boek heen te komen. Voor de kosten van de deskundige en de koffie/thee en verwarming van de zaal vragen wij deelnemers om een bijdrage van 25 Euro voor 5 avonden.
De bijeenkomsten zijn open voor iedereen en er is een maximum van 25 deelnemers.

De bijeenkomsten worden gehouden op:
  • Di 22 maart, telkens om 20.00 uur
  • Di 5 april
  • Di 26 april
  • Di 10 mei
  • Di 7 juni

in de Duinzichtkerk. Opgave via elbersmirjam@gmail.com

Van harte welkom!
Mirjam Elbers
 
Duinzichtgesprekken

Duinzichtgesprekken

Op zondag 19 juni a.s. gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met buurtgenoot Pien van der Hoeven over haar boek Nepnieuws en gebruik daarvan in oorlogstijd.

 

 
Gesprek Rob de Wijk

Gesprek Rob de Wijk

‘Zal deze oorlog tot een eind komen als wij maar eindeloos blijven bewapenen?’ Deze vraag durven te stellen, ook daarover gaat het.

Een zeer verhelderende en noodzakelijke avond, gisteren in de Duinzichtkerk met Rob de Wijk. Over de kracht van Europa en over hoe waarden kunnen worden uitgedragen. Is Europa een speler of slechts een speelbal?

Kijk hier het gesprek tussen Ad van Nieuwpoort en Rob de Wijk terug.
 

 
Duinzichtgesprekken

Duinzichtgesprekken

 Foto: Henri Reuchlin
Op zondag 10 april sprak Ad van Nieuwpoort met Freek de Jonge in de serie Duinzichtgesprekken.

‘Als het geloof er niet in slaagt zich onmisbaar te maken, zal de vluchtheuvel van de transcendentie verdwijnen. Langzaamaan zal de nieuwsgierige culturele mens opgaan in een manipuleerbare, consumerende massa die het geweten, onze morele verbinding met het Heilige, is kwijtgeraakt, als was het een ontstoken blindedarm’ (uit: Kom verder, pg. 322).
En prachtige middag was het gisteren met Freek de Jonge in de Duinzichtkerk

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

Duinzichtgesprekken is een platform voor bezinning op het vlak van cultuur, maatschappij, bedrijfsleven en politiek. Eenmaal in de maand gaat predikant Ad van Nieuwpoort in gesprek met mensen die een belangrijke rol spelen in het publieke debat of anderszins ons verder kunnen helpen in het nadenken over de toekomst van onze samenleving.

lees meer »
 
Duinzichtgesprekken

Duinzichtgesprekken

 Foto: Michiel Goudswaard
Op zondag 13 maart sprak Ad van Nieuwpoort met Diederik Gommers, intensivist aan het Erasmus MC in Rotterdam in de serie Duinzichtgesprekken. Gommers spreekt over zijn persoonlijke ervaring, het OMT, hoe de politiek toch anders is dan je denkt en hoe het verder moet. Een uur voor vragen en antwoorden over alles rondom om Corona.

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

Duinzichtgesprekken is een platform voor bezinning op het vlak van cultuur, maatschappij, bedrijfsleven en politiek. Eenmaal in de maand gaat predikant Ad van Nieuwpoort in gesprek met mensen die een belangrijke rol spelen in het publieke debat of anderszins ons verder kunnen helpen in het nadenken over de toekomst van onze samenleving.

 
Deze weken...

Ad van Nieuwpoort bij The Hour of Power
Deze weken...

Zondag 6 februari jl. was Ad van Nieuwpoort te gast bij The Hour of Power. Met Jan van den Bosch spreekt hij over  zijn boek 'Leven! Zonder oplossing'  en over de zeggingskracht van de verhalen uit de Bijbel.

Kijk hier The Hour of Power met Ad van Nieuwpoort
 
Deze weken... Deze weken...

Aflevering 8: Jozua als tegenstem
Gesprek met Ad van Nieuwpoort, theoloog en predikant. Over Bijbel en actualiteit.
Het boek Jozua als verhaal van nu.

Aflevering 8: Jozua als tegenstem - De Nieuwe Bijbelschool | Podcast op Spotify
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op:
kijk hier meelezen terug

Woensdag 18 mei om 14 uur

Exodus 16 

1)         Van Elim braken zij op en kwamen 
            in de woestijn Sin, tussen Elim en Sinaï,
            heel de gemeente van de kinderen van Israël,
            op de vijftiende dag van de tweede maand
            na hun uittocht uit het land Egypte.
2)         En ze morden,
            heel de gemeente van de kinderen van Israël,
            tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn.
3)         De kinderen van Israël zeiden tot hen:
                        Was het ons maar gegeven gestorven te zijn
                        door de hand van JHWH in het land Egypte
                        toen wij nog zaten bij de vleespot
                        en brood aten tot verzadiging.
                        Want jullie hebben ons uitgeleid naar deze woestijn
                        om heel deze gemeenschap te doen sterven van honger.
4)         JHWH zei tot Mozes:
                        Hier ben ik,
                        Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen,
                        het volk zal uitgaan en ervan verzamelen,
                        één dagmaat elke dag.
                        Zo zal ik het beproeven
                        of het wandelt naar mijn onderricht of niet.
5)                     En het zal geschieden op de zesde dag:
                        wat zij bijeengeraapt hebben, bereiden zij toe.
                        En het zal tweemaal zo veel zijn
                        als wat zij verzamelen van dag tot dag.
6)         Mozes zei, en Aäron, tot alle kinderen van Israël:
                        In de avond zullen jullie erkennen
                        dat JHWH jullie heeft uitgeleid uit het land Egypte (…)

13)       En het geschiedde in de avond:
            de kwartel steeg op en bedekte het legerkamp.
            En in de morgen dauwde het rond het legerkamp.
14)       De dauw steeg op
            en daar, over het aangezicht van de woestijn:
            een laagje fijnkorrelig iets,
            fijn als de rijp op het land.
15)       De kinderen van Israël zagen het
            en zeiden tegen elkaar:
                        Wat is dat? (manhoe?)
            Zij wisten niet wat het was.
            Mozes zei tot hen:
                        Dit is het brood dat JHWH jullie geeft om te eten.
16)                   Dit is het woord dat JHWH jullie heeft opgedragen:
                        Verzamel ervan, ieder naar de behoefte van zijn mond.
                        Iedereen neemt voor elk hoofd één omer,
                        voor heel je zielental,
                        voor allen die zijn in je tent. 
17)       Zo deden de kinderen van Israël,
            de een verzamelde veel, de ander verzamelde weinig. 
18)       Zij maten het met de omer,
            wie veel verzameld had, hield niet over,
            wie weinig verzameld had, kwam niet tekort.
            Ieder had naar de behoefte van zijn mond.
19)       Mozes sprak tot hen:
                        Niemand mag er iets van overlaten tot de morgen.
20)       Er waren er die niet naar Mozes hoorden.
            Zij lieten iets over tot de morgen.
            Het zat vol maden en het stonk.
            Woedend werd Mozes op hen.
21)       Zij verzamelden het, iedere morgen weer,
            ieder naar de behoefte van zijn mond.
            Als de zon heet was, smolt het. 

22)       En het geschiedde op de zesde dag:
            zij verzamelden tweemaal zoveel brood,
            twee omer voor ieder.
            Alle leiders van de gemeente
            kwamen het aan Mozes vertellen. 
23)       Hij sprak tot hen:
                        Dit is wat JHWH gesproken heeft:
                        Morgen is het de eerste sabbat,
                        heilige sabbat voor JHWH.
                        Bakt wat jullie willen bakken,
                        kookt wat jullie willen koken,
                        alles wat overblijft:
                        zet dat weg en bewaar het tot de morgen. 
24)       Zij zetten het weg tot de morgen
            zoals Mozes hun had opgedragen.
            En nu stonk het niet
            er zaten geen maden in. 
25)       Mozes zei:
                        Eet vandaag, want deze dag is sabbat voor JHWH.
                        Vandaag vind je niets op het veld.
26)                   Zes dagen verzamel je,
                        maar de zevende dag is sabbat.
                        Dan is het er niet.
27)       En het geschiedde op de zevende dag:
            enkelen van het volk gingen uit om te verzamelen,
            maar vonden niets.
28)       JHWH zei tot Mozes:
                        Hoe lang nog weigeren jullie
                        mijn opdrachten en mijn onderwijzingen te bewaren?
29)                   Zie toch:
                        JHWH heeft jullie de sabbat gegeven,
                        daarom geeft hij jullie op de zesde dag brood voor twee dagen.
                        Blijf waar je bent, iedereen,
                        laat niemand wegtrekken van zijn plaats, op de zevende dag. 
30)       Zij vierden sabbat, het volk, op de zevende dag.
31)       Het huis van Israël, zij riepen de naam van het brood: manna!
            Het was als korianderzaad zo wit,
            en de smaak ervan was als een honingkoek. 
                        
                                                
Woensdag 25 mei om 14 uur

Exodus 19 : 1 – 8

1)         In de derde maand 
van de uittocht van de kinderen van Israël uit het land Egypte,
op die dag,
kwamen zij in de woestijn van Sinaï.
2)         Zij braken op uit Refidim,
            kwamen in de woestijn van Sinaï
            en legerden zich in de woestijn,
            daar legerde Israël zich tegenover de berg. 
3)         Mozes ging op tot God
            en JHWH riep hem vanaf de berg en zei:
                        Spreek zo tot het huis van Jakob,
                        vertel de kinderen van Israël:
4)                     ‘Jullie, jullie hebben gezien
                        wat ik gedaan heb tegen Egypte,
                        ik heb je op adelaarsvleugels gedragen
                        Ik heb jullie tot mij gebracht.
5)                     En nu, als je hoort
                        als je hoort naar mijn stem
                        en bewaart mijn verbond,
                        dan zullen je uit alle volken mijn eigensten zijn
                        want van mij is heel de aarde. 
6)                     Je zult mij zijn een koninkrijk van priesters, een heilig volk.’ 
Dit zijn de woorden die jij spreken zult en zeggen
tot de kinderen van Israël. 
7)         Mozes kwam en riep de oudsten van het volk,
            legde voor hun aangezicht al deze woorden
            die JHWH hem geboden had.
8)         Zij antwoordden, heel het volk bijeen, ze zeiden:
                        Alles wat JHWH gezegd heeft,
                        wij zullen het doen.
            En Mozes bracht de woorden van het volk bij JHWH. 


Woensdag  1 juni om 14 uur

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
 
Duinzichtgesprek met Bas Heijne Duinzichtgesprek met Bas Heijne
 

Met dit citaat van Henry James eindigde tijdgeestfluisteraar Bas Heijne afgelopen zondag middag zijn inspirerende wervelwind in een volle Duinzichtkerk. 
 
Zonder verbeelding lopen we als samenleving vast. Maar kijk uit dat het geen inbeelding wordt! 
 
Kijk hier terug op een mooie zondagmiddag met een palet vol ideeën en kritische beschouwingen:  
 
 
Duinzichtgesprek met Niki Jacobs Duinzichtgesprek met Niki Jacobs
The ballad of Mauthausen, zondag 26 september in een volle Duinzichtkerk.

Een verbijsterend mooie middag was het met Niki Jacobs en haar vier fantastische muzikanten. We werden meegenomen door de afgronden van antisemistisme, haat en vernedering maar tegelijk ook opgetild door de lichtheid van het geschonken leven en de liefde.

Een onvergetelijk begin van de nieuwe serie Duinzichtgesprekken.

 
Bijbeltafel

Bijbeltafel
Afgelopen jaar zijn we begonnen met een Bijbeltafel voor wie benieuwd is wat die aloude verhalen voor ons vandaag zouden kunnen betekenen. Dit gaan we -als corona het weer toelaat- ook weer doen in het voorjaar van 2022.  We lezen bekende en minder bekende bijbelverhalen en spreken met elkaar over waar die verhalen ons raken in het leven van alledag. Met ‘beginners’ bedoelen we mensen die niet zo vertrouwd zijn met de bijbel én mensen die het bijbelverhaal met nieuwe ogen willen lezen. We lezen deze verhalen in een vertaling die heel dicht tegen het Hebreeuws aanzit, om de eigen taal en metaforiek op het spoor te komen. Tegelijk gaat het ook om de ontmoeting rondom deze aloude teksten en om de vraag wat er gebeurt als je deze teksten anno 2022 leest.

Dit voorjaar start een nieuwe Bijbeltafel.
Donderdag 31 maart 2022, 20.00 uur
Donderdag 28 april 2022, 20.00 uur
In de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

 U kunt opgeven  bij het kerkelijk bureau op  info@duinzichtkerk.nl