Zomer Editie Themabijeenkomsten

Zomer Editie Themabijeenkomsten
Sinds het najaar van 2021 is er elke derde dinsdag van de maand van 14.00 – 15.30 uur een gespreksbijeenkomst in de kapel van de Duinzichtkerk of op het kerkplein. We gaan dan met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen die in ruime zin te maken hebben met geloof en samenleving. Dat gebeurt op laagdrempelige wijze, met een korte inleiding en ruime gelegenheid voor gesprek.

Graag kijk ik kort terug op twee van deze bijeenkomsten en blik ik ook alvast vooruit, zodat u hopelijk benieuwd wordt naar een nieuwe reeks ‘derde dinsdagen’. Noteert u alvast 20 september, 18 oktober en 15 november in uw agenda? U bent dan van weer harte welkom!

Terugblik
Op dinsdag 17 mei toog een groepje van ongeveer 15 mensen vanuit de Duinzichtkerk naar landgoed Clingendael voor een wandeling onder leiding van de heer Bram van der Weel. Het werd een prachtige middag, niet alleen door de schoonheid van het park, waarvan wij uiteraard maar een beperkt deel konden zien, maar vooral door alles wat Bram van der Weel ons erover vertelde. Twee dingen zal ik hier aanhalen. Ten eerste is er een link tussen de Duinzichtkerk en de omgeving van het park van Clingendael. Dat wil zeggen: de grond voor onze kerk werd ter beschikking gesteld door de heer Martinus Zanen, die de bouw van een groot deel van de wijk Benoordenhout mogelijk maakte door grond uit te geven met zijn ‘Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Laan van Meerdervoort’. Het bosje van Zanen is naar hem vernoemd en daar staat tot zijn nagedachtenis ook de stenen bank die door architect Co Brandes is ontworpen en door beeldhouwer Toon Dupuis is uitgevoerd. Mijnheer Zanen schonk onze gemeente de grond voor de bouw van de Duinzichtkerk. Bram van der Weel vertelde hierover met smaak de volgende anekdote. Toen de eerste dienst werd gehouden in de kerk, was er ook een vaas nodig om de bloemen in te zetten die op de tafel van het liturgisch centrum konden worden gezet. Tja, die was er niet en daarom bood mijnheer Zanen een zilveren vaas uit zijn eigen huis aan. Met de bedoeling deze uit te lenen tot eigen een vaas werd aangeschaft. Aan vazen geen gebrek in onze kerk en ook deze zilveren vaas is nog steeds in het bezit van onze gemeente. Hij werd nooit teruggeven! Hoe dan ook een mooi aandenken aan deze in meerdere opzichten gulle gever…

Maar wat het meeste indruk maakte in wat Bram van der Weel vertelde over de geschiedenis van het landgoed is toch wel zijn verhaal over wat er gebeurd is in het kleine gebouw tegenover het voormalige koetshuis van Clingendael. Huis Clingendael werd in de Tweede Wereldoorlog bewoond door de door de Duitsers aangestelde Rijkscommissaris  Arthur Seyss-Inquart. Op 14 mei 1942 werden in zijn bijzijn twee Nederlandse verzetsmensen ,Han Jordaan en Pim Boellaard, verhoord door Heinrich Himmler en Johann Rauter zelf, twee welbekende hoge nazi’s die verantwoordelijk zijn voor onvoorstelbare oorlogsmisdaden. Jordaan kwam om in Mauthausen en Boellaard overleefde Natzweiler en Dachau. Het monument, maar indrukwekkend. Gaat u er zeker eens kijken. Toen wij er kwamen, waren er kort tevoren bloemen neergelegd. Een ontroerende geste.

Het monument op landgoed Clingendael dat herinnert aan het naziverhoor van Jordaan en Boellaard.
Op 21 juni luisterden we samen naar gedichten, liederen en andere betekenisvolle teksten die de deelnemers - een kleine groep, dit keer - hadden meegenomen. Een van hen kon zelfs enkel gedichten uit het hoofd voordragen, wat de woorden een bijzonder zeggingskracht gaf. Duidelijk werd ook, dat een eenvoudig liedje als Don’t worry, be happy’ grote waarde kan hebben. Voor een van de aanwezigen blijven deze woorden en melodie tot op de dag van vandaag van grote waarde, sinds ze haar door een moeilijke periode van revalidatie na een coma heen hadden geholpen.

Vooruitblik:
19 juli Leven in vertrouwen, zijn we dat verleerd? Hoe kan het geloof helpen?
Wereldwijd, maar zeker in Nederland groeit het wantrouwen in de democratie, in de politiek en instituties. Hoe kan het geloof ons helpen te leven vanuit vertrouwen?
In augustus is er tijdens mijn vakantie geen bijeenkomst op de derde dinsdag van de maand. Maar vanaf september weer wel. Dan zal ik veel van de bijeenkomsten samen met gemeenteleden vormgeven. Samen met Jenny Gierveld, emeritus hoogleraar Sociologie en Sociale Gerontologie aan de VU in Amsterdam, die nog steeds onderzoek doet en onze overheid regering adviseert op het gebied van eenzaamheid, zal ik een aantal maatschappelijke kwesties aan de orde stellen. Steeds zal ik vanuit een theologische invalshoek de middag beginnen, waarna professor Gierveld het thema vanuit haar onderzoekservaring zal uitdiepen. Daarna gaan we er uiteraard samen met u over in gesprek. De exacte onderwerpen worden nog bekend gemaakt, maar globaal komen aan de orde:
  • de toegenomen tweedeling in onze maatschappij die grote gevolgen heeft voor ontwikkelingskansen, geestelijke en lichamelijke gezondheid, kwaliteit van leven, gezondheid en levensverwachting
  • de polarisatie in de samenleving, tussen mensen, groepen en opvattingen
  • een vooruitblik naar de Nederlandse bevolking in 2050: drukker, diverser en dubbel zo grijs…
  • ethische onderwerpen zoals voltooid ervaren leven en de daarbij regelmatig opkomende euthanasiewensen en de ethische implicaties van de almaar toenemende mogelijkheden op medisch gebied, zoals genetisch onderzoek en voortplanting via IVF
Een bijeenkomst wil ik alvast specifiek onder uw aandacht brengen, zodat u zich daarop al kunt verheugen. Op 15 november zal de heer Paul Prakken u dia’s laten zien van de ‘Torenbouw van Babel’ geschilderd door Pieter Bruegel de Oude. Paul Prakken zal u van alles wetenswaardigs vertellen over dit bijzondere Bijbelse thema, dat Bruegel op verschillende doeken en steeds anders verbeeldde. Een aanrader, want Paul Prakken is een uitstekend verteller die zijn kunstkennis op een zeer toegankelijke manier met ons wil delen!

Erwin de Fouw

Op Zomerstek vindt u veel meer ideeen voor activiteiten deze zomer in Den Haag en omgeving. Bekijk hier de folder of ga naar de website van ZomerStek.
 
terug