In de Media

In de Media
'Als we niet visionair denken, dan gaan we het heden verabsoluteren, dan komen we in 'Egypte" terecht. Maar als je over visie praat zonder dat je kijkt waar we vandaan komen, dan is het alleen maar een luchtballon. Daarom dus terug naar de bronnen - om vandaaruit na te kunnen denken over de toekomst'.

Jelle van Baardewijk in gesprek met Ad van Nieuwpoort bij De Nieuwe Wereld. Kijk en luister hier
terug