Onderweg Onderweg


Onderweg, het kerkblad van de Protestantse wijkgemeente Archipel/Benoordenhout, verschijnt 6 maal per jaar.

De Onderweg ontvangen
Wilt u de Onderweg ontvangen? Stuur dan een bericht aan het Kerkelijk Bureau: info@duinzichtkerk.nl.

Aanleveren kopij
U kunt uw kopij sturen of mailen naar onderweg@duinzichtkerk.nl.

Uw bijdrage voor Onderweg overmaken?
U kunt uw jaarlijkse bijdrage voor de Onderweg overmaken naar bankrekening NL69 INGB 0000 2461 28 van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel onder vermelding van “bijdrage Onderweg 2022”

en

door te klikken op de knop ONDERWEG op de homepage van de website van de Duinzichtkerk (rechtsonder in de rode letters).
 

terug