Actie Kerkbalans Duinzichtkerk / Bijdrage Onderweg

Lopende Actie

Waarom zou u bijdragen?

De wijkgemeente wil vanuit het Evangelie een open gemeenschap in de buurt zijn. Een plaats voor ontmoeting, voor het delen van vreugde en verdriet, voor inspiratie en voor werken aan een leefbare wereld. De meer dan 60 kerkdiensten in een jaar en de vele andere aktiviteiten daarbuiten, dat kan natuurlijk niet voor niets. Daarom wordt aan het begin van het jaar aan iedereen, die in de administratie  staat, gevraagd om bij te dragen aan de wijkgemeente Archipel Benoordenhout rond de Duinzichtkerk.

Geen subsidie, wel jaarlijks tekort 

De kerk krijgt als instelling geen subsidie, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Daarom is de wijkgemeente financieel gezien vrijwel geheel afhankelijk van uw giften.  

terug