Tegengif 43 Tegengif 43

In Tegengif op locatie gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met dichter/theoloog Huub Oosterhuis. Het is een serie marathon-gesprekken bij Huub Oosterhuis thuis over zijn werk, zijn inspiratie en zijn leven.

Dit keer spreken wij met hem naar aanleiding van zijn gedicht ‘Ben van religie niet’, uit de bundel ‘Die wij denken, nieuwe gedichten’, Utrecht 2017. Zet het volume op uw apparaat op de hoogste stand en laat u inspireren!

Ben van religie niet.

Ben van religie niet.
Heb wel de stem gehoord
van het bevrijdingsvisioen
dat gloedrood in de Joodse Bijbel staat geschreven:

'Gelijke rechten op geluk
de zachte krachten van de solidariteit
genade brood voor ieder mens

uittocht uit alle wrede slimme
martelende slavernijsystemen
ooit en steeds opnieuw bedacht.'

De stem die dit
tot mijn geweten spreekt
is god voor mij.

En als ik zing uitzinnig ingetogen
in eigen zieletaal, of Bach aanhoor:
't gaat over dit, die god alleen

en verder godsdienst geen.

terug