De bouw

De bouw
In 1933 kreeg ds. L.D. Terlaak Poot de nieuwbouwwijk Benoordenhout als werkgebied. De wijk bestond toen nog vooral uit kale vlakten met slechts enkele straten, maar groeide snel. Zo stond er al sinds 1932 de ‘diaconesseninrichting Bronovo’. 

De predikant ging voortvarend te werk: op 29 december 1933 werd de Wijkstichting ‘Duinzicht, Groenhoven en Waalsdorp’ opgericht, met als doel het bouwen en onderhouden van een nieuw kerkgebouw. De familie Zanen, die veel grond bezat, schonk een perceel op de hoek Van Hogenhoucklaan en Soutelandelaan voor de bouw. Inmiddels had de predikant een kerkenraad gevormd en was hij begonnen met catechisaties in de wachtkamer van Bronovo.

Op 20 oktober 1934 werd de eerste steen gelegd door H.P.C. Zanen. De bouw, begonnen in augustus 1934, verliep voorspoedig. Acht maanden later werd het gebouw op zaterdag 13 april 1935 in een interkerkelijke dienst in gebruik genomen. 

Architect
De kerk is ontworpen door de bekende architect W. Verschoor, die al meer in het Benoordenhout had gebouwd, waaronder Huize Boschzicht. Voor de aanleg van de kerk moest hij bouwen op moeilijk terrein: een ondergestoven duinpan, waardoor men dieper moest graven en er veel meer stenen nodig waren om een vast fundament te leggen.
terug