De bouw

De bouw
In 1933 kreeg ds. L.D. Terlaak Poot de nieuwbouwwijk Benoordenhout als werkgebied. De wijk bestond toen nog vooral uit kale vlakten met slechts enkele straten, maar groeide snel. Zo stond er al sinds 1932 de ‘diaconesseninrichting Bronovo’. 

De predikant ging voortvarend te werk: op 29 december 1933 werd de Wijkstichting ‘Duinzicht, Groenhoven en Waalsdorp’ opgericht, met als doel het bouwen en onderhouden van een nieuw kerkgebouw. De familie Zanen, die veel grond bezat, schonk een perceel op de hoek Van Hogenhoucklaan en Soutelandelaan voor de bouw. Inmiddels had de predikant een kerkenraad gevormd en was hij begonnen met catechisaties in de wachtkamer van Bronovo.

Op 20 oktober 1934 werd de eerste steen gelegd door H.P.C. Zanen. De bouw, begonnen in augustus 1934, verliep voorspoedig. Acht maanden later werd het gebouw op zaterdag 13 april 1935 in een interkerkelijke dienst in gebruik genomen. 

Architect
De kerk is ontworpen door de bekende architect W. Verschoor, die al meer in het Benoordenhout had gebouwd, waaronder Huize Boschzicht. Voor de aanleg van de kerk moest hij bouwen op moeilijk terrein: een ondergestoven duinpan, waardoor men dieper moest graven en er veel meer stenen nodig waren om een vast fundament te leggen.
 
Het exterieur

Het exterieur
De kerk is gebouwd in rode baksteen, afgewisseld met Franse kalksteen voor de omlijstingen van ramen en deuren. Tot het complex behoren de kerk met toren, de kapel met bijruimten, de pastorie en de kosterswoning.

De vierkante toren is dertig meter hoog en heeft een koperen spits. Bovenin bevinden zich de drie luidklokken Petrus, Jacobus en Johannes. Samen geven zij de eerste drie tonen van het ‘Te Deum’: C, Dis en F. 
 
De kerkzaal

De kerkzaal
De kerk is ingericht naar anglicaanse opvattingen: de avondmaalstafel staat centraal, met rechts de preekstoel en het doopvont en links de lezenaar. Dit is vooral te danken aan de grote voorliefde van de eerste predikant voor de anglicaanse kerk. De wanden zijn van rode baksteen, deels bekleed met eikenhout. 
 
Een protestantse kerk met een kruis?

Een protestantse kerk met een kruis?
Wilt u meer weten over de achtergrond van ons kerkgebouw? Lees dan het artikel van gemeentelid Corrie Kleijnendorst over de bouwgeschiedenis van de Duinzichtkerk: Een protestantse kerk met een Kruis?
 
Balkon en Koninginnebank

Balkon en Koninginnebank
Het balkon in de rechter dwarsbeuk was bestemd voor de diaconessen van het nabijgelegen Bronovo. Op de balkonrand staan gevleugelde figuren die werden gered bij de afbraak van de Bronovokapel. Zij verbeelden de vier evangelisten: de mens (Matteüs), de leeuw (Marcus), het rund (Lucas) en de arend (Johannes). Onder het balkon bevindt zich de hofloge, de zogenaamde ‘Koninginnebank’. Voor de oorlog waren deze in iedere Haagse kerk ‘verplicht’, voor het geval dat de koningin naar de kerkdienst zou komen.
 
Kerkramen

Kerkramen
De kerkruimte wordt verlicht door negen glas-in-lood ramen met blank glas en door drie gebrandschilderde ramen. Het eerste bevindt zich in het liturgisch centrum en stelt ‘De roeping van de discipelen’ voor. Het werd in 19935 geschonken door H.P.C. Zanen en gemaakt door Sander Velthuis. Het tweede is een gedenkraam met de bezettingstijd als onderwerp. Het is gemaakt door Dirk Boode en werd in 1949 onthuld. Het derde raam, ‘De wonderbare visvangst’ uit 1958, werd gemaakt door P.H.G.C. Kok, predikant én glazenier.
lees meer »
 
Het orgel

Het orgel
Het orgel werd gebouwd door de firma Van Vulpen in Utrecht. Het werd op 30 mei 1968 in gebruik genomen. Dit orgel verving het oude, dat gebouwd was door de firma Standaart en waarvan de orgelkas met pijpen nog te zien is in het koor.