Vrijwillige bijdrage Duinzichtkerk / Bijdrage Onderweg

Lopende Actie

U kunt op 4 manieren bijdragen aan de Duinzichtkerk:

1 Lid/ voorkeurslid of vriend worden van de Duinzichtkerk.(download hier het inschrijfformulier). U betaalt geen vaste bijdrage maar een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Nieuwe leden worden worden uitgenodigd voor een nieuwkomerslunch, worden ingeschreven op de wekelijkse digitale nieuwsbrief en ontvangen het kerkblad Onderweg (6 x per jaar). Download hier een inschrijfformulier

2 Periodieke overeenkomst. De Duinzichtkerk heeft een ANBI status bij de Belastingdienst. Wanneer u laat vastleggen in de overenkomst dat u voor tenminste vijf jaar een vast bedrag schenkt, zijn deze schenkingen geheel fiscaal aftrekbaar. Neem contact op met het Kerkelijk Bureau via info@duinzichtkerk.nl of 070 - 324 54 78. 
Download hier een Periodieke overeenkomst

3. Legaten en Nalatenschappen. Vanwege de ANBI status hoeft u geen successie- of schenkingsrecht te betalen over nalatenschappen en legaten. Wel dient u dit vast te leggen via uw testament bij een notaris.

4. Donaties/Schenkingen/Giften door eenmalig of periodieke stortingen. Vindt u het fijn om voor een gericht doel een schenking te doen, denk aan het gebouw, jeugd, muziek of extra activiteiten, vermeld dit dan duidelijk bij uw overschrijving.

U kunt uw bijdrage betalen via het betaalsysteem op deze website of overmaken naar rekening ten name van de Stichting Duinzichtkerk, rekeningnummer NL69INGB0000246128.

Het RSIN nummer van de Stichting Duinzichtkerk is 2872900.

terug